Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Proběhla první podzimní konference pro nelékařské obory

21. Září 2011

Proběhla první podzimní konference pro nelékařské obory

Zdravotníci mají nyní jedinečnou šanci školit se v rámci nového cyklu konferencí a seminářů spolufinancovaných Evropskou unií,
který pořádá Aesculap Akademie.

V Moravskoslezském kraji v Havířově proběhla 6. září první konference na půdě
Vysoké školy sociálně-správní. Účastníky osobně přivítali Ing. RSDr. Karel Konečný,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví, a Ing. Jan
Ferenc, ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov. Hlavním tématem byla cerebrovaskulární
onemocnění se zaměřením na péči o dětské pacienty i pacienty v pozdním věku.

Dále zazněly přednášky na téma komunikace s pacientem, rodinou a dítětem, nutriční
péče, bezpečná infuzní terapie či ochrana rukou ve zdravotnictví. Mezi přednášejícími
byl i Peter Schwarz, lékař mezioborové jednotky intenzivní péče z Nemocnice s poliklinikou
Havířov. Ten se zaměřil zejména na preventivní vliv výživy u onemocnění
mozkových cév a na význam výživy a možnosti jejího ovlivnění u pacientů po cévních
mozkových příhodách. Nejzajímavějším tématem byla „Komunikace s pacientem,
rodinou a dítětem" v interaktivním podání MUDr. Michala Čillíka.

Nad konferencí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas.
„V minulosti konference pro zdravotníky probíhaly většinou ve vzdálených místech,
což zvyšovalo nároky na finanční zabezpečení a hlavně čas. Proto vítám, že se projekt
Konference a semináře pro nelékařské obory realizuje v našem kraji. Pro všeobecné
sestry či porodní asistentky se jedná o velkou příležitost získat prakticky v místě bydliště
nové medicínské poznatky ve svých oborech,“ uvedl k významu konference Jaroslav Palas.

„Díky získanému grantu z Evropské unie má šanci bezmála 20 000 zdravotníků z nelékařských
oborů, jako jsou všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranti a všichni ti,
bez nichž by zdravotnictví nemohlo fungovat, během roku a půl absolvovat konference
a semináře s prvotřídními lektory na aktuální témata, což ocenili i účastníci akce
v Havířově,“ řekl k projektu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., manažer Aesculap Akademie.
Zájemci se mohou hlásit elektronicky na www.aesculap-akademie.cz . Další konference
v Moravskoslezském kraji, tentokrát na téma „Možnosti nelékařských profesí v péči
o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním“, proběhne 30. listopadu v Ostravě.

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie a marketingu
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun