Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Posuvný (skluzný) uzel

16. Duben 2009

Posuvný (skluzný) uzel

Posuvný uzel se používá při sešívání hluboko uložených tkání. Při této technice se uzel nejprve uváže mimo ránu a poté se posune do výsledné pozice.

   

       

Uvažte jednoduchý uzel vně rány. (obr.vlevo)
Naložením druhého jednoduchého uzlu zhotovte čtvercový (ambulanční) uzel. Uzel NEDOTAHUJTE. (obr.uprostřed)
Zatáhněte za modrý konec. (obr.vpravo)

       

Modrý konec podržte kolmo vzhůru, zatímco bílý kolem něj utvoří posuvný (skluzný) uzel. (obr.vlevo)
Uzel dotáhněte. (obr.uprostřed)
Levým ukazovákem uzel posuňte do výsledné pozice. (obr.vpravo)

   

Ověřte si, zda je uzel dostatečně pevný. (obr.vlevo)
Zaměňte konce vlákna, které držíte v rukou, aby opět vznikl čtvercový (ambulanční) uzel. (obr.vpravo)

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory