Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prof. Ludwig Georg Braun obdržel Velký kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo

11. Listopad 2009

Prof. Ludwig Georg Braun obdržel Velký kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo

Německý prezident Horst Köhler
vyznamenal 5. října 2009 prof. Ludwiga
Georga Brauna Velkým křížem
za zásluhy.

Prof. Braun obdržel tuto cenu mimo jiné za podporu inovativnosti, nových způsobů práce a obrovské investice do oblasti vzdělávání. Oceněna byla také jeho práce prezidenta Německé obchodní komory, podpora univerzity v Kasselu a četných kulturních projektů.

Vyznamenání za zásluhy je v Německu udělováno od roku 1951, kdy jej poprvé udělil spolkový prezident Theodor Heuss. Jedná se o nejvyšším státní vyznamenání německým občanům i cizincům, kteří přispěli mimořádně významným způsobem k rozvoji v oblasti politické, ekonomické, sociální nebo vědní anebo prokázali výjimečné služby národu na poli sociální, charitativní či dobročinné práce.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun