Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Onkologický ústav v Košiciach je druhou Bezpečnou nemocnicou na Slovensku

7. Říjen 2011

Onkologický ústav v Košiciach je druhou Bezpečnou nemocnicou na Slovensku

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., (VOÚ) v Košiciach oficiálne získal čestný Certifikát bezpečnosti a kvality. Udeľuje ho spoločnosť B. Braun, ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu B. Braun Melsungen AG. VOÚ je prvým zdravotníckym zariadením na východe Slovenska, ktorý toto prestížne ocenenie dostal a zároveň druhým na Slovensku.

„Ochrana našich pacientov a zdravotníkov pred poraneniami a nebezpečnými vírusovými nákazami je pre nás mimoriadne dôležitá. Moderné zdravotnícke pomôcky s bezpečnostnými prvkami považujem
v nemocnici, ktorá chce poskytovať kvalitné služby, za samozrejmosť,“ hovorí MUDr. Tomáš Sieber, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VOÚ, a.s.

Moderné zdravotnícke pomôcky s bezpečnostnými prvkami zvyšujú ochranu pacientov
aj zdravotníkov VOÚ

Prestížny Certifikát môžu získať len tie zariadenia, ktoré celoplošne zaradia do štandardov liečby
a ošetrovateľskej starostlivosti moderné zdravotnícke pomôcky podporujúce bezpečnosť zdravotníckeho personálu. Ide napríklad o bezpečnostné kanyly a infúzne sety. Pri manipulácii s nimi totiž nehrozí zdravotníkom riziko poranenia ihlou. „Akokoľvek opatrne narábal zdravotník so zastaranými prostriedkami bez bezpečnostných prvkov, rizikám poranení sa nedalo vyhnúť a tým pádom ani možným rizikám infekčných ochorení. V zariadení, akým je náš onkologický ústav, sa však musíme týmto rizikám vyhýbať, preto sme sa rozhodli ísť cestou prevencie. V súčasnosti už využívame bezpečné pomôcky  na oddeleniach takmer na 100 %,“ dodáva Tomáš Sieber.

Vďaka aktívnemu a inovatívnemu prístupu v oblasti ochrany zdravia pacientov a pracovníkov sa ústav zaradil medzi Bezpečné nemocnice. Čestný Certifikát bezpečnosti a kvality prevzal MUDr. Tomáš Sieber, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VOÚ, a.s., z rúk Petra Šumichrasta, country managera  spoločnosti B. Braun.

Udeľovaný certifikát bezpečnosti je dôležitým ukazovateľom kvality starostlivosti v danej nemocnici
a zaručuje pacientom i zdravotníckemu personálu určitý nadštandard. „Zatiaľ čo v mnohých krajinách Európskej únie používanie zdravotníckych prostriedkov s bezpečnostnými prvkami stanovuje zákon,
v Českej republike a na Slovensku táto povinnosť zatiaľ nie je. Udeľovaním certifikátu sa preto snažíme nemocnice motivovať k tomu, aby sa približovali k európskym štandardom. Dávajú tým jasný signál, že sa snažia poskytovať svojím pacientom a zamestnancom ten najlepší servis,“ uvádza Peter Šumichrast, country manager spoločnosti B. Braun.

V onkologickom ústave v Košiciach sa každoročne spotrebuje viac než 28 000 infúznych setov
a približne 27 000 intravenóznych kanýl. Pri manipulácii s nimi pritom zdravotníci podstupujú riziko bodného poranenia a prípadného infikovania  hepatitídou B a C, vírusom HIV či inými infekčnými onemocneniami. „S modernými pomôckami takéto riziko znižujeme na minimum,“ dodal Tomáš Sieber. Finančné rozdiely na nákup zdravotníckych prostriedkov s nadštandardnými bezpečnostnými prvkami sú minimálne. „Zvýšená ochrana a bezpečnosť moderných zdravotníckych prostriedkov vedie
k ochrane toho najcennejšieho čo ústav má, k ochrane zdravia našich zamestnancov,“ uzavrel generálny riaditeľ VOÚ, a.s.

Spoločnosť  B. Braun je popredným výrobcom zdravotníckych produktov a už viac ako dvadsať rokov dodáva českému a slovenskému zdravotníctvu špičkové zdravotnícke materiály, lekárske prístroje, služby a technologické riešenia. Od roku 2009 udelila spoločnosť v Českej republike čestný Certifikát bezpečnosti a kvality zatiaľ piatim nemocničným zariadeniam. Ako prvá ho získala FN Plzeň, nasledovala FN Brno, Nemocnica Hořovice, Nemocnica Písek a najnovšie sa do zoznamu „Bezpečných nemocníc“ zaradila Nemocnica Strakonice. Na Slovensku získala ako prvá certifikát Fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun