Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

OMNI – první postřehy z ostrého provozu

30. Listopad 2017

OMNI – první postřehy z ostrého provozu

Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Brno na jaře začali využívat nový přístroj pro akutní očišťování krve OMNI z produkce společnosti B. Braun. Vůbec poprvé byl na tomto pracovišti u pacienta použit 26. dubna. Akutní očišťování krve patří ke klíčovým léčebným postupům na jednotkách intenzivní péče zejména u kriticky nemocných pacientů s multiorgánovým selháním. Podle prvních zkušeností zdravotníků se zdá, že nový přístroj OMNI zatím v klinické praxi plní vysoké nároky kladené na bezpečnost, rychlost přípravy, snadné ovládání a přesnost léčby. Zároveň ale i samotní zdravotníci přicházejí s nápady na vylepšení. O svoje postřehy z praxe se s námi podělily sestřičky Michaela Kratochvílová a Veronika Hryzáková.

„OMNI umožňuje rychlou změnu typu terapie i diluce bez nutné výměny setu a kapiláry. Přístroj je vybaven jedinečným systémem regulace průtoku krve a tekutin a bezproblémově pracuje tak, aby umožňoval přesně nastavit a udržovat stanovené parametry léčby“, říká Veronika Hryzáková, Dis., z oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno. 

Tým zdravotníků z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Brno. OMNI zde používají od 26. dubna 2017.  

„OMNI udržuje velice přesnou bilanci tekutin. Příprava přístroje je jednoduchá. Předem přesně připravený set si přístroj sám nasetuje do pump. Následně probíhá proplach, opět zcela automaticky bez nutnosti zásahu. OMNI provádí automatickou regulaci hladin všech expanzních komůrek. Výhodou je, že umožňuje manipulaci s pacientem bez zástavy krevní pumpy a spuštění alarmů“, pokračuje Veronika Hryzáková.

Sestřičky už iniciativně navrhly pár vylepšení, např. delší kabel k uzemnění a delší hadici vedoucí od přístroje k pacientovi. Výrobce v Německu na tuto poptávku velmi pružně zareagoval a rozšířil nabídku příslušenství. „Všechny podněty sbíráme a jsme za ně rádi. Bez nich bychom se ve vývoji nepohnuli dál,“ říká k nápadům marketingový a obchodní manažer divize Avitum Mgr. Boris Malhocký. 

redakce Braunovin 

redakce Braunovin
Průměrně: 3.1 (22 hlasů)

Čtěte také

Zkratka ECCO2R (extracorporeal CO2 removal) označuje relativně novou terapeutickou metodu zajišťující minimálně invazivní mimotělní eliminaci oxidu uhličitého z krve pacienta. 

22.09.2022

Jakkoliv je cévní přístup chápán klinickými i vědeckými pracovníky jako triviální záležitost, jedná se ve skutečnosti o nejslabší článek dialyzačního řetězce. 

21.09.2022

Dialyzačný monitor OMNI bol ako prvý inštalovaný na klinike vnútorného lekárstva vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Spýtali sme sa jej prednostu MUDr. Antonína Hruboňa, Ph.D., či sa im s týmto prístrojom dobre pracuje a aké s ním na pracovisku majú zatiaľ skúsenosti. 

19.01.2018
Akutní dialýza