Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ohlédnutí za rokem 2010 v Aesculap Akademii

7. Leden 2011

Ohlédnutí za rokem 2010 v Aesculap Akademii

I přes přetrvávající světovou ekonomickou krizi vyplývá ze statistických dat zpracovaných za rok 2010, že zájem o vzdělávání v oblasti zdravotnictví nijak neuvadá, spíše naopak.

Jak mezi lékařským personálem, tak mezi nelékařskými zdravotnickými obory jsme nezaznamenali žádný výrazný pokles v účasti na vzdělávacích akcích Aesculap Akademie. V letošním roce se můžeme pochlubit, že počet námi organizovaných akcí překročil číslo 220.

Těchto akcí se zúčastnilo na osm tisíc frekventantů, což je nárůst o 15 % oproti loňskému roku.
Stejně jako v loňském roce tvoří největší cílovou skupinu (85 %) nelékařské zdravotnické obory. Vysoce sofistikované praktické workshopy organizované většinou pro velmi úzké lékařské specializace
tvořily 8 %.

Vzdělávací konference určené pro lékaře i ošetřovatelskou péči měly v letošním roce 6% podíl na všech námi pořádaných akcích. Na základě stále velkého zájmu zdravotnického personálu o doplňování
a zvyšování kvalifikace se Aesculap Akademie chystá nabídnout i v novém roce 2011 široké spectrum vzdělávacích kurzů, sympozií, workshop a konferencí. I v příštím roce se těšíme na pozitivní ohlasy ze strany účastníků, které jsou pro nás hnacím motorem v další práci.

Ing. Jitka Holomková
koordinátorka Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun

Významní čeští nefrologové po zahájení očkování proti covidu-19 oslovili Ministerstvo zdravotnictví, aby při vakcinaci zařadilo do prioritních skupin i dialyzované pacienty. Přístup k očkování se podařilo zajistit a dialyzovaní už mají dostupnější i preventivní léčbu.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka, který cílí primárně na laparoskopickou chirurgii.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun