Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ponúkame viac ako 15 tisíc produktov,

9. Prosinec 2013

Ponúkame viac ako 15 tisíc produktov,

hovoria Mgr. Eva Pöthe a Viktor Olša,
obchodní zástupcovia Zelenej hviezdy na Slovensku.

Prvá Zelená hviezda sa v roku 2000 objavila v Prahe, v roku 2006 dorazila do Košíc a odvtedy poskytuje nadštandardný servis. Svoj rozsiahly sortiment ponúka súkromným zdravotníckym zariadeniam, lekárom, ako aj širokej verejnosti.

Za uplynulé roky dostalo zelenú ďalších 10 prevádzok na Slovensku a 23 v Českej republike, ktoré sa zapojením do projektu spoločnosti B. Braun Medical stali súčasťou efektívnej predajnej infraštruktúry pre mimonemocničný trh.

Čo je podstatou Zelenej hviezdy?

V zásade ide o projekt fungujúci na princípe franšízingu, ktorého podstatou je hneď niekoľko činností. Fungujeme ako predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, zároveň sme aj partnermi nelôžkových zdravotníckych zariadení. V Čechách a na Slovensku sa radíme medzi absolútnu špičku dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Túto métu dosahujeme vďaka kvalifikovanému personálu a špecializovaným obchodným zástupcom, ktorí vytvárajú dlhodobé väzby s odborníkmi vo svojich odboroch.

Aké riešenia poskytujete pre mimonemocničný trh?

Vďaka širokému sortimentu máme značnú zásobu riešení pre zdravotnícke, veterinárne či iné prevádzky vyžadujúce zdravotnícky materiál alebo náčinie. Uprednostňujeme produkty inovatívnych spoločností ponúka­júcich kvalitu a sme pravidelne preškoľovaní v súlade s ponúkaným sortimentom a nárokmi, ktoré kladieme na svoju odbornosť. Vzhľadom na naše zameranie na progres a neustále „zvyšovanie latky" sa zaoberáme aj organizovaním odborných seminárov a vzdelávacích kurzov, ktoré nám poskytujú priestor na debatu s odberateľmi.

V čom vidíte najväčšiu výhodu oproti konkurencii?

Vďaka spolupráci s najvýznamnejšími dodávateľmi sme schopní ponúknuť viac ako 15 000 produktov, čo oceňuje už viac ako 3 000 odborníkov, nehovoriac o zvyčajnej verejnosti. Podstatné je pre nás dobré zázemie, ktoré nám poskytuje podpora spoločnosti B. Braun Medical. Jedným z najdôležitejších aspektov nášho úspechu je však odbornosť a spoľahlivosť. V kombinácii s jednotným systémom a centrálnou koordináciou predajní nám tento mix princípov umožňuje efektívne zásobovať mimonemocničný trh, poskytnúť kvalifikované poradenstvo a rozširovať ponuku moderných zdravotníckych pomôcok.

Aké služby klientom poskytujete?

Ku klientom pristupujeme individuálne a poskytujeme im nadštandardné služby, od dopravy tovaru cez poradenstvo až po odbornú asistenciu. Tovar sme schopní doručiť kamkoľvek a nie je nijako výnimočný prípad, keď doručíme objednávku domov. Veríme, že naša snaha sa odráža na prosperujúcich vzťahoch s odberateľmi, ktoré sú kritickým činiteľom rozvoja obchodu.

Je to skrátka o prístupe. Naši klienti vedia, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť a poskytneme im odbornú podporu a poradenstvo. Pacientov nepovažujeme za klientov, ktorým prioritne predávame, a tak sa neraz stáva, že v pracovnom nasadení nachádzame nové priateľstvá. Obchodujeme s materiálom, ktorý má za úlohu zlepšiť životné podmienky ľudí so zdravotnými ťažkosťami a napomôcť im k rýchlejšiemu návratu do všedného života. V tomto duchu napríklad vynakladáme úsilie pri spolupráci s Agentúrami domácej opatrovateľskej starostlivosti (ADOS) a s domovmi dôchodcov, s ktorými máme vytvorené dobré partnerstvá.

Ktoré produkty a služby považujete za nosník svojho úspechu?

Máme silné zastúpenie a výborné referencie v segmente vlhkého hojenia rán, kde sa nám darí udržať silné postavenie na trhu vďaka odborným znalostiam a bezpochyby kvalitným materiálom z produktového radu Askina®. Nezaostávajú však ani ďalšie kategórie produktov. Stomické pomôcky tvoria nezanedbateľnú časť nášho portfólia a dovolím si povedať, že v oblasti stómie sa nám vďaka osobnému kontaktu darí zvyšovať kvalitu života pacientov s týmto neľahkým osudom. U urologických pacientov dostávame zelenú najmä vďaka cievkam Actreen®. V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj dezinfekčný, hygienický materiál a spotrebný materiál (ihly, striekačky, rukavice), ktorého široká paleta umožňuje dodávky subjektom z rôznych odvetví, či už je to tetovacie štúdio, domácnosť alebo ambulancia.

Aké sú vaše ciele do budúcnosti?

Našou prioritou je udržanie súčasných zákazníkov a rozvoj vzťahov s nimi. Ďalej sa budeme zameriavať na rozšírenie pôsobnosti na trhu. Získavanie klientov je vzhľadom na firemnú politiku založené na metóde „word of mouth“, resp. na základe referencií od jestvujúcich odberateľov. Naďalej budeme zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, ako aj odbornosť, aby sme zostali naďalej „hviez­dami“.

Viac na:

www.zelenahvezda.cz

www.zelenahviezda.sk

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče