Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Produkt měsíce

Produkt měsíce - xevonta - neobyčejná kapilára

redakce Braunovin

29. únor 2012

Dialyzátory xevonta® představují novou dimenzi v účinnosti dialyzační léčby. Vysoce efektivní odstraňování nízko- i středněmolekulárních látek se zachováním nepřekonaného poměru beta-2-mikroglobulin / albumin, to je xevonta®. Seznamte se.

Amembris - inovace ve vývoji vláken

Jak dokládají nejen klinické studie, ale již i několikaleté zkušenosti lékařů našich i ostatních českých středisek, vlastnosti dialyzátorů xevonta® jsou skutečně výjimečné.Může za to srdce této „kapiláry“ (jak říkají dialyzátorům lidé z oboru). Tvoří ho tisíce dutých vláken - tedy kapilár - jejichž základem je inovovaná polysulfonová membrána Amembris s mimořádně hladkou a tenkou aktivní separační vrstvou. Póry, přes něž přestupují složky krve do dialyzačního roztoku, mají originální četnost, tvar a striktně dodrženou velikost. Výsledkem je zatím nepřekonaný poměr mezi žádoucím odstraňováním středněmolekulárních látek typu beta-2-mikroglobulinu a nežádoucí ztrátou albuminu.

Maximální účinnosti dialýzy je docíleno rovněž rovnoměrnou distribucí dialyzačního roztoku uvnitř kapiláry - je jím obmyto co nejvíce dutých vláken. K tomu slouží revoluční tvar kapiláry - ve tvaru písmene x. Kromě jiného přispívá k rychlému odvzdušnění při použití nízkého objemu proplachovacího roztoku. Významný je optimální poměr tloušťky stěny dutých vláken vůči jejich průměru a optimální difuzní propustnost membrány Amembris pro kapaliny - současně při pečlivě sledované propustnosti pro endotoxin.

Je nutné předcházet jeho přestupu z dialyzačního roztoku do krevního oběhu, což hrozí především tam, kde není k vytvoření dialyzačního roztoku použita ultračistá voda.

Efektivní clearance

Dialyzátory xevonta® jsou velmi účinné ve snižování hladiny sérových fosfátů. Negativní důsledky jejich akumulace v organismu jsou známy dlouho a nevyhne se jim většina dialyzovaných pacientů - jedná se o uremický toxin „číslo jedna“. Vysoká clearance dialyzátorů xevonta® je prokázána in vitro i in vivo. Tohoto cíle je dosaženo rovněž zásluhou velkých povrchů membrán. Dialyzátory xevonta® jsou nabízeny v „high flux“ i „low flux“ variantě v šesti velikostech - s povrchem membrány až do 2,3 m2.

Vlastnosti a výhody dialyzátoru Xevonta®

  • Srdce filtru tvoří kapiláry s inovovanou polysulfonovou membránou Amembris
  • Rovnoměrnou distribucí dialyzačního roztoku uvnitř kapiláry je zajištěna maximální účinnost dialýzy
  • Vysoká účinnost při snižování hladiny sérových fosfátů
  • K dispozici high flux“ i „low flux“ varianty v šesti velikostech

Xevonta® v praxi

MUDr. Petr Hartl z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Bulovka říká: „Xevonta® předčila naše očekávání. Kromě vlastností ,standardních‘, které jsou samozřejmostí u všech dialyzátorů B. Braun, s nimiž jsme v minulosti pracovali - tj. například vysoká úroveň bezpečnosti pro pacienty - došlo k posunu v oblasti účinnosti dialýzy vyjádřené Kt/V.

Také poklesly sérové hladiny fosforu - a to i při použití srovnatelných velikostí kapilár jako před změnou. Jsem rád, že naše středisko přešlo ze starších typů kapilár výhradně na dialyzátory xevonta® - velmi nám to pomáhá v naší práci. Samozřejmě bez spolupráce pacientů v oblasti dietních opatření, péče o cévní přístup atd. nic nezmůže ani sebelepší dialyzátor. Přesto pro nás xevonta® znamená kvalitativní posun někam, odkud se již nechceme vracet.“

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník