Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prodej obrazu Jaroslava Panušky přispěl na Úsměv pro život

16. Prosinec 2011

Prodej obrazu Jaroslava Panušky přispěl na Úsměv pro život

Na adventním brunchi pořádaném organizací Czech Business Club, byl vydražen obraz významného českého malíře Jaroslava Panušky (1872-1958). Výtěžek z jeho dražby byl společně s 1 % z ceny všech prodaných obrazů poukázán na konto charitativního projektu Skupiny B. Braun Úsměv pro život.

Díky hostům, kteří na brunchi kupovali a dražili obrazy, je konto Úsměvu pro život bohatší o 34 000 Kč. „Vybranou částku použijeme na financování projektu Koš plný humoru, který již druhým rokem realizujeme ve spolupráci s o.s. Zdravotní klaun. Čím více peněz na projekt získáme, tím více košů rozdáme dlouhodobě nemocným dětským i dospělým pacientům. V současné době jsme takto obdarovali již více než 1 200 pacientů v České republice a od listopadu letošního roku už přes 200 pacientů na Slovensku,“ řekl k výtěžku Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun.

Obrazem vydraženým pro Úsměv pro život je Zimní krajina z roku 1894, kterou Jaroslav Panuška namaloval olejem na karton o rozměrech 20x39 cm. Jedná se o drobnou, ale nesmírně vzácnou rannou práci příslušníka Mařákovy krajinářské školy v původní adjustaci. Jaroslav Panuška vystudoval Malířskou akademii v Praze u prof. Maxmiliána Pirnera a Julia Mařáka. V malířské profesi se věnoval převážně krajinářské malbě a v ilustraci především pohádkovým motivům, které jsou i na dnešní dobu pozoruhodné. Z historických ilustrací lze ještě dnes objevit ilustrované sešity hradů. Část jeho potomků žije dodnes v Lipnici, kde se legendárně sešel v roce 1921 s Jaroslavem Haškem.

Více o projektu Úsměv pro život

Úsměv pro život je charitativní projekt Skupiny B. Braun, jehož cílem je duševně podpořit dlouhodobě nemocné pacienty. Hlavním partnerem je občanské sdružení Zdravotní klaun (www.zdravotniklaun.cz )
a podpora společného projektu Koš plný humoru. Více na www.usmevprozivot.cz .

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun