Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Proběhla první podzimní konference pro nelékařské obory

21. Září 2011

Proběhla první podzimní konference pro nelékařské obory

Zdravotníci mají nyní jedinečnou šanci školit se v rámci nového cyklu konferencí a seminářů spolufinancovaných Evropskou unií,
který pořádá Aesculap Akademie.

V Moravskoslezském kraji v Havířově proběhla 6. září první konference na půdě
Vysoké školy sociálně-správní. Účastníky osobně přivítali Ing. RSDr. Karel Konečný,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví, a Ing. Jan
Ferenc, ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov. Hlavním tématem byla cerebrovaskulární
onemocnění se zaměřením na péči o dětské pacienty i pacienty v pozdním věku.

Dále zazněly přednášky na téma komunikace s pacientem, rodinou a dítětem, nutriční
péče, bezpečná infuzní terapie či ochrana rukou ve zdravotnictví. Mezi přednášejícími
byl i Peter Schwarz, lékař mezioborové jednotky intenzivní péče z Nemocnice s poliklinikou
Havířov. Ten se zaměřil zejména na preventivní vliv výživy u onemocnění
mozkových cév a na význam výživy a možnosti jejího ovlivnění u pacientů po cévních
mozkových příhodách. Nejzajímavějším tématem byla „Komunikace s pacientem,
rodinou a dítětem" v interaktivním podání MUDr. Michala Čillíka.

Nad konferencí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas.
„V minulosti konference pro zdravotníky probíhaly většinou ve vzdálených místech,
což zvyšovalo nároky na finanční zabezpečení a hlavně čas. Proto vítám, že se projekt
Konference a semináře pro nelékařské obory realizuje v našem kraji. Pro všeobecné
sestry či porodní asistentky se jedná o velkou příležitost získat prakticky v místě bydliště
nové medicínské poznatky ve svých oborech,“ uvedl k významu konference Jaroslav Palas.

„Díky získanému grantu z Evropské unie má šanci bezmála 20 000 zdravotníků z nelékařských
oborů, jako jsou všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranti a všichni ti,
bez nichž by zdravotnictví nemohlo fungovat, během roku a půl absolvovat konference
a semináře s prvotřídními lektory na aktuální témata, což ocenili i účastníci akce
v Havířově,“ řekl k projektu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., manažer Aesculap Akademie.
Zájemci se mohou hlásit elektronicky na www.aesculap-akademie.cz . Další konference
v Moravskoslezském kraji, tentokrát na téma „Možnosti nelékařských profesí v péči
o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním“, proběhne 30. listopadu v Ostravě.

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun