Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Článek

Operační světla STERIS X LED poprvé v České republice

Radek Tomanek

5. květen 2014

Operační vybavení

Minulý rok jsme vás v rámci rozhovoru s Eloiem Mauricem, manažerem světového výrobce operačních stolů a světel STERIS, informovali o připravovaném systému LED operačních světel 3. generace. Těší nás, že prvním pracovištěm, kde tuto novinku již na operačních sálech mají, je Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce. Požádali jsme proto přednostu kliniky doc. MUDr. Jana Fantu, DrSc., aby se s námi podělil o první dojmy z operací pod tímto světelným systémem.

Pane docente, vaše nemocnice je první v České republice, která má k dispozici nová operační světla STERIS X LED. Mohl byste nám sdělit svoje první dojmy?

První reakce na nová operační světla STERIS X LED byla poněkud rozpačitá. Design světel je odlišný od běžných zvyklostí a na první pohled bychom je umístili spíše někam na palubu vesmírné lodi Enterprise. Avšak tento první dojem vystřídalo nadšení z toho, jak snadno se se světly manipuluje a jak se oba satelity dají rychle sestavit tak, aby světlo pokrylo celé operační pole. Oceňujeme možnost rychlé změny osvitu z klasického světla na světlo pro laparoskopické a torakoskopické výkony.

Na základě podnětných připomínek koncových zákazníků byl design světel přepracován tak, aby i při výrazně menší velikosti zůstaly zachovány vysoké technické parametry. Jak vnímáte tuto inovaci?

Využíváme geometrických možností jednotlivých „chapadel“, ramen dvou satelitů, aby společně vytvořila jeden tok světla. Svítivost je intenzivní, abychom se vyhnuli oslnění, operujeme s nejnižším výkonem - a to bohatě stačí i při pohledu do hloubky v hrudníku, do malé pánve apod. Máme dva satelity, každý se třemi rameny osazenými LED osvětlením. Tato sestava je vyhovující i pro dlouhé a náročné operace. Přestože máme v Nemocnici Na Bulovce na operačních sálech chirurgie nižší stropy, je manipulace s novými světly snazší a jednodušší. Stíny v operační linii běžně vyvolávané hlavami operatérů jsou v tomto případě výrazně potlačené, téměř nejsou patrné.

Za svou dosavadní kariéru jste měl možnost vyzkoušet různá technická vybavení operačních sálů. Jak byste po praktické stránce zhodnotil operační světla X LED u chirurgické operativy ve srovnání s předchozími typy?

Pokud bych měl srovnávat zkušenosti s operativou na předchozích pracovištích a s různými typy světel na sále, STERIS X LED zůstává z hlediska užitkovosti, svítivosti a snadnosti manipulace zatím na prvním místě.

Podle čeho vlastně posuzuje operatér kvalitu světel? Je to výkon, manipulativnost, či velikost?

Operační světla posuzuje operatér z několika úhlů - zajímá ho na prvním místě výkon, svítivost, tepelná barva, kvalita osvětlení v operačním poli. Kvalitu osvětlení nehodnotíme jen na povrchu kůže, ale především v hloubce operačního pole (hrudník, břicho, pánev). Enormní svítivost a přesvětlení způsobuje únavu až bolest očí a hlavy - z toho bývají u LED osvětlení největší obavy. Nepřirozené až polárně bílé světlo není vhodné pro delší operace. Tato negativa u operačních světel STERIS X LED odpadají, osvětlení má přirozený kolorit a při nastavení na nejnižší výkon můžeme operovat bez únavy zraku i několik hodin.

Dokázal byste v krátkosti zhodnotit vývoj osvětlovací techniky operačních sálů od doby, kdy jste poprvé přistoupil se skalpelem k pacientovi?

Technický vývoj se rozvíjí úžasným tempem kupředu. Nové typy operačních světel znamenají pokrok v tom, že s nimi můžeme snadno manipulovat i od operačního stolu, lze nastavit plynule intenzitu a barvu světla, omezit stíny v operačním poli, nemusíme při operaci vyměňovat praskající žárovky atd. Kvalita světla zpříjemňuje operatérovi práci a snižuje výskyt možných peroperačních komplikací pro nemocného.

Chirurgická klinika v Nemocnici Na Bulovce, kterou vedete, prochází zcela viditelným rozvojem. Co dalšího v letošním roce plánujete?

Chirurgická klinika Na Bulovce je zároveň výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poskytujeme vysoce specializované služby v oblastech hrudní, břišní, cévní, laparoskopické a torakoskopické chirurgie. Protože je Nemocnice Na Bulovce dlouhodobě orientovaná vedle infekční problematiky na problematiku onkologickou, plánujeme v tomto roce rozšíření mezioborové spolupráce s ohledem na zhoubná onemocnění. To povede k většímu repertoáru operací pro zhoubné nemoci indikované k chirurgické terapii.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník