Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pokroky v urogynekologii - III. ročník workshopu

8. Říjen 2012

Pokroky v urogynekologii - III. ročník workshopu

Ve dnech 6. a 7. září 2012 uspořádalo urologické oddělení nemocnice Kyjov III. ročník workshopu Pokroky v urogynekologii. Workshop se konal na poetickém místě Bukovanského mlýna v Bukovanech u Kyjova.

Tato vzdělávací akce celorepublikového významu proběhla pod odbornou záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie za přítomnosti 130 urologů, gynekologů a dalších odborníků z celé České republiky a rovněž ze Slovenska.

Odborný program byl monotematicky zaměřen na diagnostiku a operační řešení ženské stresové inkontinence. Čtvrteční přednáškový podvečer byl věnován teoretické problematice a hodnocení dlouhodobých výsledků jednotlivých operačních technologií. V pátečním dopoledním programu byly formou komentovaných autorských videoprezentací představeny všechny miniinvazivní operační postupy používané na území České a Slovenské republiky.

Čtvrteční večer patřil diskusnímu fóru, jehož zpestřením byl raut s degustací vín a místních specialit. Účastníci workshopu měli možnost večerní prohlídky větrného mlýna s výkladem pana mlynáře a zhlédnutí expozice slovanské vesnice 19. století.

Společnost B. Braun patřila k hlavním sponzorům workshopu a postarala se o příjemné překvapení nejen pro organizátory, ale také pro všechny zúčastněné. Zástupkyně divize OPM pojaly večerní program stylově a v kyjovských krojích reprezentovaly nejen společnost B. Braun, ale současně ozdobily mužské složení krojované cimbálové muziky Pavla Růžičky s primášem Janem Machalínkem, která příjemně doplnila celý večer.

Za firmu B. Braun si dovolujeme touto cestou vyjádřit i poděkování prim. MUDr. Miroslavu Krhovskému a ostatním členům organizačního výboru za zajištění vynikající odborné i společenské úrovně celé akce.

Iveta Hloušková
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory