Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prevence rizik během infuzní léčby

18. Říjen 2010

Prevence rizik během infuzní léčby

Infuzní terapie je v současné době nedílnou součástí téměř každé hospitalizace pacienta ve zdravotnickém zařízení. Jako každý výkon má i podávání infuze svá nezpochybnitelná rizika. V rámci Safety Conceptu vydává koncern B. Braun sérii brožur, které se věnují problematice prevence rizik v této oblasti.

Tyto dokumenty poskytují základní informace o běžných rizicích infuzní léčby a zvyšují povědomí zdravotníků o této problematice. Text má omezený rozsah a přináší pouze základní přehled informací. Každá brožura se věnuje jedné ze sedmi oblastí rizik, která se při podávání intravenózní léčby vyskytují. Všechny dokumenty mají stejnou strukturu, kterou vám níže přestavujeme.

1 Uvedení do problematiky

První kapitola brožur se zabývá uvedením do problematiky konkrétního tématu a definuje základní pojmy.

2 Příčiny vzniku problému

Ve druhé části jsou na konkrétních případech popisovány příčiny vzniku problému.

3 Zdravotní i ekonomické následky

Třetí kapitola popisuje souvislost rizika s ekonomickými důsledky léčení možných komplikací, které pro zdravotnické zařízení vznikají.

4 Jak předcházet komplikacím

Čtvrtá část se zabývá předcházením možných komplikací.

5 Řešení B. Braun

V návaznosti na prevenci jsou představeny výrobky B. Braun, jejichž použití snižuje vznik výše popisovaných rizik.

6 Přehled literatury

Každou brožuru uzavírá přehled dostupné literatury k dané problematice.

V současné době jsou k dispozici materiály s těmito tématy:

  • Vzduchová embolie
  • Chemická kontaminace
  • Kontaminace částicemi
  • Inkompatibilita léčiv

V průběhu příštích měsíců budou vydány zbývající tři publikace:

  • Poranění ostrými předměty
  • Chyba medikace
  • Mikrobiální kontaminace

V případě zájmu o více informací a o tištěné materiály neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.

Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče