Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ohlédnutí za rokem 2010 v Aesculap Akademii

7. Leden 2011

Ohlédnutí za rokem 2010 v Aesculap Akademii

I přes přetrvávající světovou ekonomickou krizi vyplývá ze statistických dat zpracovaných za rok 2010, že zájem o vzdělávání v oblasti zdravotnictví nijak neuvadá, spíše naopak.

Jak mezi lékařským personálem, tak mezi nelékařskými zdravotnickými obory jsme nezaznamenali žádný výrazný pokles v účasti na vzdělávacích akcích Aesculap Akademie. V letošním roce se můžeme pochlubit, že počet námi organizovaných akcí překročil číslo 220.

Těchto akcí se zúčastnilo na osm tisíc frekventantů, což je nárůst o 15 % oproti loňskému roku.
Stejně jako v loňském roce tvoří největší cílovou skupinu (85 %) nelékařské zdravotnické obory. Vysoce sofistikované praktické workshopy organizované většinou pro velmi úzké lékařské specializace
tvořily 8 %.

Vzdělávací konference určené pro lékaře i ošetřovatelskou péči měly v letošním roce 6% podíl na všech námi pořádaných akcích. Na základě stále velkého zájmu zdravotnického personálu o doplňování
a zvyšování kvalifikace se Aesculap Akademie chystá nabídnout i v novém roce 2011 široké spectrum vzdělávacích kurzů, sympozií, workshop a konferencí. I v příštím roce se těšíme na pozitivní ohlasy ze strany účastníků, které jsou pro nás hnacím motorem v další práci.

Ing. Jitka Holomková
koordinátorka Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun