Přejít k hlavnímu obsahu

OptiClose - bezstehový uzávěr operační rány při zavádění intravenózních portů

MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D.

4. Listopad 2013

Centrální žilní port slouží k zajištění dlouhodobého žilního vstupu. Komůrka portu se po napojení na katetr vkládá do podkožní kapsy. Obvyklá délka kožního řezu je tři až pět centimetrů. Rána se standardně uzavírá stehy.

Letos jsme na našem pracovišti měli možnost vyzkoušet speciální systém uzávěru kožní rány OptiClose od společnosti B. Braun. Jedná se o dvojici adhezivních fólií umístěných na sobě v kombinaci s přelepovacími pásky sloužícími ke spojení kožních okrajů rány. Využitelná délka fólie je sedm centimetrů, a proto se hodí k uzávěru kožní rány, která vznikne při vytvoření podkožní kapsy.

Fólie byla použita u dvanácti pacientů

V deseti případech se jednalo o zavedení portu a ve dvou případech o jeho vytažení z důvodu ukončení onkologické léčby. Použití portu k podání chemoterapie se plánovalo až po zhojení rány. Adaptace okrajů rány pomocí přelepovacích pásků byla ve všech případech výborná. Hojení probíhalo bez komplikací a fólie byla odstraněna v období mezi desátým a čtrnáctým dnem po jejím nalepení. U prvního pacienta byly použity dvě fólie, protože první byla aplikována na kůži, kde ještě nebyla dostatečně zaschlá dezinfekce, a proto nedošlo k jejímu přilnutí ke kůži.

U další nemocné se objevilo mírné krvácení z rány, které vyžadovalo převaz rány na stacionáři. Výborný kosmetický efekt, který byl dán diskrétní jizvou bez nutnosti odstraňovat stehy, ocenily zejména ženy.

I když jsou naše zkušenosti limitovány malým souborem pacientů, lze říct, že použití OptiClose je nejšetrnějším způsobem uzávěru operační rány při implantaci portu a přináší výborný kosmetický výsledek. Je samozřejmě potřebné precizně si osvojit techniku jeho použití. Problémem může být jeho ekonomická náročnost při srovnání s cenou kožního šicího materiálu. Je nutné si však uvědomit, že odpadá extrakce stehů.

OptiClose

OptiClose je klasickým představitelem produktů, které přinášejí radost spíše pacientům - lékař se musí učit něco nového, nestandardního, a doba léčení je stejná. Na druhou stranu lékař neupotřebí při aplikaci sterilní jehelec a sterilní šicí materiál, po zahojení znovu nepotřebuje sterilní pinzetu ani nůžky pro vytažení stehů, odpadá tedy drobný zákrok. Fólie se jen sloupne a kůže očistí, navíc jizva je nepatrná a kosmetický efekt výrazný.

I při logickém snížení rizika infekce, ke kterému dochází díky použití fólie, jež se běžně používá jen při větších zákrocích, je zřejmé, že finanční porovnání fólie a šicího materiálu pokulhává. Je nutno ovšem přičíst náklady na sterilizaci jehelce, pinzety a nůžek. A navíc jednu neměřitelnou hodnotu - spokojenost pacienta.

Jsme velmi rádi, že MUDr. Chovanec z Fakultní nemocnice Hradec Králové jde příkladem a na první místo klade spokojenost svých pacientů a vynikající výsledky svých implantací. Víme, že tuto inovaci chtějí využívat i další pracoviště, a pacienti mají zájem si tento drobný výrobek v ceně v řádu stokorun sami kupovat, proto předpovídáme chytrému řešení zvanému OptiClose dobrou budoucnost.

Jak se aplikuje OptiClose?

Po zaschnutí dezinfekce se nalepí adhezivní fólie OptiClose (obr. 1). Následně se sterilní pole zvětší použitím jednorázového rouškování. Po vložení komůrky portu nebo její extrakci se rána zašije podkožními stehy, osuší se a její kožní okraje se přiblíží pomocí tří párů přelepovacích pásků (obr. 5-8).

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník