Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Poruchy pánevní statiky a urogynekologie - 2. jihlavská konference

Marie Musilová

1. Duben 2008

Koncem února se v Jihlavě sešla celá gynekologická špička, aby diskutovala o poruchách pánevní statiky a dalších specificky ženských potížích a informovala o nejnovějších vědeckých studiích a poznatcích z této oblasti.

Jsou problémy, o kterých se moc nemluví. Specificky ženské potíže jsou tzv. poruchy pánevní statiky. Do této skupiny se řadí nejen např. stresová inkontinence ale další dlouhá řada onemocnění. Aby se situace změnila a o těchto problémech se hovořilo více a nahlas, se snaží i na gynekologickém oddělení jihlavské nemocnice. Je zásluhou charismatického profesora Roztočila, že se koncem února sjela do Jihlavy celá gynekologická špička, aby o této kapitole gynekologie diskutovala a informovala o nejnovějších vědeckých studiích a poznatcích.

2. jihlavská konference s názvem Poruchy pánevní statiky a urogynekologie se uskutečnila 28. února 2008. Konferenci opět pořádala Česká lékařská komora ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Jihlava a Aesculap Akademií a záštitu nad ní přijali hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana pro zdravotní péči Ing. Pavel Hájek a ředitel Nemocnice Jihlava Ing. Martin Šuma.

Dějištěm semináře byl moderní, technologiemi prošpikovaný Kongresový sál v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina. I díky multimediálním možnostem tohoto velmi pěkného jednacího centra si mohli účastníci vyslechnout zajímavou přednášku zahraničního hosta, doktora Jeana-Sebastiena Krautha, MD (Centre hospitalo-universitaire, Lyon, France). Přednáška měla velký úspěch nejen díky rozsahu a vynikajícím výsledkům studie, ale i preciznímu a vysoce odbornému simultánnímu překladu MUDr. Pavla Matýška. Dr. Krauth přednesl své zkušenosti s aplikací inkontinenční pásky I-STOP® a výsledky studie více než 600 implantací. I další přednášky ze špičkových pracovišť České republiky, zabývajících se danou problematikou, rozpoutaly živou diskuzi, která přinesla mnoho zajímavých poznatků a různých pohledů na danou problematiku.

Za moderátorským stolem se střídali významní představitelé české urogynekologie - doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., MUDr. Ivan Huvar, CSc. a další. Z přednášek velmi zaujala zejména práce doc. Feyreisla, ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí. Zabývala se totiž epidemiologickými studiemi z pohledu poruch pánevního dna žen v souvislosti s četností porodů a rovněž jejich provedením. Ze studií jasně vyplývalo, že u žen, kde byl porod proveden císařským řezem, je významně nižší pravděpodobnost vzniku stresové inkontinence než u žen, které rodily klasickým způsobem.

Nicméně jak řekl sám přednášející, tak i v následné debatě několikrát zaznělo, že tato fakta je třeba dále analyzovat a pracovat na upřesnění jasných a měřitelných kritérií, která budou vodítkem pro stanovení rizika poškození porodních cest a pánevního dna při fyziologickém porodu a případného následného doporučení alternativy - císařského řezu. Primář Huvar správně připomněl někdy opomíjený tzv. poporodní management a rehabilitaci, vliv cvičení atd., prof. Halaška přispěl se svými zkušenostmi z práce v arabských zemích, v diskuzi vystoupili i další lékaři, a tak debata byla velmi živá. Velkým tématem bylo rovněž používání sítěk v oblasti malé pánve, diskutovalo se nad postupy, metodami i ekonomickou náročností operací.

Celodenní konference měla mezi účastníky velmi dobrý ohlas a realizační tým v čele s prof. MUDr. Alešem Roztočilem, CSc., byl oceněn za vynikající organizaci i skladbu programu a témat. Sám si tak hodně zvýšil pomyslnou laťku pro organizaci již 3. jihlavské urogynekologické konference.

Marie Musilová
divize AesculapLéčba, která se vyplácí

Jedním z diskusních příspěvků byla ekonomická rozvaha prof. MUDr. Aleše Roztočila, CSc., nad úhradou VZP inkontinenčních vložek a plen a nad vyčíslením bodového ohodnocení operace pomocí mesh pásky. Všeobecně známé údaje sečetl a postavil do jiného úhlu pohledu. Z tabulky, kterou otiskujeme, jasně vyplývá, že pojišťovně se náklady na operaci stresové inkontinence pomocí pásky vrátí nejpozději v horizontu šestnácti měsíců. Jestliže totiž pojišťovna umožňuje předepsat inkontinentním ženám pleny či speciální vložky až do xy Kč měsíčně, jsou to výdaje, které nemají na její léčbu žádný vliv. Na druhou stranu miniinvazivní zákrok ženu vyléčí, zbaví ji nepříjemné psychické i sociální zátěže a pojišťovně uleví od výdajů na inkontinentní pomůcky. Tyto závěry podpořilo i předsednictvo konference a vyslovilo naději, že v budoucnu se pohled pojišťovny na tuto problematiku zracionalizuje.

Pro zajímavost otiskujeme výpočet ekonomického porovnání symptomatické a operační léčby GSI dle Metodiky VZP, 2008.

Ekonomika GSI - Metodika VZP, 2008
I. Symptomatická léčba (kolekce moči)
GSI I.st. 550 Kč x 12 = 6 600 Kč/rok
GSI II.st. 900 Kč x 12 = 10 800 Kč/rok
GSI III.st. 1400 Kč x 12 = 16 800 Kč/rok
II. Operační léčba
Cílené vyšetření internistou 421 bb
Komplexní vyšetření gynekologem 323 bb
Cílené vyšetření anesteziologem 223 bb
Minimální invazivní uretropexe 1 083 bb
Kontrolní vyšetření anesteziologem 336 bb
Anestezie s tracheální inkubací 1 336 bb
Cílené vyšetření gynekologem 214 bb
Celkem  3 936 bb x 0,89 Kč = 3 503 Kč
Hospitalizace kat. A 1180 Kč x cca 2 = 2 360 Kč
TOT 8990 Kč + 9 % DPH (809 Kč) = 9 799 Kč
Celkem 15 662 Kč

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník