Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prevence rizik v infuzní terapii

7. Duben 2014

Prevence rizik v infuzní terapii

Společnost B. Braun dokončila další příspěvek věnující se prevenci rizik v infuzní terapii.

Poslední informační brožura, která se souhrnně věnuje rizikům při používání DEHP jako změkčovadla PVC v infuzní terapii, tak doplňuje kompletní sestavu rizik, kterým se společnost B. Braun Medical intenzivně v rámci svého vývoje věnuje. Patří mezi ně:  

  • Vzduchová embolie
  • Chemická kontaminace
  • Kontaminace částicemi
  • Inkompatibilita léčiv
  • Poranění ostrými předměty
  • Chyba medikace
  • Mikrobiální kontaminace
  • Expozice DEHP

Jak již jsme avizovali dříve, všechny dokumenty mají stejnou strukturu. V každém tématu naleznete úvod, příčiny vzniku problému, zdravotní a ekonomické následky, komplikace a jejich předcházení. V neposlední řadě nabízí i řešení společnosti B. Braun Medical v prevenci zmiňovaných rizik. Bohatý přehled dostupné a použité literatury pak zájemce  dovede k dalším pramenům ve sledované oblasti rizik infuzní terapie.

Všechny uvedené brožury jsou dostupné prostřednictvím obchodních zástupců společnosti B. Braun Medical.

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče