Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Olomouc má špičkové medicínské výukové centrum Aesculap Akademie pro mediky i postgraduální studenty

20. Duben 2016

Olomouc má špičkové medicínské výukové centrum Aesculap Akademie pro mediky i postgraduální studenty

Laparoskopické simulátory pro výuku chirurgů a mediků

Další nové výukové centrum pro studenty lékařské fakulty a současně pro postgraduální vzdělávání zdravotníků vzniklo ve spolupráci Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Aesculap Akademií, vzdělávací institucí Skupiny B. Braun, v prostorách Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Nové výukové centrum Aesculap Akademie v Olomouci navazuje na již fungující Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností, s kterým tvoří funkční celek, který svým vybavením a koncepcí je jedinečný v České republice. "Primárně chceme studenty 4., 5. a 6. ročníků medicíny přiblížit více praxi a nechat je sáhnout si v reálu na výkony, které si při asistenci na operačním sále vyzkoušet nemohou," vysvětluje filosofii centra přednosta
I. chirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Výukové centrum Aesculap Akademie v Olomouci je výjimečné pro svoje využití. „Nové pracoviště představuje jedinečnou syntézu pregraduální a postgraduální výuky a tím dokumentuje komplexnost vzdělávání na lékařských fakultách. Nejdříve se na simulátorech učí základní výkony medici, kteří tímto získávají první zkušenosti a návyky pro praxi. Následně se pak v tomto moderním výukovém centru školí již absolventi, kteří se věnují přímo chirurgii,“ hodnotí vznik nového medicínského výukového centra Aesculap Akademie na LF UP její děkan
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

 

Od května postgraduál, od října medici

V pořadí se po Hradci Králové a Praze jedná již o třetí vzdělávací centrum Aesculap Akademie, která má v České republice pátnáctileté zkušenosti s pořádáním odborných kurzů. Olomoucké pracoviště vybavila přístroji a dalším materiálem pro praktické vzděláváni v hodnotě 1,5 milionu korun, zbytek ve výši přesahující 5 miliónů korun dofinancovala Lékařská fakulta. Hlavním motorem vzniku výukového centra v Olomouci byl přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc Čestmír Neoral, který udal centru odborné a obsahové zaměření. Lékařská fakulta poskytla prostory a část vybavení, které bude k dispozici zejména pro výuku mediků."V květnu začnou probíhat první kurzy především v rámci postgraduálního vzdělávání. Od nového školního roku se pak naplno rozběhne praktická výuka mediků," popisuje provoz centra PharmDr. Jiří Lukeš, jednatel společnosti B. Braun.

Pásku střihají zleva Antonín Staněk primátor Olomouc, Čestmír Neora přednosta I chirurgické kliniky, Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun

Pásku střihají zleva Antonín Staněk primátor Olomouc, Čestmír Neora přednosta I chirurgické kliniky, Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun.

 

Výukové vybavení na špičkové světové úrovni

Centrum tvoří přednáškovou místnost, tréninkovou laboratoř a samostatné zázemí pro přípravu výukových a biologických materiálů. Součástí laboratoře jsou zejména simulátory pro laparoskopické operace. "Mladí lékaři si tak velmi dobře a rychle osvojí laparoskopické techniky. Pro tyto účely se nejčastěji využívají vepřové orgány umístěné uvnitř fantomu, které jsou svou stavbou nejpodobnější orgánům lidským," komentuje vybavení MUDr. Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun. V pozadí nezůstává ani vybavení pro studenty. „Vedle špičkového vybavení pro postgraduální vzdělávání byly kvalitní simulátory pořízeny i pro pregraduální výuku, tedy pro mediky, což významně zkvalitní jejich praktickou přípravu na povolání lékaře“, doplňuje prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci.

 

Od desinfekce k odstranění žlučníku

Ve výuce mediků dominuje především chirurgie a její obsah si bude řídit LF UP ve spolupráci s I. Chirurgickou klinikou FN v Olomouci. "Díky špičkovému vybavení si studenti budou moci vyzkoušet celou edukační řadu. A to je pro praxi naprosto zásadní," říká prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. Mediky nejdříve čeká simulace otevřené operativy. Začnou tréninkem vyšetření až přejdou k základním technikám šití na podložkách. Po zvládnutí základů se posunou k miniinvazivním, především laparoskopickým, technikám. „Budou trénovat základní orientaci, bimanuální zručnost a nakonec provedou nácvik například laparoskopického odstranění žlučníku. Na konci  edukační řady je zde špičkový simulátor, který umí zpětně vyhodnotit nejenom výsledek operace, ale také výkonnostní pokrok operatéra,“ pokračuje Čestmír Neoral.

Praktické workshopy pořádané Aesculap Akademií se budou věnovat mnoha oborům a souvisejícím odvětvím. „Obsah kurzů pro postgraduální vzdělávání bude zaměřen na nácvik operačních dovedností v chirurgii, gynekologii, urologii a traumatalogii. Součástí kurzů bude také problematika epidemiologie a hygieny,“ uzavírá manažer Aesculap Akademie
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.

 

Kalendář kurzů Aesculap Akademie

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neleží tu pacienti, ale je vybavena lůžky i nejmodernější přístrojovou technologií. Jde o novou cvičnou nemocnici SIMLEK na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Moderní simulační centrum tu na praxi připravuje budoucí lékaře i studenty zdravotnických oborů. Na jeho vybavení se podílela také Skupina B. Braun.

25.11.2022

Konference INMED se v letošním roce přesunula do Prahy a s novým organizátorem se více otevřela všem IT subjektům působícím ve zdravotnictví a všem poskytovatelům zdravotní péče.

16.08.2022

Aesculap Akademie (AAK) je nestátní zdravotnická vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. „Začínali jsme ve dvou lidech, dnes školíme ve více než 200 kurzech tisíce zdravotníků a mediků ročně,“ říká v rozhovoru šéf AAK Martin Kalina. 

08.06.2022