Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dialyzátor xevonta® s revoluční membránou amembris

28. Únor 2011

Dialyzátor xevonta® s revoluční membránou amembris

xevonta® - dialyzátor s revoluční membránou amembris

Dialyzátory xevonta® představují novou dimenzi v účinnosti a efektivitě dialyzační léčby. Na český a slovenský trh byla řada dialyzátorů xevonta® uvedena v roce 2010 a je nabízena v šesti rozměrech v „high flux“ i „low flux“ variantě. Vždy je tedy možné plně respektovat individuální potřeby pacienta.

Nová generace dialyzátorů

Polysulfonovým srdcem dialyzátoru je nově vyvinutá revoluční membrána amembris, která přináší  charakteristické dokonalé  rozložení velikosti a četnosti pórů.
Tím je zajištěna dosud nejlepší selektivita molekul dokumentovaná špičkovým poměrem eliminace beta-2-mikroglobulinu při minimální ztrátě albuminu.
Nový design dialyzátoru xevonta® ve tvaru X s rozšířenou hlavicí a hladkým povrchem vláken poskytuje rovnoměrnou distribuci dialyzované tekutiny, čímž umožňuje dosahovat maximální efektivity dialýzy.

 

Amembris - nový přístup k vývoji vláken

Membránu amembris charakterizuje především:

  • dokonalé rozložení velikosti a četnosti pórů,
  • striktně definovaná maximální velikost pórů,
  • tenká aktivní separační vrstva,
  • optimální poměr tloušťky stěny vůči průměru dutého vlákna.

Nejdůležitějším faktorem efektivity dialyzátoru je optimální difuzní propustnost membrány pro kapaliny. Ta určuje rozhraní mezi látkami, které mají být pomocí dialýzy z těla odstraněny (beta-2-mikroglobulin), a látkami, u nichž je naopak žádoucí maximální míra retence (albumin). Do krevního oběhu navíc nesmějí zpětně projít endotoxiny z dialyzátu. Proto je vývoj vláken pro dialýzu podroben nejvyšším možným nárokům na zpracování. Jejich kvalita a zpracování totiž výrazně ovlivňují účinnost léčby.

Hydrofilní povrch samotného vlákna, které přichází do přímého kontaktu s krví, musí být v rámci zamezení vzájemného působení s krevními komponenty co nejhladší. Speciální úprava vláken
v membráně amembris s hydrofilními, hydrofobními a pozitivně i negativně nabitými oblastmi přispívá k vysoké biokompatibilitě dialyzátoru xevonta®.

 

Inovativní technologie, optimální selektivita

Beta-2-mikroglobulin je nejen klíčovým komponentem při vzniku a rozvoji amyloidózy, ale zároveň referenčním  markerem pro středně velké molekuly.

Inovativní technologie vláken v membráně amembris přitom umožňuje přesně nastavit rozložení velikostí pórů, a tak určit jasné  rozhraní pro selektivitu molekul. Důležitým cílem efektivní dialýzy je také efektivní odstranění toxických fosfátů. Za účinný prostředek pro jejich clearance jsou považovány dialyzátory s velkými povrchy membrán. xevonta® nabízí v „high flux“ i „low flux“ variantě šest velikostí s povrchem membrány až do 2,3 m2 a díky svým vlastnostem zaručuje maximální clearance fosfátů. 

 

Hlavní  charakteristiky v kostce:

  • optimální selektivita,
  • špičkové hodnoty eliminace beta-2-mikroglobulinu při minimální ztrátě albuminu,
  • vysoce efektivní clearance fosfátů a urey,
  • výjimečná biokompatibilita. 

 

Něco z historie výroby dialyzátorů B. Braun

Vývoj dialyzátorů B. Braun byl zahájen v roce 2000 ve formě spolupráce s továrnou Saxonia Medical v německém Radebergu. Po dvou letech vývoje byl na trh v roce 2002 uveden  produkt s názvem Diacap® & Polysulfone. Rostoucí globální potřeba náhrady funkce ledvin i další rozšiřování vlastní sítě dialyzačních středisek vedly ke kompletní akvizici výrobních závodů s následnou celkovou  rekonstrukcí všech provozů. Výroba se nadále rozšiřuje a  vznikají  nové produkty, z nichž v tomto článku představujeme ten aktuálně nejnovější - dialyzátor xevonta®.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Většina dialyzovaných pacientů chápe docházení na dialyzační středisko jako nutnost, se kterou se dříve či později musí smířit a musí se naučit plánovat si svůj životní rytmus mezi dny, kdy na dialýzu jezdí a mezi dny, kdy mají „volno“. Ke klasické hemodialýze prováděné na dialyzačním středisku, existují, kromě transplantace ledviny, také další dvě alternativy.

12.01.2022

Na hemodialyzačním středisku ve frýdecko-místecké nemocnici nově pomáhá plně automatizovaný systém míchání a distribuce kyselých koncentrátů. Nemocnice ho pořídila v rámci celkové rekonstrukce dialýzy, která byla po devíti měsících práce slavnostně otevřená v červnu. Personál i vedení nemocnice věří, že jim zařízení od společnosti B. Braun pomůže ušetřit nejenom čas. Nabízí totiž i úsporu z hlediska hospodaření.

29.07.2021

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza