Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Prínos protézy SilverGraft® v rekonštrukčnej cievnej chirurgii

MUDr. Igor Šinák, Ph.D.

19. Leden 2011

Cévní chirurgie

Infekcia zostáva najzávažnejšou komplikáciou cievnej chirurgie, ktorá dramaticky mení zdravotný stav pacienta. Život ohrozujúce komplikácie sú spôsobené infekciou protetického graftu v aortálnej oblasti.

Aj distálnejšie infekcie cievnych protéz sú mimoriadne závažné, pričom postihnutí pacienti sú ohrození stratou končatiny. Výskyt infekcie sa líši podľa použitého cievneho graftu a podľa lokalizácie implantátu. Vyšším rizikom sú postihované vaskulárne rekonštrukcie vykonávané v inguinálnej oblasti. Incidencia vaskulárnych infekcií sa udáva 2-5%, a to aj napriek správne aplikovanej antimikrobiálnej liečbe. Skutočná incidencia infekcií môže byť ešte vyššia ako sa predpokladá, pretože mnohé sa prejavia až niekoľko rokov po implantácii cievnej protézy. Z uvedeného vyplýva, že prevencia každej vaskulárnej infekcie a vyriešenie každej periprotetickej infekcie je pre pacienta aj cievneho chirurga veľmi dôležité.

Náhrada AAA cievnou protézou SilverGraftSpôsob liečby

Dnes sa akceptujú a využívajú rôzne koncepcie riešenia infekcie, pričom v literatúre sa odporúčajú často úplne rozdielne prístupy. Klasickým spôsobom liečby je odstránenie infikovaného graftu
a debridement infikovaného tkaniva. Revaskularizáciu možno dosiahnuť extraanatomickým bajpasom alebo in situ rekonštrukciou, pomocou autológnych povrchových či hlbokých vén, homograftu alebo alograftu. Dostupnosť a akceptovateľnosť štepov je individuálna, takisto ako klinický stav, urgentnosť
a únosnosť pacienta k predpokladanému rozsahu nutnej revaskularizácie. In situ bajpas je akceptovateľnou alternatívou.

Úspech spočíva v rezistencii použitého graftu voči rekurentnej infekcii. V prípade vyčerpaného autológneho venózneho materiálu sú dostupné dve rôzne formy antibakteriálnych polyesterových dakronových protéz: Vyše dekády používané protézy so silver acetátom a od roku 2006 používané cievne protézy s metalickým striebrom SilverGraft® firmy B. Braun. Oba typy protéz môžu byť napustené rifampicínom. Redukcia rizík a reinfekcie bola testovaná a potvrdená mnohými in vitro testami. SilverGraft® je signifikantne účinný proti gramnegatívnym aj grampozitívnym mikroorganizmom. Pôsobí aj proti Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA).

SilverGraft®

SilverGraft® je striebrom impregnovaná cievna protéza, distribuovaná v Európe od januára 2006. Protéza je upravovaná naparovaním atómami striebra vo vákuovom prostredí. Metalické striebro má veľmi dobrý antibakteriálny efekt s uvedeným širokým spektrom aktivity, pričom vykazuje dlhodobú aktivitu. Atómy striebra inaktivujú replikáciu DNA a biosyntézu proteínov. Obsah striebra v protéze SilverGraft® sa za rok zníži iba o 2 %, čo je dôležité pre dlhodobú prevenciu proti pozdnej infekcii implantátu. Striebro zároveň poskytuje minimálne riziko toxicity, nežiaducich tkanivových iritácií a alergií. SilverGraft® má veľmi dobrú biokompatibilitu. Viaceré prospektívne štúdie odhalili, že existujú možné
prediktory pre vznik cievnej infekcie. Patria k nim vyšší vek, obezita, intrainguinálna chirurgia, diabetes mellitus, imunokompromitované stavy, gangrény a infikované lézie na ischemickej končatine. Vo všetkých týchto prípadoch, vyžadujúcich revaskularizáciu s použitím protetického graftu, je výhodné použiť cievnu protézu s antibakteriálnym účinkom.

SilverGraft® je dostupným prostriedkom s priamočiarym antibakteriálnym účinkom, ktorý garantuje dobré hojenie, prevenciu vzniku infekcií a riešenie komplikácií. S úspechom sa používa pri arteriálnych rekonštrukciách v aortoiliackej, femoropopliteálnej a subklavioaxilárnej oblasti, pri extraanatomických revaskularizáciách, ale aj pri rekonštrukciách dolnej dutej žily a iliackých vén.

Na záver možno konštatovať, že infekcie a reinfekcie v cievnej chirurgii sa budú vyskytovať aj
v budúcnosti. Pre chirurga je SilverGraft® a výber optimálnej chirurgickej rekonštrukcie krokom
k redukcii ich incidencie. Stále sledovanie výsledkov a ďalšie hodnotenia používaných graftov a typov revaskularizácií sú však dlhodobo potrebné.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník