Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Profesor Vladimír Viktorovič Krylov na návštěvě v České republice

14. Prosinec 2010

Profesor Vladimír Viktorovič Krylov na návštěvě v České republice

Ve čtvrtek 2. prosince byl exkluzivním hostem Nemocnice na Homolce jeden z nejúspěšnějších a nejuznávanějších ruských neurochirurgů, profesor Vladimír Viktorovič Krylov, hlavní neurochirurg města Moskvy.

Jeho návštěvu v České republice zorganizovala divize Aesculap společnosti B. Braun Medical. Profesor Krylov se v průběhu ní seznámil mimo jiné s organizační strukturou nemocnice, kvalitou, bezpečností
a organizací cerebrovaskulární péče v NNH. Jeho návštěva byla pro nemocnici především věcí prestiže, a to navíc krátce poté, co se Nemocnice Na Homolce umístila v žebříčku nemocnic, organizovaném sdružením HCI, na prvním místě.

Vladimír Viktorovič Krylov je doktor lékařských věd, profesor a organizátor v Ruské federaci prvních mistrovských tříd pro základní problémy neodkladné neurochirurgie. Je rovněž autorem více než
490 vědeckých publikací, monografií, příruček a učebnic. Pod jeho vedením bylo obhájeno
27 kandidátských a tři doktorské disertace.

Krylov je laureátem řady významných ruských i mezinárodních ocenění a členem několika významných sdružení a expertních rad s nadnárodním přesahem. Je například vedoucím oddělení naléhavé chirurgie Vědecko-výzkumného ústavu záchranné služby N. V. Sklifosovského, profesorem katedry nervových onemocnění Moskevské lékařské akademie I. M. Sečenova, členem Ruské, Evropské
a Světové asociace neurochirurgů, hlavním neurochirurgem Výboru pro ochranu zdraví města Moskvy, nebo zástupcem šéfredaktora časopisu Neurochirurgie.

K profesi neurochirurga přiměla Vladimíra Krylova složitost tohoto oboru a vysoké nároky na práci operatéra. „Neurochirurgické operace patří do kategorie nejsložitějších, vyžadují hluboké znalosti anatomie a velkou trpělivost při jejich provádění pod mikroskopem. Je velký rozdíl mezi klasickou chirurgií a neurochirurgií. V klasické chirurgii je velký řez, velký orgán a mnoho asistentů, zatímco
v mikroneurochirurgii je jen malá velikost operačního pole, optický přístroj, sada mikrochirurgických nástrojů, a výsledek operace v mnohém závisí na chirurgovi, na jeho umění a třídě,“ říká o své profesi profesor Krylov. 

Základním zaměřením vědeckého bádání profesora Krylova je vymýšlení diagnostických metod
a metod léčení v neodkladné neurochirurgii. Za jeho přímé účasti byly vypracovány a zavedeny nové způsoby diagnostiky a léčení silných poruch krevního oběhu v mozku, mozkolebečních úrazů a úrazů páteře, střelných mozkolebečních zranění, vodnatelnosti mozku (hydrocefalu), cévní spazmy, ischémie mozku a dislokačního syndromu.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory