Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Přelom v oblasti nervové stimulace

1. Říjen 2008

Přelom v oblasti nervové stimulace

Lékařské technologie prochází neustálým vývojem. Jejich modernizace přináší lékařům a pacientům větší komfort, spolehlivost
a bezpečí. Toto platí i o nervových stimulátorech B. Braun.

Stimuplex HNS12 - SENSe

Vznik nového stimulátoru pro blokádu periferních nervů a zásadní změnu umožnila jednoduchá myšlenka. Pomocí proměnlivé délky elektrických impulzů nervového stimulátoru lze vyhledávat nervy snadněji a rychleji, posunem jehly je možné lokalizovat nervovou pleteň - bez ztráty svalové odpovědi. Poté, co jsem touto technologií provedl téměř pět set blokád periferních nervů, používám již jen tuto metodu a k původnímu postupu se nevracím.

Pro pochopení, jak tato metoda funguje, je třeba si uvědomit, jakým způsobem dosud většina lékařů provádí nervové blokády. Jehlu připojíme ke stimulátoru, namíříme ji směrem k nervu, zavedeme ji přes kůži a stimulátor zapneme. Ten vysílá před jehlu elektrické impulzy konstantní délky.

Zpočátku, když jsme ještě od cílového nervu daleko, amplitudu impulzů zvýšíme. Jakmile se dostaneme do těsné blízkosti nervu, proud vyvolá záškuby svalu, který je inervován cílovým nervem. Jehlu pak pomalu posunujeme a snižujeme přitom amplitudu, dokud nedosáhneme svalových záškubů při velmi nízké intenzitě proudu. To je známkou toho, že hrot jehly je velmi blízko nervu nebo uvnitř nervové pleteně - tj. přesně v místě, kam je třeba aplikovat anestetikum.

Stimuplex HNS12 - SENSeStimuplex HNS12 - SENSeTento postup, ačkoli vypadá jednoduše, není zdaleka tak bezproblémový. Často musíme jehlou složitě pátrat ve tkáni
a vpichovat ji do různých směrů, abychom nalezli správnou pozici, ve které dojde k vyvolání svalové odpovědi. Každý lékař přitom prožil řadu zklamání a frustrací z opakované ztráty správného místa při bezděčném pohnutí jehlou. I nepatrná změna směru jehly způsobí ztrátu cílového nervu. Metoda funguje na principu naváděcího zařízení opakovaným vysíláním dlouhých a krátkých impulzů. Dlouhý impulz může vyvolat svalovou odpověď i tehdy, je-li jehla ještě daleko anebo nemíří přímo k nervu. Dokonce i když má tento impulz stejnou intenzitu proudu jako kratší impulzy, přináší díky své délce větší náboj. Zprvu uvidíte pouze jeden záškub za vteřinu. Čím více se k nervu blížíte, svalovou odpověď začínají vyvolávat kratší impulzy a výsledkem jsou tři záškuby
za vteřinu.

Tento zdánlivě malý rozdíl přináší klinicky velmi významnou změnu. Po dosažení motorické odpovědi mohu jehlu zavádět hlouběji do různých stran a hodnotit sílu a/nebo rychlost svalových záškubů. Mohu měnit směr jehly
k silnějším nebo rychlejším záškubům, aniž se záškuby zcela vytratí. To mi také poskytuje zpětnou informaci o strukturách obklopujících nerv, díky čemuž se mohu vyhnout nesprávným nervům nebo si vybrat za cíl dva nervy najednou. Při blokádě ischiadiku mohu například jehlu zavést tak, abych získal odezvu jak na n. tibialis, tak i na n. peroneus, a záměrně působit na jeden nerv více než druhý.

Při míře selhání, které činí u bloků pouhé jedno procento, tato pomůcka úspěšnost této procedury nezlepší. Zkušeným lékařům však umožní pracovat rychleji a méně zkušeným snadněji, což je
pro naše pacienty jistě nemalým přínosem.

William F. Urmey, MD
Institut speciální chirurgie,
Weill Medical College Cornell University,
New York City

Převzato z koncernového materiálu Newsletter, 2/2008


Tento článek obsahuje výhradně osobní názor autora. Lékaři jsou povinni stanovit vhodný léčebný postup pro každého svého pacienta podle vlastního uvážení.
redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory