Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

5. Květen 2014

Operační světla STERIS X LED poprvé v České republice

Minulý rok jsme vás v rámci rozhovoru s Eloiem Mauricem, manažerem světového výrobce operačních stolů a světel STERIS, informovali o připravovaném systému LED operačních světel 3. generace. Těší nás, že prvním pracovištěm, kde tuto novinku již na operačních sálech mají, je Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce. Požádali jsme proto přednostu kliniky doc. MUDr. Jana Fantu, DrSc., aby se s námi podělil o první dojmy z operací pod tímto světelným systémem.

Pane docente, vaše nemocnice je první v České republice, která má k dispozici nová operační světla STERIS X LED.
Mohl byste nám sdělit svoje první dojmy?

První reakce na nová operační světla STERIS X LED byla poněkud rozpačitá. Design světel je odlišný od běžných zvyklostí a na první pohled bychom je umístili spíše někam na palubu vesmírné lodi Enterprise. Avšak tento první dojem vystřídalo nadšení z toho, jak snadno se se světly manipuluje a jak se oba satelity dají rychle sestavit tak, aby světlo pokrylo celé operační pole. Oceňujeme možnost rychlé změny osvitu z klasického světla na světlo pro laparoskopické a torakoskopické výkony.

 

Na základě podnětných připomínek koncových zákazníků byl design světel přepracován tak, aby i při výrazně menší velikosti zůstaly zachovány vysoké technické parametry. Jak vnímáte tuto inovaci?

Využíváme geometrických možností jednotlivých „chapadel“, ramen dvou satelitů, aby společně vytvořila jeden tok světla. Svítivost je intenzivní, abychom se vyhnuli oslnění, operujeme s nejnižším výkonem - a to bohatě stačí i při pohledu do hloubky v hrudníku, do malé pánve apod. Máme dva satelity, každý se třemi rameny osazenými LED osvětlením. Tato sestava je vyhovující i pro dlouhé a náročné operace. Přestože máme v Nemocnici Na Bulovce na operačních sálech chirurgie nižší stropy, je manipulace s novými světly snazší a jednodušší. Stíny v operační linii běžně vyvolávané hlavami operatérů jsou v tomto případě výrazně potlačené, téměř nejsou patrné.

 

Za svou dosavadní kariéru jste měl možnost vyzkoušet různá technická vybavení operačních sálů. Jak byste po praktické stránce zhodnotil operační světla X LED u chirurgické operativy ve srovnání s předchozími typy?

Pokud bych měl srovnávat zkušenosti s operativou na předchozích pracovištích a s různými typy světel na sále, STERIS X LED zůstává z hlediska užitkovosti, svítivosti a snadnosti manipulace zatím na prvním místě.

 

Podle čeho vlastně posuzuje operatér kvalitu světel? Je to výkon, manipulativnost, či velikost?

Operační světla posuzuje operatér z několika úhlů - zajímá ho na prvním místě výkon, svítivost, tepelná barva, kvalita osvětlení v operačním poli. Kvalitu osvětlení nehodnotíme jen na povrchu kůže, ale především v hloubce operačního pole (hrudník, břicho, pánev). Enormní svítivost a přesvětlení způsobuje únavu až bolest očí a hlavy - z toho bývají u LED osvětlení největší obavy. Nepřirozené až polárně bílé světlo není vhodné pro delší operace. Tato negativa u operačních světel STERIS X LED odpadají, osvětlení má přirozený kolorit a při nastavení na nejnižší výkon můžeme operovat bez únavy zraku i několik hodin.

 

Dokázal byste v krátkosti zhodnotit vývoj osvětlovací techniky operačních sálů od doby, kdy jste poprvé přistoupil se skalpelem k pacientovi?

Technický vývoj se rozvíjí úžasným tempem kupředu. Nové typy operačních světel znamenají pokrok v tom, že s nimi můžeme snadno manipulovat i od operačního stolu, lze nastavit plynule intenzitu a barvu světla, omezit stíny v operačním poli, nemusíme při operaci vyměňovat praskající žárovky atd. Kvalita světla zpříjemňuje operatérovi práci a snižuje výskyt možných peroperačních komplikací pro nemocného.

 

Chirurgická klinika v Nemocnici Na Bulovce, kterou vedete, prochází zcela viditelným rozvojem. Co dalšího v letošním roce plánujete?

Chirurgická klinika Na Bulovce je zároveň výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poskytujeme vysoce specializované služby v oblastech hrudní, břišní, cévní, laparoskopické a torakoskopické chirurgie. Protože je Nemocnice Na Bulovce dlouhodobě orientovaná vedle infekční problematiky na problematiku onkologickou, plánujeme v tomto roce rozšíření mezioborové spolupráce s ohledem na zhoubná onemocnění. To povede k většímu repertoáru operací pro zhoubné nemoci indikované k chirurgické terapii.

Radek Tomanek

Čtěte také

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory

Rozhovor s doktorem Jaroslavem Pilným o chirurgii ruky, sportovcích, olympijských hrách a cestách do lesa.

22.05.2018
Chirurgické obory