Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Předcházejte nepředvídatelným událostem - ochranné zdravotnické pomůcky SANDEL

redakce Braunovin

30. Duben 2013

Ansell, světový lídr ve výrobě vyšetřovacích a operačních rukavic, vám prostřednictvím společnosti B. Braun Medical nyní přináší zcela novou linii zdravotnických ochranných prostředků.

Rozšíření aktivit i do sféry perioperační bezpečnosti, kam spadá období před operačním výkonem, během něj a po něm, je logickým vyústěním zájmu českého zastoupení B. Braun o tuto oblast. SANDEL totiž představuje kompletní soubor ochranných zdravotnických pomůcek, které byly navrženy ve spolupráci se sestrami a operačními týmy, aby pomáhaly snižovat bezpečnostní rizika pro pacienty i zdravotnický personál.

Rozšíření sortimentu o produktovou řadu SANDEL poskytuje chirurgickému obchodnímu týmu B. Braun možnost nabízet protektivní řešení, která eliminují, předcházejí nebo významně snižují počet pracovních úrazů v celém perioperačním období.

Nová řada výrobků je zároveň navržena tak, aby nemocnicím pomohla splnit nejnovější nařízení a směrnice Evropské unie i Světové zdravotnické organizace při zavádění opatření na snížení počtu úrazů zdravotníků i pacientů.

Spolupráce se zdravotními sestrami, operačními týmy a zdravotnickými odborníky nám umožnila identifikovat významné bezpečnostní problémy a nalézt vhodná řešení pro posílení standardů zdravotní péče. Cílem vývoje výrobků SANDEL bylo vyřešit bezpečnostní a ergonomické problémy hospodárným způsobem. Doufáme, že tyto inovativní ochranné pomůcky přispějí k důvěře, klidu a duševní pohodě všech zdravotníků, usilujících o co nejlepší pracovní výkon.

Výrobky SANDEL se zaměřují na tři důležité aspekty perioperační bezpečnosti.

Prevence poranění ostrými předměty

Prostředky pomáhají eliminovat riziko poranění ostrými předměty

Pomůcky pro prevenci poranění ostrými předměty umožňují zdravotním sestrám a operačním týmům předcházet poraněním na operačních sálech. Např. v samotných Spojených státech dojde k 600 000 až 800 000 poraněním ročně.1 Tyto pomůcky zároveň pomáhají nemocnicím plnit závazky rámcové dohody o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví, uzavřené mezi Evropským sdružením nemocničních a zdravotnických zaměstnavatelů (HOSPEEM, European Hospital and Healthcare Employers Association) a Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb (EPSU, European Federation of Public Service Unions). Dohoda obsahuje směrnici pro členské státy týkající se určení a zavedení postupů pro používání a likvidaci ostrých předmětů ve zdravotnictví.2

Produktová řada SANDEL na tyto bezpečnostní požadavky reaguje prostřednictvím kompletního sortimentu pomůcek (Engineered Sharps Injury Prevention - Technické řešení prevence poranění ostrými předměty) určených ke snížení rizika tohoto typu poranění a potenciálně i rizika nákazy krví přenosnými choroboplodnými zárodky. Představujeme některé z nich:

Rouška vymezující neutrální zónu

Rouška SANDEL Z-Friction Drape™ brání pádu nástrojů ze sterilní plochyRouška SANDEL Z-Friction Drape™ pomáhá zdravotníkům vymezit neutrální zónu - tzn. předem dohodnuté místo na sterilním stolku, na které se odkládají ostré nástroje a odkud si je chirurg nebo instrumentářka mohou odebírat. Neklouzavý povrch této praktické flexibilní pomůcky brání pádu nástrojů ze sterilní plochy a umožňuje splnit bezpečnostní směrnice Evropské unie. Jasná oranžová barva roušky označuje plochu vyhrazenou pro odkládání ostrých nástrojů, čímž zároveň omezuje kontakt s nimi na minimum.

Pomůcka usnadňuje bezkontaktní předávání ostrých předmětů, což je osvědčený způsob, jak snížit počet poranění ostrými předměty.

Díky jejímu adaptabilnímu provedení ji lze přestřihnout a použít na dvou místech.

Rouška je nemagnetická a má protiskluzový povrch, nástroje na ní tedy zůstanou ležet tam, kam je položíte.

Bezkontaktní manipulační miska

Miska SANDEL Z-Tray™ nabízí jednoduchý způsob, jak chránit operační tým před poraněním cestou bezkontaktní manipulace s ostrými předměty. Používání misky k přemístění nástrojů od chirurga a k chirurgovi - namísto podávání nástroje rukou - minimalizuje riziko poranění ostrými předměty a přenos infekce.

Je opatřena lepicí páskou, a může tak sloužit jako nepohyblivá neutrální zóna pro bezpečné odložení ostrých předmětů.

Ergonomická bezpečnost pracoviště

Prostředky snižují počet pracovních úrazů vzniklých v důsledku pracovní zátěže, a tím šetří finanční náklady

Produktová řada výrobků SANDEL pro ergonomickou bezpečnost byla navržena tak, aby řešila problematiku ochrany personálu před pracovními úrazy. Druhou nejčastější příčinu pracovních úrazů v rámci evropského zdravotního systému v roce 2009 tvořily uklouznutí, zakopnutí a pády na podlahu, přičemž třicet procent těchto úrazů mělo za následek pracovní neschopnost delší než jeden měsíc.3 Poměrně častá bývají ve zdravotnictví také různá poranění svalové a kosterní soustavy vlivem fyzického přetížení.4,5 Pomůcky SANDEL nabízejí cenově přístupnou metodu prevence těchto častých úrazů.

Systém pro přemístění pacientů

Podložky SANDEL Z-Slider® Patient Transfer & Repositioning Sheet pomáhají předcházet poraněním zad, ke kterým může dojít při zvedání, přenášení a přemísťování pacientů. Snižují zatížení zad, ramen, krku a paží. Napomáhají správné manipulaci s pacientem a ergonomickým postupům, minimalizují riziko vzniku hematomů a poranění kůže pacienta. Jsou jednorázové, což snižuje riziko přenosu infekce.

Lze je používat v celém zdravotnickém zařízení, jsou umístěné v praktických držácích všude tam, kde jsou zapotřebí. Jsou určeny pro jediného pacienta - u stejného pacienta je lze použít opakovaně.

Kryt kabelů

SANDEL Trip-No-More™ je jednorázový kryt na šňůry a kabely. Má jasně oranžovou barvu a slouží k tomu, aby zvýšil viditelnost kabelů na podlaze, a umožnil tak předcházet zakopnutím a pádům.

Je opatřen lepicími pásy, které drží kabely pevně na svém místě. Lze jej snadno nalepit i odstranit, aniž by zanechával na podlaze zbytky lepidla.

Absorpční rohožky

Absorpční rohožky SANDEL DriFloor™ Absorbent Pads se používají k pohlcení tekutin všude tam, kde je nutno udržet podlahu suchou, a předejít tak uklouznutím a pádům. Rohožky DriFloor™ zvyšují účinnost úklidu a snižují náklady na údržbu povrchů podlahových krytin.

Lze je používat všude tam, kde dochází k rozlití tekutin po podlaze (např. na operačních sálech, porodních sálech, v umývárnách). Omezují nevhodné a nehygienické používání prostěradel a ručníků na podlahách.

Nepropustná spodní vrstva udržuje podlahu pod rohožkou suchou. Vyrábějí se v přířezech nebo v roli, ze které lze oddělit požadovanou délku.

Stoličky pod nohy

Stoličky pod nohy SANDEL Ergo-Step™ jsou lehké a stohovatelné. Jde o „novou generaci“ dokonale nahrazující tradiční těžké kovové stoličky. Jsou lehké (~8 liber/3 kg) a snadno se s nimi manipuluje. Mají nosnost přibližně 220 kg. Protiskluzové nožky drží stoličku pevně na místě.

Lze je vzájemně spojovat, a vytvořit tak bezpečnou pracovní „plošinu“.

Protiúnavová rohož

Protiúnavové rohože SANDEL Solo Ergo-Stand EZ™ snižují námahu a zatížení kloubů při dlouhodobém stání na jednom místě. Jsou lehké a opakovaně použitelné, mají zkosené okraje, a tím předcházejí zakopnutí.

Při dlouhých výkonech je lze položit i na stoličky pod nohy.

Prevence záměny (pacienta, orgánu nebo strany těla) při operaci

Mininalizují chyby při operačních výkonech

Výrobky sandel time out®

Výrobky SANDEL TIME OUT® jsou nápadná upozornění pro operační tým, že je třeba se na chvíli zastavit, udělat si pauzu a přitom využít tento „oddechový čas“ k realizaci protokolu zavedeného Světovou zdravotnickou organizací (Chirurgický bezpečnostní list - Surgical Safety Checklist). Signální rouška TIME OUT® Beacon™ se pokládá na operační pole nebo na instrumentační stolek a slouží jako bariéra, kterou je třeba před zahájením výkonu (řezem) odstranit. Rouška TIME OUT® Beacon™ je vyrobena buď z bavlny, nebo z netkané biodegradabilní textilie určené k jednorázovému použití. Signální pouzdra TIME OUT® Sleeve™ nebo signální stříšky TIME OUT® Hood™ se nasazují na nástroje. Před použitím nástrojů je pak nutno tyto signální pomůcky sejmout, což představuje jejich funkci - připomínají, že je třeba udělat si „oddechový čas“. Popisovače (fixy) SANDEL TIME OUT® Markers jsou určeny k označení správné strany těla (přímo na kůži pacienta) před chirurgickým zákrokem. Všechny popisovače jsou opatřeny varovným nápisem TIME OUT® a mají trojúhelníkový profil, aby se nekutálely.

Veškeré jednorázové výrobky TIME OUT® se dodávají jako sterilní nebo nesterilní. Pouzdra TIME OUT® jsou součástí popisovačů 4 in 1 Marker™.

Zajistěte si vyšší bezpečnost během operace

Výrobky SANDEL jsou snadno rozeznatelné pro svou charakteristickou jasně oranžovou barvu.

Záměny při chirurgických zákrocích jsou chyby, které jsou vysoce preventabilní. Přesto však každý rok dojde jen ve Spojených státech odhadem k 1 500 až 2 500 záměnám - strany těla, orgánu, implantátu nebo pacienta.6 Aby k těmto pochybením nedocházelo, doporučuje Světová zdravotnická organizace svým členským státům přijmout univerzální protokol, který zahrnuje „oddechový čas“ určený k ověření správné strany, typu zákroku a totožnosti pacienta.6 Pomůcky SANDEL TIME OUT® slouží k tomu, aby pomáhaly operačním týmům a nemocnicím těmto doporučením vyhovět. Tato strategicky umístěná upozornění jasně oranžové barvy připomínají operačním týmům, aby si vzaly „oddechový čas“, a snižují tak množství pochybení při operacích.

Ochranné prostředky pro zdravotnictví SANDEL poskytují celou řadu řešení pro ochranu zdravotníků a pacientů. Inovativní ochrana před poraněním ostrými předměty, ergonomické bezpečnostní prvky a výrobky TIME OUT® byly vyvinuty v těsné spolupráci se zdravotními sestrami a operačními týmy - stačilo jen naslouchat jejich přáním a nápadům.


Máte-li nějaký nápad nebo návrh, zašlete je prosím na adresu
namety-aesculap.cz@bbraun.com

Literuatura:

1. Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and

Health (NIOSH) NIOSH Alert: Preventing needlestick injuries in health care settings. Published

November 1999. NIOSH publication 2000-108. https://www.cdc.gov/niosh/docs/2000-108.

html. Accessed December 19, 2011.

2. Council Directive 2010/32/EU. Implementing the

framework agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare

sector concluded by HOSPEEM and EPSU. Official Journal of the European Union. 2010.

3. Health and Safety Authority. Stop slips and trips in healthcare. https://www.hsa.ie/eng/

Topics/Slips_Trips_Falls/Healthcare,_Slips,_Trips_and_Falls/. Accessed December 16,

2011.

4. Lorusso A, Vimercati L, L’Abbate N. Musculoskeletal complaints among Italian x-ray

technology students: a cross-sectional questionnaire survey. BMC Res Notes. 2010;3:114.

https://www.biomedcentral.com/1756-0500/3/114. Accessed December 19, 2011.

5. Estryn- Behar M, Le Nézet O, Bonnet N, Gardeur P. Health behavior of healthcare personnel: The

European Presst-Next Study. Presse Med. 2006;35(10, pt 1): 1435-1446.

6. World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2009.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník