Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Péče o pacienta se zavedeným močovým katetrem

13. Prosinec 2011

Péče o pacienta se zavedeným močovým katetrem

Urologická klinika Fakultní nemocnice v Plzni poskytuje komplexní i specializovanou péči klientům západočeského regionu, a to jak ambulantní, tak péči za hospitalizace. Péče o pacienta s permanentním močovým katetrem či jinou variantou náhradní derivace moče patří v našem oboru ke stěžejní problematice ošetřovatelské péče.

Nemalé procento našich klientů má zavedený permanentní močový či epicystostomický katetr jako definitivní řešení derivace moče. Péče o tyto pacienty nespočívá jen v pravidelných kontrolách a výměnách katetrů, důležité je především důsledně a srozumitelně pacienta a jeho blízké vzdělávat v péči o ně. Dále je třeba věnovat dostatek času tomu, aby byl klient schopen sám o sebe pečovat a byl co nejdéle soběstačný.

Zavedení permanentního katetru je indikováno z nejrůznějších důvodů (BPH - Benign prostatic hyperplasia, striktura uretry, karcinom prostaty, močového měchýře apod.). Zavádí se buď na dobu přechodnou, nebo bývá trvalým řešením stavu. Pacient je ohrožen celou řadou komplikací - uroinfekcí, krvácením, neprůchodností katetru či vznikem litiázy.

Cílem péče o pacienta s permanentním močovým katetrem je zmíněným komplikacím předcházet. Cestou je v tomto případě pečlivá péče o pacienta. Velký význam hraje i péče rodiny a blízkých, ošetřovatelský personál v domovech důchodců, léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče a v domácích péčích. Péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katetrem je základní ošetřovatelská dovednost. Byly vypracovány standardy, doporučené postupy, a celá problematika se jeví jako naprosto jasná, snadná a „chronicky „známá“. Jaká je však skutečnost?

Infekce močových cest jsou druhé nejčastější infekce po zánětech dýchacích cest. Močové infekce patří mezi nejčastější nozokomiální nákazy, na komplikace způsobené záněty močových cest se každoročně léčí obrovské množství populace a nemalé procento na primární infekty močových cest či jejich komplikace umírá. Na léčbu infekcí je vynakládáno značné množství finančních prostředků, spotřeba antibiotik stoupá… Kde je tedy chyba?

 

Péče o močový katetr

Prvotním základem je důsledná hygiena genitálu a kůže oblasti genitálií. Klientům se zavedeným močovým katetrem se doporučuje používat mýdlo určené k hygieně intimních partií a provádět ji dvakrát denně, dle potřeby i častěji. Ideální je sprchování či oplachová koupel.

Dalším, neméně důležitým doporučením, je sledování a udržování průchodnosti katetru. Močová cévka s močovým sáčkem nebo zátkou tvoří uzavřený močový systém. Pokud má klient katetr uzavřen zátkou, je nutné močový měchýř v pravidelných intervalech (2-3 hodiny) vypouštět. Sběrný systém se rozpojuje jen v nezbytných případech, např. při vypuštění moče, odběru moče na vyšetření, výměně močového sáčku či močového katetru. Důležitá je hygiena rukou před a po manipulaci s katetrem, zátkou či sběrným systémem a dezinfekce konce katetru a sběrného systému či zátky. Močový katetr nesmí být nikde zalomený ani „zaškrcený“ (např. gumou v pase u kalhot). Sáček musí být vždy pod úrovní močového měchýře, musí být zachován tzv. gravitační spád. V opačném případě moč stagnuje v močovém měchýři a vznikají časté infekce a následně litiáza. Zajištění a fixaci močového sáčku při chůzi lze zabezpečit např. suchými zipy připevněnými na lýtko dolní končetiny. Pokud pacient leží, měla by odvodná hadička vést pod stehnem či lýtkem nohy a být připevněna k boku lůžka například držákem na močové sáčky.

Zásadní je i dodržování pravidelných výměn sběrných sáčků (dle doporučení výrobce a druhu drenážního systému) a výměna katetru v intervalu doporučeném výrobcem.

Důležitá je i věc relativně banální, a to je dodržování pitného režimu. Doporučuje se vypít minimálně 2-2,5 litrů tekutin denně, pokud není pacientovi doporučeno jinak - např. kontraindikace ze strany kardiologů, nefrologa.

Řešením neprůchodnosti katetru je buď neodkladná návštěva lékaře a výměna katetru, nebo systém Uro-Tainer®, který uvedené problémy může odstranit a katetr opět zprůchodnit, podmínkou ovšem zůstávají pravidelné výměny katetru (dle doporučení výrobce).

Proplachový systém Uro-Tainer®

Na urologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň předepisujeme pacientům proplachový systém
Uro-Tainer® většinou v případě, že navštíví ambulanci z důvodu neprůchodného katetru častěji než jednou za tři týdny. Ošetřující personál se snaží touto novou technologií pomoci pacientům, kteří mohou proplachový systém použít již při prvních příznacích neprůchodnosti katetru. Odpadá jim pak návštěva zdravotnického zařízení.

Proplachové sáčky jsou baleny jednotlivě, ve sterilním obalu a obsahují sterilní fyziologický roztok v množství 100   ml. Se sáčkem je jednoduchá manipulace, kterou po edukaci a zácviku zvládá sám pacient nebo jeho příbuzný.  

 

Proplachovací systém Suby G

Pokrokovým a přínosným pomocníkem je dále i Suby G. Vizuálně stejný proplachovací systém obsahuje roztok, který rozpouští krystalky kyseliny močové usazené na katetru. Zmíněné krystalky mohou způsobit bolest močové trubice a poškození epitelu uretry při výměně katetru. V případě používání účinné látky ze Suby G bývá výjimečnou komplikací nepříjemný pocit v močovém měchýři či uretře, proto je výhodné po aplikaci Suby G použít i systém Uro-Tainer®.

 

Výhody proplachovacích systémů

Používáním proplachových systémů v praxi, zejména v domácí péči, se pacientům „ušetří“ opakované návštěvy lékaře pro neprůchodný katetr, tím i jeho opakované výměny, zlepší se komfort a kvalita života s močovým katetrem a prodlouží se doba pravidelných návštěv v ambulancích ke kontrole a výměně katetru. Nespornou výhodou je snížený výskyt uroinfekcí, snížené náklady na zdravotnický materiál (opakované výměny cévek), léky (antibiotika) a náklady na opakované transporty pacienta do zdravotnického zařízení. Zásadní a podstatnou výhodou je komfort a účinná pomoc klientovi.

Systém Uro-Tainer® se neuplatňuje pouze v domácí péči. Lze jej úspěšně používat např. i v ústavech sociální péče, domovech důchodců, na lůžkách následné a sociální péče, rehabilitačních odděleních a v ústavech či odděleních interního typu.

Jak již bylo uvedeno, péče o pacienta s permanentním močovým katetrem se jeví jako základní a nekomplikovaný úkon, jde však o zcela stěžejní součást ošetřovatelské péče.

 

Předchozí řádky jsou jen strohým souhrnem jednotlivých zásad v péči o tyto pacienty. V každodenní praxi dokáže hrát jedinečnou roli důslednost, znalosti, dovednosti i profesionalita zdravotníků. 

 Autorky:
Jitka Urbánková, Urologická klinika FN Plzeň 
Mgr. Jitka Krocová, Urologická klinika FN Plzeň

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Príbeh mladej ambasádorky projektu B. Braun pre život Moniky Velackovej je farebný a inšpiratívny od samého počiatku, napriek tomu, že je odmalička pripútaná na invalidný vozík. Je osobnosťou s takou dávkou chuti do života a pozitívnej energie, že hravo schová do vrecka ľudí bez hendikepu. Monika sa narodila s rázštepom chrbtice a porušenou miechou, nikdy nechodila, vyrástla na vozíku. Aj napriek svojmu hendikepu bola od detstva činorodá a akčná. Jej rodičia spomínajú na to, ako na ňu museli neustále dávať pozor, pretože aj keď nemohla chodiť, neustále sa niekam presúvala.

30.08.2020

Problém nechtěného úniku moči postihuje řadu žen napříč různými věkovými kategoriemi. Nejedná se jen o nepříjemný zdravotní problém, ale také o společenský handicap, který ženám způsobuje špatné pocity při volnočasových aktivitách a ve společnosti. Při mechanické neboli stresové inkontinenci jde v podstatě o nadměrný nitrobřišní tlak, který způsobí, že při některých aktivitách, jako je například sport nebo i zakašlání, dojde k samovolnému úniku moči. Existuje také řada faktorů, které vznik inkontinence ovlivňují, jako je například věk, nadváha nebo opakované nemoci v oblasti pánve. A i narození miminka může být příčinou inkontinence. Častou příčinou je rovněž zvedání a nošení těžkých břemen. Domnívat se, že nechtěný únik moči se týká jen seniorské věkové kategorie žen, je další z řady omylů. Nejčastější návštěvnice kurzů na posílení pánevního dna jsou ženy v rozmezí mezi 32. a 55. rokem, což potvrzuje také Míša Pospíšilová, lektorka, která vede kurzy a workshopy ve Škole pánevního dna.
 

30.08.2020

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej nie je „kúpeľné“ zdravotnícke zariadenie, ako sa mnohí domnievajú z dôvodu, že je situované v kúpeľnej obci Kováčová a tiež z dôvodu, že pri liečbe svojich pacientov využíva okreminých, aj početné balneologické liečebné metódy a prostriedky, ku ktorým patrí aj termálna minerálna voda, ktorá je vhodná k liečbe pohybového ústrojenstva.

28.02.2020
Aktuality z B. Braun