Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pneumatické rameno - rozvoj robotickej chirurgie

9. Únor 2012

Pneumatické rameno - rozvoj robotickej chirurgie

Chirurgia sa za posledné dve desaťročia výrazne zmenila. Okrem klasickej sa vo veľkej miere rozvinula laparoskopická, resp. miniinvazívna chirurgia, pričom pri tejto zmene išlo hlavne o značné benefity pre pacientov. Hlavným prínosom bol neprehliadnuteľný kozmetický efekt, avšak i menej bolestivosti, skrátenie dĺžky hospitalizácie, ako aj pracovnej neschopnosti.

 Miniinvazívna chirurgia má v podstate len benefity a to hlavne pre pacienta, lebo miniinvazívnym spôsobom možno operovať takmer všetky diagnózy. Obmedzenie má pri pokročilých invazívne rastúcich nádorových ochoreniach. Tu sa stále uplatňuje klasická operatíva. Pre chirurgov miniinvazívna chirurgia priniesla nutnosť zmeniť ich „klasické“ chirurgické návyky, naučiť sa operovať bez taktilného vnemu rukami. Museli sa naučiť pozerať na TV monitor, kde je v podstate len dvojrozmerný obraz a tretí rozmer si musia dokorigovať. Nie všetci sa tomuto trendu prispôsobili a hoci je možné operovať prakticky všetko, väčšina chirurgov operuje laparoskopicky najmä žlčník, slepé črevo, prípadne slabinový pruh. Ostatné pokročilejšie miniinvazívne operácie sú sústredené do niekoľkých pracovísk.

Chirurgia však vo svete ide ďalej a pomerne výrazne sa rozvíja robotická chirurgia, kde operatér už nie je priamo pri operačnom stole, ale pracuje sprostredkovane cez robotickú konzolu, pričom príkazy vykonáva robot prostredníctvom špeciálnych ramien s príslušnými inštrumentmi. Ide o nadstavbu laparoskopickej chirurgie - je potrebné skĺbiť laparoskopiu a robotiku. Pri niektorých typoch operácií to má nespornú výhodu, napr. operácie prostaty, nízke predné resekcie rekta, pri SILS operáciách, keď výrazne lepšia pohyblivosť inštrumentov a dopočítanie robotom uľahčí operáciu a umožní dostať sa aj obrazne povedané „za roh“. Väčšiemu rozšíreniu bráni cena robota a tiež inštrumentov na jednu operáciu.

Mimo tohto trendu je možnosť pomôcť operatérovi a odľahčiť chirurgický tím, pričom možno použiť tzv. ramená, ktoré „nahrádzajú“ asistenta pri niektorých laparoskopických operáciách. Používa sa mechanické alebo pneumatické rameno.

Na oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, sme zakúpili pneumatické rameno Unitrac značky AESCULAP od spoločnosti B. Braun. Do objímky pneumatického ramena - v našom žargóne pneumatickej ruky - možno umiestniť optiku alebo inštrumenty - s redukciou od 3,5   mm do 11   mm. Rameno sa umiestni (upevní) k operačnému stolu na opačnú stranu ako stojí operatér - teda na miesto asistenta. Následne sa rameno napojí na stlačený vzduch a ovláda sa jediným tlačidlom.

Novinkou je možnosť pripojenia Unitrac-u na jednorazové CO2 náplne bez nutnosti použitia vzduchových hadíc. Jednorazové náplne vždy zabezpečia optimálny pracovný tlak potrebný na fungovanie pneumatického ramena bez nutnosti jeho regulácie, a zároveň anulujú možné dôsledky výpadku, resp. poklesu tlaku vo vzduchových rozvodoch. Rameno pozostáva zo štyroch častí spojených troma kĺbmi. Pri stlačení tlačidla možno ramenom v jednotlivých kĺboch pohybovať a nastaviť požadované umiestnenie.

Čiže ľahšie laparoskopické operácie, ako napr. cholecystektómie, hernioplastiky, apendektómie a prípadne suturu vreda môže skúsený laparoskopista vykonať sám bez asistenta. V tomto prípade je v ramene upevnená optika - či už 5mm alebo 10mm. Pri iných laparoskopických operáciách, ako napr. pri fundoplikáciách, kardiomyotómiách, bandážach žalúdka, sleeve resekciách žalúdka, parciálnych, príp. aj totálnych resekciách žalúdka pre neoprocesy alebo pre GIST-y,
kde sú bežne traja chirurgovia pri stole (pretože pri týchto operáciách sa používa päť portov) je možné operáciu vykonať vo dvojici - a retraktor na eleváciu pečene možno umiestniť do pneumatického ramena. Takto sme u nás koncom novembra začali vykonávať operácie a považujem to za výrazný benefit pri obmedzenom počte chirurgov na oddelení. Pneumatické rameno je pevné, nepohybuje sa samovoľne počas operácie, nemení pozíciu. A pri potrebe zmeniť jeho postavenie je toto možné ľahko vykonať po stlačení ovládacieho tlačidla. Má to len jednu nevýhodu - t. j. učenie sa mladých chirurgov, ktoré je, samozrejme, najlepšie počas asistencií. Pri našich začiatkoch sme „stratili“ upevnením ramena a jeho nastavením v priemere 5 minút. Operáciu použitie ramena predlžuje minimálne, predpokladám že po zabehnutí do bežného používania sa operačný čas nebude meniť.  

Prevzaté z časopisu Miniinvazívna chirurgia a endoskopia IV / 2011 so súhlasom redakcie.

O najmodernejších operačných metódach v endoskopii diskutujeme na Facebooku. http://www.facebook.com/EndoskopieAesculap  Pridajte sa k nám! 

MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.
primár FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory