Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pilotní konference pro nelékařské obory se zúčastnilo 130 zdravotníků

10. Červen 2011

Pilotní konference pro nelékařské obory se zúčastnilo 130 zdravotníků

Zdravotní sestry, laboranti, sanitáři a další zdravotníci se jako první školili v rámci nového cyklu konferencí spolufinancovaného Evropskou unií.

V rámci celostátního projektu Konference a semináře pro nelékařské obory se ve čtvrtek 9. června uskutečnila pilotní konference v rámci nového cyklu konferencí spolufinancovaného Evropskou unií.

Nad akcí převzala záštitu Karlovarská krajská nemocnice, a.s., - nemocnice v Chebu, osobně náměstkyně ošetřovatelské péče v Chebu Marie Bartíková. Konference se zúčastnilo na 130 zdravotníků z celého Karlovarského kraje.

Touto konferencí tak byla zahájena série 50 konferencí a stovky odborných seminářů, jenž budou probíhat po celé republice až do konce roku 2012. Výsledkem projektu bude bezmála 20 tisíc profesionálně vyškolených zdravotníků z nelékařských oborů, jako jsou zdravotní setry, laboranti, sanitáři a všichni ti, bez nichž by zdravotnictví nemohlo fungovat.

Na pilotní konferenci v Chebu se v roli přednášejících představila celá řada odborníků z oblasti onkologie, péče o rány, nutriční péče, kazuistiky či bezpečnosti. Odborným garantem a zároveň jedním z hlavních přednášejících byl i primář oddělení radioterapie a klinické onkologie chebské nemocnice MUDr. Pavel Krištof, jehož přednáška na téma Onkologická péče měla mezi posluchači velkou odezvu a vyvolala živou diskusi. Stejně tak tomu bylo i v příspěvku Michala Čillíka z In Company Education, jehož přednáška na téma Komunikace s pacientem, rodinou a dítětem v onkologické péči otevřela spoustu citlivých témat, které musí zdravotní setry každodenně řešit s těžce nemocnými dětmi a jejich rodiči.

Primář Krištof zhodnotil konferenci těmito slovy: „Akci pokládám za velmi významnou. Je skvělé, že se mohou nelékařští pracovníci takto sejít a pohovořit společně o tématech, kterým třeba až tak úplně nerozumí. Zrovna informovanost kolem onkologie je stále velmi omezena a panují kolem ní určitá ne zrovna pravdivá dogmata o přístupu k pacientovi a léčbě.

Čtvrteční konferenci také zhodnotil RNDr. Martin Kalina, Ph.D., manažer sekce Aesculap Akademie a marketingu: „Konference v Chebu pro nás byla nesmírně důležitou zkouškou a musím přiznat, že dopadla nad naše očekávání. V průběhu 3 týdnů se nám podařilo připravit konferenci, které se zúčastnili přednášející z celé republiky a zúčastnilo se jí téměř 130 zdravotníků. Tímto bych rád poděkoval za jejich účast, výkony lektorů a České asociací sester,“ zhodnotil čtvrteční konferenci
RNDr. Martin Kalina, PhD., manažer sekce Aesculap Akademie a dodává: „Jediným cílem týmu Aesculap Akademie bude, aby i zbývajících 49 konferencí proběhlo stejně kvalitně, jako ta pilotní,
v Chebu.“

O projektu

V rámci projektu Prohlubování vzdělávání zdravotníků získalo Ministerstvo zdravotnictví z Evropské unie finanční prostředky na vzdělávání nelékařského personálu. Hlavním koordinátorem celého projektu byl ustanoven Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků (IPVZ), který následně vypsal celostátní tendr na pořádání odborných konferencí a seminářů pro nelékařské obory ve 13 krajích České republiky. Do něj se přihlásila celá řada společností, z nichž nejúspěšněji dopadla Aesculap Akademie Skupiny B. Braun, které se podařilo uspět v zakázce ve 12 krajích. S ohledem na požadovanou vysokou odbornou úroveň veškerých vzdělávacích akcí a s ohledem na zacílení celého projektu požádala Aesculap Akademie o úzkou spolupráci a odbornou garanci  Českou asociaci sester (ČAS). Presidium ČAS přivítalo tuto nabídku a aktivně se tak zapojilo do příprav celého projektu.

Každá konference má  tzv. povinnou část tvořenou přednáškami o dětské traumatologii, nutrici, právním povědomí, etických normách, bezpečnosti pacientů, řízení kvality a dílčí odborná témata jako jsou cerebrovaskulární onemocnění, onkologie, nutriční péče, kardiovaskulární onemocnění, nebo péče
o seniory.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun