Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prínos protézy SilverGraft® v rekonštrukčnej cievnej chirurgii

19. Leden 2011

Prínos protézy SilverGraft® v rekonštrukčnej cievnej chirurgii

Infekcia zostáva najzávažnejšou komplikáciou cievnej chirurgie, ktorá dramaticky mení zdravotný stav pacienta. Život ohrozujúce komplikácie sú spôsobené infekciou protetického graftu v aortálnej oblasti.

Aj distálnejšie infekcie cievnych protéz sú mimoriadne závažné, pričom postihnutí pacienti sú ohrození stratou končatiny. Výskyt infekcie sa líši podľa použitého cievneho graftu a podľa lokalizácie implantátu. Vyšším rizikom sú postihované vaskulárne rekonštrukcie vykonávané v inguinálnej oblasti. Incidencia vaskulárnych infekcií sa udáva 2-5%, a to aj napriek správne aplikovanej antimikrobiálnej liečbe. Skutočná incidencia infekcií môže byť ešte vyššia ako sa predpokladá, pretože mnohé sa prejavia až niekoľko rokov po implantácii cievnej protézy. Z uvedeného vyplýva, že prevencia každej vaskulárnej infekcie a vyriešenie každej periprotetickej infekcie je pre pacienta aj cievneho chirurga veľmi dôležité.

Náhrada AAA cievnou protézou SilverGraftSpôsob liečby

Dnes sa akceptujú a využívajú rôzne koncepcie riešenia infekcie, pričom v literatúre sa odporúčajú často úplne rozdielne prístupy. Klasickým spôsobom liečby je odstránenie infikovaného graftu
a debridement infikovaného tkaniva. Revaskularizáciu možno dosiahnuť extraanatomickým bajpasom alebo in situ rekonštrukciou, pomocou autológnych povrchových či hlbokých vén, homograftu alebo alograftu. Dostupnosť a akceptovateľnosť štepov je individuálna, takisto ako klinický stav, urgentnosť
a únosnosť pacienta k predpokladanému rozsahu nutnej revaskularizácie. In situ bajpas je akceptovateľnou alternatívou.

Úspech spočíva v rezistencii použitého graftu voči rekurentnej infekcii. V prípade vyčerpaného autológneho venózneho materiálu sú dostupné dve rôzne formy antibakteriálnych polyesterových dakronových protéz: Vyše dekády používané protézy so silver acetátom a od roku 2006 používané cievne protézy s metalickým striebrom SilverGraft® firmy B. Braun. Oba typy protéz môžu byť napustené rifampicínom. Redukcia rizík a reinfekcie bola testovaná a potvrdená mnohými in vitro testami. SilverGraft® je signifikantne účinný proti gramnegatívnym aj grampozitívnym mikroorganizmom. Pôsobí aj proti Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA).

SilverGraft®

SilverGraft® je striebrom impregnovaná cievna protéza, distribuovaná v Európe od januára 2006. Protéza je upravovaná naparovaním atómami striebra vo vákuovom prostredí. Metalické striebro má veľmi dobrý antibakteriálny efekt s uvedeným širokým spektrom aktivity, pričom vykazuje dlhodobú aktivitu. Atómy striebra inaktivujú replikáciu DNA a biosyntézu proteínov. Obsah striebra v protéze SilverGraft® sa za rok zníži iba o 2 %, čo je dôležité pre dlhodobú prevenciu proti pozdnej infekcii implantátu. Striebro zároveň poskytuje minimálne riziko toxicity, nežiaducich tkanivových iritácií a alergií. SilverGraft® má veľmi dobrú biokompatibilitu. Viaceré prospektívne štúdie odhalili, že existujú možné
prediktory pre vznik cievnej infekcie. Patria k nim vyšší vek, obezita, intrainguinálna chirurgia, diabetes mellitus, imunokompromitované stavy, gangrény a infikované lézie na ischemickej končatine. Vo všetkých týchto prípadoch, vyžadujúcich revaskularizáciu s použitím protetického graftu, je výhodné použiť cievnu protézu s antibakteriálnym účinkom.

SilverGraft® je dostupným prostriedkom s priamočiarym antibakteriálnym účinkom, ktorý garantuje dobré hojenie, prevenciu vzniku infekcií a riešenie komplikácií. S úspechom sa používa pri arteriálnych rekonštrukciách v aortoiliackej, femoropopliteálnej a subklavioaxilárnej oblasti, pri extraanatomických revaskularizáciách, ale aj pri rekonštrukciách dolnej dutej žily a iliackých vén.

Na záver možno konštatovať, že infekcie a reinfekcie v cievnej chirurgii sa budú vyskytovať aj
v budúcnosti. Pre chirurga je SilverGraft® a výber optimálnej chirurgickej rekonštrukcie krokom
k redukcii ich incidencie. Stále sledovanie výsledkov a ďalšie hodnotenia používaných graftov a typov revaskularizácií sú však dlhodobo potrebné.

MUDr. Igor Šinák, Ph.D.
oddelenie cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Martin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory