Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pilotní konference pro nelékařské obory se zúčastnilo 130 zdravotníků

10. Červen 2011

Pilotní konference pro nelékařské obory se zúčastnilo 130 zdravotníků

Zdravotní sestry, laboranti, sanitáři a další zdravotníci se jako první školili v rámci nového cyklu konferencí spolufinancovaného Evropskou unií.

V rámci celostátního projektu Konference a semináře pro nelékařské obory se ve čtvrtek 9. června uskutečnila pilotní konference v rámci nového cyklu konferencí spolufinancovaného Evropskou unií.

Nad akcí převzala záštitu Karlovarská krajská nemocnice, a.s., - nemocnice v Chebu, osobně náměstkyně ošetřovatelské péče v Chebu Marie Bartíková. Konference se zúčastnilo na 130 zdravotníků z celého Karlovarského kraje.

Touto konferencí tak byla zahájena série 50 konferencí a stovky odborných seminářů, jenž budou probíhat po celé republice až do konce roku 2012. Výsledkem projektu bude bezmála 20 tisíc profesionálně vyškolených zdravotníků z nelékařských oborů, jako jsou zdravotní setry, laboranti, sanitáři a všichni ti, bez nichž by zdravotnictví nemohlo fungovat.

Na pilotní konferenci v Chebu se v roli přednášejících představila celá řada odborníků z oblasti onkologie, péče o rány, nutriční péče, kazuistiky či bezpečnosti. Odborným garantem a zároveň jedním z hlavních přednášejících byl i primář oddělení radioterapie a klinické onkologie chebské nemocnice MUDr. Pavel Krištof, jehož přednáška na téma Onkologická péče měla mezi posluchači velkou odezvu a vyvolala živou diskusi. Stejně tak tomu bylo i v příspěvku Michala Čillíka z In Company Education, jehož přednáška na téma Komunikace s pacientem, rodinou a dítětem v onkologické péči otevřela spoustu citlivých témat, které musí zdravotní setry každodenně řešit s těžce nemocnými dětmi a jejich rodiči.

Primář Krištof zhodnotil konferenci těmito slovy: „Akci pokládám za velmi významnou. Je skvělé, že se mohou nelékařští pracovníci takto sejít a pohovořit společně o tématech, kterým třeba až tak úplně nerozumí. Zrovna informovanost kolem onkologie je stále velmi omezena a panují kolem ní určitá ne zrovna pravdivá dogmata o přístupu k pacientovi a léčbě.

Čtvrteční konferenci také zhodnotil RNDr. Martin Kalina, Ph.D., manažer sekce Aesculap Akademie a marketingu: „Konference v Chebu pro nás byla nesmírně důležitou zkouškou a musím přiznat, že dopadla nad naše očekávání. V průběhu 3 týdnů se nám podařilo připravit konferenci, které se zúčastnili přednášející z celé republiky a zúčastnilo se jí téměř 130 zdravotníků. Tímto bych rád poděkoval za jejich účast, výkony lektorů a České asociací sester,“ zhodnotil čtvrteční konferenci
RNDr. Martin Kalina, PhD., manažer sekce Aesculap Akademie a dodává: „Jediným cílem týmu Aesculap Akademie bude, aby i zbývajících 49 konferencí proběhlo stejně kvalitně, jako ta pilotní,
v Chebu.“

O projektu

V rámci projektu Prohlubování vzdělávání zdravotníků získalo Ministerstvo zdravotnictví z Evropské unie finanční prostředky na vzdělávání nelékařského personálu. Hlavním koordinátorem celého projektu byl ustanoven Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků (IPVZ), který následně vypsal celostátní tendr na pořádání odborných konferencí a seminářů pro nelékařské obory ve 13 krajích České republiky. Do něj se přihlásila celá řada společností, z nichž nejúspěšněji dopadla Aesculap Akademie Skupiny B. Braun, které se podařilo uspět v zakázce ve 12 krajích. S ohledem na požadovanou vysokou odbornou úroveň veškerých vzdělávacích akcí a s ohledem na zacílení celého projektu požádala Aesculap Akademie o úzkou spolupráci a odbornou garanci  Českou asociaci sester (ČAS). Presidium ČAS přivítalo tuto nabídku a aktivně se tak zapojilo do příprav celého projektu.

Každá konference má  tzv. povinnou část tvořenou přednáškami o dětské traumatologii, nutrici, právním povědomí, etických normách, bezpečnosti pacientů, řízení kvality a dílčí odborná témata jako jsou cerebrovaskulární onemocnění, onkologie, nutriční péče, kardiovaskulární onemocnění, nebo péče
o seniory.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun