Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prohlubujeme spolupráci s klíčovými dodavateli

19. Leden 2018

Prohlubujeme spolupráci s klíčovými dodavateli

Centrální sekce historicky poprvé uspořádaly v Pavilonu B. Braun Dialog konferenci klíčových dodavatelů. „Jedním z našich strategických cílů je prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi společností B. Braun a jejími nejdůležitějšími partnery.

Chceme dlouhodobě posilovat vztahy s našimi klíčovými dodavateli, umožnit jim, aby dobře rozuměli našim potřebám a mohli tak nabízet vhodná řešení,“ uvedl Ing. Petr Macoun, Ph.D., člen vedení společnosti B. Braun. Konference proběhla 2. listopadu a byla pojata především v duchu sdílení informací o nových trendech v jednotlivých odvětvích. 

 

„Sharing Expertise“ hlavním tématem konference 

Úvodního slova se ujal právě Petr Macoun, který zúčastněným stručně představil historii společnosti. Zdůraznil především celosvětové motto koncernu B. Braun „Sharing Expertise“, které bylo společně s myšlenkou integrace dodavatelů i hlavním tématem konference. Další krátkou přednáškou navázal RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, který se zaměřil na konkrétní praktické příklady propojení s obchodními partnery. „Konference měla ukázat integrační přístup B. Braun k zákazníkům, který je založen na odbornosti, znalosti zákazníka a na řešení skrytých či zjevných problémů a potřeb zákazníka,“ upřesnil Martin Kalina.

 

Nové trendy a moderní technologie 

Pak už dostali slovo dodavatelé, kterým byla vyhrazena většina programu. Účastníci konference slyšeli řadu zajímavostí z oblasti poskytování právních a logistických služeb a také se poučili o nových možnostech zpracování obchodních dat za pomoci moderních technologií. Velkou pozornost si získala přednáška Marka Němečka, Key Account Managera ze společnosti LMC, který prezentoval nejčerstvější data z lokálního trhu práce. Osvěžení do programu vnesla prezentace startupové digitální agentury StoryTLRS zaměřená na interaktivní videa, ale pozadu nezůstali ani další řečníci, kteří hovořili o proměnách mediální scény, o vývoji v oblasti korporátního cestování a inovacích v leasingových službách. Přednáškový blok uzavřel Ing. Vratislav Příhoda, aplikační specialista ze společnosti S&T Plus, který představil simulační technologie a jejich roli ve vzdělávání zdravotníků. Následně měli účastníci konference příležitost vyzkoušet si simulaci na vlastní kůži na našem SimManovi Karlovi.

 

„Byl jsem příjemně překvapen atraktivním obsahem prezentací a podobné byly i bezprostřední reakce našich hostů,“ shrnul průběh akce Martin Kalina. Jeho slova potvrzují, že budování vztahů s dodavateli má smysl a že letošní pilotní ročník nebyl rozhodně poslední. 

 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno