Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Pracovní skupina Bezpečnost personálu

Klára Dvořáková

24. Únor 2010

Bezpečnost personálu

Na zdravotnická zařízení a jejich personál jsou co se týče kvality poskytované zdravotnické péče kladeny vysoké nároky. Zdraví zaměstnanců je důležité pro poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům.

Pokud jsou sami nemocní nebo zranění, mohou být v pracovní neschopnosti nebo vykonávat svoji práci neefektivně. Správné používání ochranných pomůcek, jejich dostupnost a řádná likvidace jsou základem pro snížení rizik, která plynou z manipulace s ostrými předměty či jehlami.

Proto jsme ve spolupráci s Českou asociací sester sestavili pracovní skupinu Bezpečnost personálu, která by se chtěla zaměřit na bezpečnost personálu v našich nemocnicích, edukaci, přípravu podkladů standardních ošetřovatelských postupů a doporučení v následujících okruzích: bodná poranění, rizika profesionální nákazy a uzavřená infuzní linka. Skupina se skládá z devíti členů - zástupců různých zdravotnických oborů. Momentálně mapuje situaci v českých nemocnicích pomocí dotazníkové formy, jejíž výstupy budou známé na jaře 2010.

V rámci pracovní skupiny jsme také navázali spolupráci s vysokými školami a v současné době se do projektu zapojilo pět studentek z katedry ošetřovatelství 1. lékařské fakulty Univerzitry Karlovy v Praze
a jedna studentka z Masarykovy univerzity v Brně, které zpracovávají zadaná témata formou diplomových prací. Naším cílem je poukázat na rizikové situace ve zdravotnictví a pomoci v řešení problémů týkajících se bezpečnosti personálu.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník