Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Pôrodnícka epidurálna analgézia - Reportáž z Martinskej fakultnej nemocnice

Ing. Pavol Faix

1. Září 2008

Pôrodnícka epidurálna analgézia (PEDA) je dnes v odbornej verejnosti, ale už aj medzi pacientkami, dobre známy pojem. Hoci je to z hľadiska histórie medicíny veľmi mladý odbor, prax ukazuje, že má svoje opodstatnenie a nejde len o „módnu vlnu“. Avšak podiel pôrodov v jednotlivých nemocniciach sa diametrálne odlišuje - od zanedbateľného percenta až po 30 %. Dôvodov je veľa.

Medzi najdôležitejšie patria kapacita, skúsenosť a dostupnosť anestéziológov. Aj keď sám výkon sa považuje za nadštandardný a pacientka si zaň platí, u rodičiek možno pozorovať rastúci záujem. Pri slobodnej voľbe pracoviska je preto aj v záujme nemocnice, aby ponúkala tieto služby a zvýšila tak na zdravotníckom trhu svoju prestíž a konkurencieschopnosť.

V našej reportáži zavítame na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku Martinskej fakultnej nemocnice. Toto pracovisko sme nevybrali náhodne. Ako sa dozviete z nasledujúcich odpovedí, v tejto oblasti sa majú čím chváliť a štandard, ktorý ponúkajú, obstojí aj v najprísnejšom medzinárodnom porovnaní. 

Pôrodnícka epidurálna analgéziaPôrodnícka epidurálna analgéziaHneď po príchode na kliniku privítajú návštevníkov pekné, zrekonštruované priestory a operačné sály. Prostredie je pre komfort pacientky veľmi dôležité. Aby návštevníci dostali všetky potrebné informácie, majú na klinike zriadenú pozíciu manažérky pre styk s verejnosťou, ktorou je Bc. Anna Janičáková. Na naše otázky odpovedá MUDr. Odona Fabušová.

Pani doktorka, môžete nám prosím na úvod priblížiť Vaše pracovisko a pracovné zaradenie?

Pracujem ako anestéziologička na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Martinskej fakultnej nemocnici (MFN). Ročne sa na klinike odvedie približne 2 500 anestézií. Okrem práce na operačnej a pôrodnej sále sa zúčastňujem na predoperačnej príprave pacientok, ako aj na pooperačnom pain servise. Mojou srdcovou záležitosťou je práca na pôrodnej sále - tlmenie pôrodnej bolesti. Klinika je okrem výučbovej základne v rámci JLF UK tiež školiacim strediskom pre pôrodnícku epidurálnu analgéziu.

MUDr. Fabušová (vľavo) s Bc. JaničákovouMUDr. Fabušová (vľavo) s Bc. JaničákovouVaše pracovisko patrí k zakladateľom pôrodníckej epidurálnej analgézie na Slovensku.

V roku 1990 sme ako prví na Slovensku začali pravidelne používať epidurálnu analgéziu pri tlmení pôrodnej bolesti. Zavedenie tejto metódy by nebolo možné bez výdatnej podpory prednostu kliniky, Prof. MUDr. Jána Danku, CSc. Výsledkom našej úzkej spolupráce je 5 290 pôrodov odvedených v epidurálnej analgézii. Vlani každá tretia rodička dostala „epidurál“. Svoje poznatky a skúsenosti sprostredkúvame kolegom v rámci pravidelných kurzov PEDA organizovaných Zdravotníckou univerzitou a neskôr cez SARA, ktorá má nepochybne veľkú zásluhu na rozvoji regionálnych anestetických techník na Slovensku. Po jej zániku roku 2003 organizujeme školiace kurzy pod záštitou Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MFN.

Ako máte zabezpečený manažment pôrodu v PEDA a servis pre rodičky?

V správnom manažmente PEDA je veľmi dôležitá informovanosť rodičiek o možnosti tejto metódy.
Pred osemnástimi rokmi sme museli rodičky o tejto metóde presviedčať, dnes prichádzajú na pôrodnú sálu dostatočne informované a samy sa dožadujú podania PEDA. Najlepšou a najdôveryhodnejšou informátorkou pre budúcu rodičku je suseda, kamarátka, sestra..., ktorá rodila v PEDA. Veľkú úlohu zohrávajú aj médiá. Viaceré články v časopisoch, knihách, a tiež internet s možnosťou výmeny skúseností sú lákavým zdrojom informácií pre budúce mamičky. Rodičky v našom okrese majú možnosť získať jedinečné informácie na kurzoch predpôrodnej prípravy od pôrodných asistentiek. Servis PEDA je na našom pracovisku zabezpečený 24 hodín denne ako nadštandardná platená služba. Vlastnú aplikáciu PEDA vykonáva erudovaný anestéziológ na žiadosť rodičky v spolupráci s pôrodníkom a na jeho odporučenie, za neprítomnosti kontraindikácií,
po zhodnotení aktuálnych laboratórnych výsledkov a na základe rodičkou podpísaného informovaného súhlasu.

PEDAUrčite dlhodobo sledujete aj spokojnosť rodičiek.

Bolesť, jej prežívanie, vnímanie a hodnotenie je celkom subjektívne. Závisí od veľkého množstva faktorov, ako je napríklad psychický stav rodičky, citlivosť, prah bolesti, prostredie, správanie personálu, podpora rodiny, predchádzajúce bolestivé skúsenosti, vek, vzdelanie, rasa atď. Z tohto dôvodu je stopercentná spokojnosť rodičiek po podaní PEDA len iluzórna predstava. Pri vyhodnocovaní dlhodobého používania PEDA na našom pracovisku prezentujeme 98-percentnú spokojnosť rodičiek s tlmením pôrodných bolestí. Najčastejšou objektívnou príčinou, že rodička pocíti len čiastočnú úľavu od bolestí, je jej neskoré rozhodnutie dať si pichnúť PEDA, keď je pôrod v záverečnej fáze a úplný účinok sa nestihne dostaviť.

Používate epidurálnu analgéziu aj mimo pôrodov?

Epidurálna analgézia je obvyklá anestetická technika tlmenia bolesti, t. j. často sa používa na tlmenie pooperačnej bolesti, ako aj na tlmenie iných bolestivých stavov. Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v MFN sa epidurálna anestézia aplikuje pri väčšine veľkých gynekologických operácií a analgézia v pooperačnom období. Vtedy pacientke zaistí výborné krytie bolesti, včasnú rehabilitáciu a rýchlejší návrat domov.

V súčasnosti pracujete s najnovším typom epidurálneho setu Perifix® ONE. Aké sú Vaše skúsenosti?

Na prvý pohľad ma epidurálny set Perifix® ONE upútal dobre viditeľnou nálepkou s označením EPIDURAL. V minulosti sme totiž prácne vyrábali dostatočne viditeľné označenie striekačiek s pripravenou dávkou do katétra ako prevenciu pred zámenou. Najdôležitejšou zmenou nového setu je však samotný epidurálny katéter. Nielen kontrastným označením, s ktorým je možná röntgenová kontrola polohy, ale najmä jeho flexibilita a jemnosť, vďaka čomu je šetrnejší k štruktúram v epidurálnom priestore.

PEDAAký je Váš pohľad na súčasnú situáciu v PEDA a prípadné nové možnosti a trendy do budúcnosti?

V súčasnosti je PEDA vo väčšine nemocníc dostupnou metódou tlmenia pôrodnej bolesti. Hlavnou podmienkou zavedenia PEDA do každodennej praxe všetkých pôrodníc je predovšetkým dostatok erudovaných anestéziológov, nadšených pre prácu na pôrodnej sále v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu, ako aj úzka spolupráca s pôrodníkom s potrebou správnej indikácie a načasovania PEDA. Vďaka dostatočnej informovanosti budúcich mamičiek treba počítať so stúpajúcim trendom požiadavky tlmiť pôrodnú bolesť a záleží len na manažmente jednotlivých zdravotníckych zariadení, ako sa s týmto „problémom“ vyrovnajú. Trendom do budúcnosti PEDA na Slovensku by mohla byť malá prenosná pumpa B. Braun na kontinuálne podávanie analgetickej zmesi do epidurálneho katétra.

Čo by ste na záver odporučili budúcim rodičkám a vašim kolegom?

Milé mamičky, nebojte sa PEDA, je to naozaj jediná účinná metóda tlmenia pôrodnej bolesti. Prospieva vám aj vášmu dieťatku - blokuje bludný kruh stres-utrpenie-bolesť. V rukách skúseného anestéziológa je táto metóda účinná a bezpečná. Kolegom anestéziológom prajem pevné nervy a trpezlivosť. Verte, stojí to za to! Spokojná a usmievavá rodička vám vynahradí všetku námahu a dodá novú životnú energiu.

Pani doktorka, ďakujem Vám za rozhovor a prajem klinike veľa takýchto úspechov a spokojné pacientky.

Ing. Pavol Faix
divízia Hospital Care, SR

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník