Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pracovní skupina Bezpečnost personálu

24. Únor 2010

Pracovní skupina Bezpečnost personálu

Na zdravotnická zařízení a jejich personál jsou co se týče kvality poskytované zdravotnické péče kladeny vysoké nároky. Zdraví zaměstnanců je důležité pro poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům.

Pokud jsou sami nemocní nebo zranění, mohou být v pracovní neschopnosti nebo vykonávat svoji práci neefektivně. Správné používání ochranných pomůcek, jejich dostupnost a řádná likvidace jsou základem pro snížení rizik, která plynou z manipulace s ostrými předměty či jehlami.

Proto jsme ve spolupráci s Českou asociací sester sestavili pracovní skupinu Bezpečnost personálu, která by se chtěla zaměřit na bezpečnost personálu v našich nemocnicích, edukaci, přípravu podkladů standardních ošetřovatelských postupů a doporučení v následujících okruzích: bodná poranění, rizika profesionální nákazy a uzavřená infuzní linka. Skupina se skládá z devíti členů - zástupců různých zdravotnických oborů. Momentálně mapuje situaci v českých nemocnicích pomocí dotazníkové formy, jejíž výstupy budou známé na jaře 2010.

V rámci pracovní skupiny jsme také navázali spolupráci s vysokými školami a v současné době se do projektu zapojilo pět studentek z katedry ošetřovatelství 1. lékařské fakulty Univerzitry Karlovy v Praze
a jedna studentka z Masarykovy univerzity v Brně, které zpracovávají zadaná témata formou diplomových prací. Naším cílem je poukázat na rizikové situace ve zdravotnictví a pomoci v řešení problémů týkajících se bezpečnosti personálu.

Klára Dvořáková
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Zdravotníci čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročných podmínkách. Skupina B. Braun v rámci svého projektu B. Braun pro život podporuje řadu aktivit, které jsou určeny právě pro nejvytíženější pracoviště v České republice i na Slovensku.  

23.12.2020