Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Praha a Liberec hostily další kurz pro zahraniční spondylochirurgy

12. Listopad 2010

Praha a Liberec hostily další kurz pro zahraniční spondylochirurgy

Ve čtvrtém zářijovém týdnu se v krásném prostředí pražského hotelu Le Palais uskutečnil kurz zaměřený na problematiku krční páteře. Jednalo se o čtvrté pokračování této akce, která již v podobném duchu pod patronací Aesculap Akademie proběhla.

Cervical Spine Course

Kurz byl primárně určen pro začínající i pokročilé lékaře specialisty zabývající se problematikou operativy páteře. Odborného vedení se ujal významný člen evropské spondylochirurgické komunity doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., působící na neurochirurgickém oddělení Liberecké nemocnice. Vědecký board doplnili jeho kolegové z Německa Prof. Dr. med. Stefan Kroppenstedt (Berlín)
a Doz. Dr. med. Tobias Pitzen (Gera). Z České republiky to byli prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., (Praha) a MUDr. Pavel Barsa (Liberec).

23. září ráno se rozběhl hodnotný, výborně zpracovaný odborný program. Přednášející poskytli šestnácti účastníkům z devíti zemí propracovaný náhled do problematiky horní i dolní krční páteře s důrazem na vhodnost použití konkrétní operační techniky či operačního přístupu. Zvlášť důkladně byla diskutována vhodnost použití různých typů přístupů. Velmi kladně bylo hodnoceno zapojení všech zúčastněných do diskuse, která vždy ukončila jednotlivé souborné bloky. Hloubce a rozsahu diskuse jenom prospělo, že přednášející působí jak na ortopedických, tak i neurochirurgických pracovištích. Zlatým hřebem čtvrtečního programu, kromě již tradiční společenské večeře, byl závěrečný blok kazuistik. Zde měli účastníci možnost diskutovat širokou škálu případů připravených přednášejícími, navrhovat různá operační řešení a v závěru se ztotožnit s operačním výkonem provedeným operatérem, či jej rozporovat.

V pátek ráno následoval přesun na pracoviště doc. Suchomela a MUDr. Barsy do Liberce. Počasí i dopravní situace na dálnici D11 nám byly nakloněny, a odborný program tedy mohl začít včas. Na modelech za použití originál Aesculap nástrojů přednášející demonstrovali techniky stabilizace z předního i zadního přístupu k horní krční páteři (instrumentace dutými šrouby). Dolní krční páteř operatéři fixovali zepředu meziobratlovou klecí Cespace doplněnou dynamickou dlahou ABC, zezadu demonstrovali operační možnosti systému S4 Cervical, včetně techniky Okcipitální dlahy. Velmi podnětnou se ukázala možnost zhlédnout zavádění implantátu Activ C (funkční náhrada meziobratlového krčního disku) jeho spoluautorem doc. Suchomelem. Každou demonstraci provázela rozsáhlá diskuse a všichni účastníci kurzu měli nejen možnost se na cokoliv zeptat, ale také si veškeré techniky osobně pod dohledem zkušených lektorů vyzkoušet.

Spondylochirurgický kurz se vydařil. Účastníci odlétali v pátečních podvečerních hodinách z ruzyňského letiště spokojeni, plni nově nabytých zkušeností.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory