Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Problematika preventivní ochrany lékařů a pomocného zdravotního personálu ve zdravotnictví

redakce Braunovin

23. Říjen 2008

Bezpečnost personálu

Brno, 23. října 2008 - Na zdravotnickém veletrhu Medical Fair Brno dnes proběhne odborná konference na téma „Práce ve zdravotnictví - prevence rizik“. Jejím nosným tématem je ochrana zdravotního personálu při výkonu povolání. Lékaři a pomocný zdravotnický personál se pohybují v rizikovém prostředí nemocnic a ambulancí. Zmíněné setkání zdravotnických profesionálů s experty na oblast bezpečnosti a prevence ve zdravotnictví sleduje jeden hlavní cíl: rozšířit povědomí o problematice ochrany zdravotního personálu a pomoci tak ke zlepšení bezpečnosti a při jejich práci.

V posledních letech české zdravotnictví dosáhlo velkého pokroku v ochraně pacienta, ale směrem k ochraně zdravotnického personálu se udělalo jen nezbytné minimum. Běžný pacient přichází do zdravotnického zařízení jen na omezenou dobu nebo jednorázově. Lékaři a ošetřovatelský personál se v tomto prostředí ovšem pohybují neustále jsou trvale vystaveni vysokým, mnohdy opomíjeným rizikům. 

Legislativa ustanovující pravidla preventivní ochrany zdravotního personálu v současnosti prakticky neexistuje. Preventivní ochrana podpořená v zákoně se týká povinného očkování zdravotního personálu proti hepatitidě typu B. Ovšem tato právní úprava má své kořeny v období před rokem 1989 a vznikla až jako reakce na krizovou situaci, kdy se počty nakažených lékařů a pomocného zdravotního personálu negativně promítly do chodu zdravotnictví. V této době vakcína proti žloutence již dávno existovala, jen s prevencí se začalo až po vzniku vážného problému.

V současnosti je známa celá řada krví přenosných chorob, proti kterým lze očkovat, ale v legislativě se toho od zavedení povinného očkování proti žloutence typu B již více neudělalo. I přesto, že studie o bodných poranění ve zdravotnictví z roku 2005 jasně vypovídá, že 74,8 % zdravotníků se již někdy poranilo o injekční jehlu.

Existují ale bohužel i takové krví přenosné choroby, proti kterým očkovat nelze. Příkladem může být AIDS. Ale i proti tomuto onemocnění lze preventivně bojovat a rizika možného přenosu na zdravotníky snížit na minimum. Jedním z příkladů může být používání bezpečnostních zdravotnických pomůcek, jako jsou např. bezpečnostní kanyly. Ve Spojených státech používání bezpečnostních kanyl ukládá zákon a jeho porušení je sankciováno. Obdobná pravidla platí i v drtivé většině vyspělých zemí, u nás bohužel zatím nevznikla ani diskuse na podobné téma. 

Většina regulatorních nařízení je do zdravotnictví přenášena z jiných oborů. Typickým příkladem může být nakládání s desinfekčními prostředky. Alkoholová desinfekce je hořlavina, proto se na ni vztahují veškerá pravidla týkající se práce s hořlavina-mi. Včetně kladení důrazu na bezpečnost lidí, kteří s touto látkou přijdou do přímého styku. Předpisy ovšem již neregulují používání alkoholových desinfekcí ve specifickém prostředí nemocnice. Alkoholová desinfekce se ve spojení s laserovým skalpelem stala v České republice nejednou příčinou požáru přímo na operačním sále. A to v žádném případě kvůli nešikovnosti lékařů, ale kvůli absenci bezalkoholových desinfekcí, které jsou k prováděným úkonům podstatně vhodnější a vůči personálu i pacientovi mnohem bezpečnější.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník