Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Posuvný (skluzný) uzel

16. Duben 2009

Posuvný (skluzný) uzel

Posuvný uzel se používá při sešívání hluboko uložených tkání. Při této technice se uzel nejprve uváže mimo ránu a poté se posune do výsledné pozice.

   

       

Uvažte jednoduchý uzel vně rány. (obr.vlevo)
Naložením druhého jednoduchého uzlu zhotovte čtvercový (ambulanční) uzel. Uzel NEDOTAHUJTE. (obr.uprostřed)
Zatáhněte za modrý konec. (obr.vpravo)

       

Modrý konec podržte kolmo vzhůru, zatímco bílý kolem něj utvoří posuvný (skluzný) uzel. (obr.vlevo)
Uzel dotáhněte. (obr.uprostřed)
Levým ukazovákem uzel posuňte do výsledné pozice. (obr.vpravo)

   

Ověřte si, zda je uzel dostatečně pevný. (obr.vlevo)
Zaměňte konce vlákna, které držíte v rukou, aby opět vznikl čtvercový (ambulanční) uzel. (obr.vpravo)

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory