Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prevence náhodného poranění injekční jehlou

1. Září 2008

Prevence náhodného poranění injekční jehlou

Nejrizikovější skupinou náhodného poranění kontaminovanou injekční jehlou nebo ostrým předmětem ve zdravotnictví jsou zdravotní sestry, lékaři a zaměstnanci laboratoří. Dalšími ohroženými skupinami zaměstnanců
v nemocnici jsou pracovníci úklidu a prádelen.

K poranění jehlou nejčastěji dochází na pokojích pacientů (31,5 % - 50,5 %), dále na pohotovosti, jednotce intenzivní péče / ARO, na operačním sále a v poslední řadě mimo pokoje pacientů. V případě poranění je možné identifikovat téměř 90,7 % - 96,7 % pacientů, kteří by mohli být zdrojem nákazy. Riziko, že pacient není identifikován nebo zůstane zcela neznámý, se pohybuje kolem 3 % - 9 %. 

Ostré předměty, které jsou nejčastěji příčinou poraněníOstré předměty, které jsou nejčastěji příčinou poraněníKaždý zdravotník ví, že zvýšené riziko poranění ostrými předměty je nejčastěji spojeno se spěchem, rozrušením, nepozorností a předáváním předmětů z ruky do ruky. Vyšší tendence ke vzniku rizikových situací bývá pozorována při únavě, péči o nespolupracující pacienty nebo při práci v personálně oslabeném týmu. Téměř 20 % případů se přihodí při venepunkci nebo kanylaci žíly, přičemž oba tyto výkony jsou kvalifikovány jako vysoce rizikové. Nasazování krytu zpět na jehlu bývá příčinou
25 % - 30 % všech poranění injekční jehlou u zdravotních sester a laboratorních pracovníků.

Pracoviště, na kterých dochází nejčastěji k poranění injekční jehlouPracoviště, na kterých dochází nejčastěji k poranění injekční jehlouDrobným vpichem duté injekční jehly a malým množstvím krve, které se přitom dostane do podkoží, lze přenést více než dvacet různých choroboplodných zárodků, virů, bakterií a plísní. K nejčastěji zmiňovaným určitě patří hepatitida B, C a HIV. Dále to také může být malárie, syfilis, TBC a další. Je třeba mít na paměti, že v případě nákazy infekční hepatitidou C není možná prevence očkováním nebo „dodatečná profylaxe“ tak jako u hepatitidy B. V současnosti též ne­existuje očkovací látka pro prevenci infekce virem HIV. Většina z těchto patogenů může navždy změnit Váš život. 

Alespoň částečným řešením jsou bezpečnostní intravenózní kanyly. Problémem však zůstává, že ačkoli byly vyvinuty, často nebývají v plné míře využívány a rizika bodných poranění bývají mnohdy podceňována. Existují dva druhy bezpečnostních kanyl: s pasivní a aktivní ochranou.

Používání kanyl s aktivními bezpečnostními prvky vyžaduje, aby jejich uživatel manuálně aktivoval bezpečnostní mechanismus. To ovšem může způsobit neochotu personálu věnovat tomuto mechanismu čas v neodkladných situacích nebo je tento mechanismus považován za zásah do pracovní techniky. Mnohdy personál není uspokojivě informován o jejich fungování a nemá dostatečnou praxi v jejich používání.

Patentovaný ochranný mechanismus Safety Clip (bezpečnostní klip) umístěný v kónusu kanyly se při vytahování jehly upíná na její šikmo seříznutý hrot a chrání jej.Patentovaný ochranný mechanismus Safety Clip (bezpečnostní klip) umístěný v kónusu kanyly se při vytahování jehly upíná na její šikmo seříznutý hrot a chrání jej.Všechna tato kritéria hrají zásadní roli v rozhodování při použití bezpečnostních kanyl. Řešením jsou však pasivní ochranné prvky. Nevyžadují totiž po uživateli žádnou aktivní činnost - personál postupuje v technikách zavádění standardně tak, jak je zvyklý, aniž aktivace ochrany hrotu nějakým způsobem zdržuje či ovlivňuje postup nebo délku zavedení. K ochraně hrotu jehly dochází automaticky. V okamžiku vyjmutí jehly ze žíly pacienta se na konci hrotu jehly aktivuje bezpečnostní klip, který je ukrytý v kónusu kanyly a při vytahování jehly se upíná na její šikmo seříznutý hrot a chrání jej. Tím se výrazně snižuje riziko náhodného bodného poranění. 

Zdravotníci, kteří denně pracují s injekčními jehlami a kanylami, jsou vystaveni vysokému riziku náhodného poranění injekční jehlou, která může být kontaminována. Doba, kdy byly bezpečnostní kanyly finančně jen těžce dostupné, je naštěstí minulostí. V současné době se můžete rozhodnout, jakým způsobem ovlivnit a zvýšit ochranu své bezpečnosti. Nepodceňujte tato rizika! Myslete na své zdraví.

Klára Dvořáková
Aesculap Akademie

Klára Dvořáková
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Zdravotníci čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročných podmínkách. Skupina B. Braun v rámci svého projektu B. Braun pro život podporuje řadu aktivit, které jsou určeny právě pro nejvytíženější pracoviště v České republice i na Slovensku.  

23.12.2020