Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízení

23. Listopad 2010

Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízení

Kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky
V oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků jsme identifikovali mezeru na trhu ve sféře vzdělávání pracovníků na odděleních hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních.

Na základě této analýzy byl vytvořen podrobně rozpracovaný vzdělávací program certifikovaného kurzu. Jeho cílem je připravit a vyškolit zdravotnické pracovníky pro samostatnou práci na uvedených odděleních tím, že získají tzv. zvláštní odbornou způsobilost k výkonu této práce.

Od zaměstnanců na odděleních hygieny a epidemiologie se očekává, že na základě dobrých znalostí z hygienicko-epidemiologické oblasti a dobré orientace jak v lokálních stavebně-technických, tak i v provozních podmínkách, budou při intenzivní komunikaci se zdravotnickými i nezdravotnickými zaměstnanci regulovat míru stávajícího i potenciálního rizika ohrožení zdraví zdravotnického personálu, ošetřovaných pacientů, ale i ostatních osob pohybujících se ve zdravotnických zařízeních.

Co se týče kurzu - očekáváme velký zájem ze strany zdravotnických pracovníků, proto jsme také velmi rádi, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky schválilo naši žádost a udělilo mu akreditaci. Je tak jediným certifikovaným kurzem tohoto typu v naší republice.  

Ing. Jitka Holomková
koordinátorka Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče