Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Odborníci intervenční kardiovaskulární medicíny v Kalifornii

17. Leden 2012

Odborníci intervenční kardiovaskulární medicíny v Kalifornii

Ve dnech 7.-11. listopadu 2011 se konal opětovně v kalifornském San Francisku největší světový kongres intervenční kardiovaskulární medicíny - TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics).

Již více než dvacet let je kongres TCT místem, kde jsou prezentovány nejnovější trendy a výsledky terapeutických metod a klinického výzkumu. Do místa konání kongresu v Moscone Convention Centre se sjelo více jak 20 000 kardiologů z celého světa, aby se zúčastnili nabitého odborného programu týkajícího se všech aspektů intervenční léčby, jak v oblasti koronární, tak i v tzv. nekoronární sféře (chlopně, karotidy) a sféře periferní (končetiny). Součástí programu byly i nejrůznější kurzy, workshopy, sympozia, diskusní „kulaté stoly“, hot topic sessions, prezentace výsledků nejnovějších studií (tzv. late breaking trials) a samozřejmě i oblíbené moderované přímé přenosy koronárních i nekoronárních intervencí z řady předních pracovišť v USA, Evropě, Asii i Jižní Americe.

Přes 150 firem prezentovalo nové technologie a metody

Stejně důležité je toto setkání i pro získání přehledu o všech nových technologiích, výrobcích a metodách, které zde prezentovalo více než 150 firem z celého světa. Vývoj v oblasti biodegradabilních polymerů DES stentů stejně jako mohutný rozvoj a zrychlení počítačových systémů vedou ke komplexním 3D navigovaným procedurám PCI a k jejich optimalizaci pomocí FFR (frakční průtokové rezervy) a OCT (optické koherentní tomografie). Vzrůstá především komplexnost a bezpečnost katetrizačních laboratoří se stále se rozšiřujícím spektrem výkonů, jako jsou náhrady aortálních chlopní (TAVI), totální tepenné uzávěry (CTO) či karotické intervence.

Lékový PTCA katetr B. Braun

Koncern B. Braun Melsungen AG uveřejnil na letošním kongresu nová klinická data z oblasti velmi nadějné metody DEB (lékový PTCA katetr). Zkušenosti z Japonska (prof. Habara et al.) ukázaly excelentní výsledky srovnání DEB SeQuent® Please a DES Cypher v DES-ISR (in-stent restenóza v lékovém stentu). Podobně přesvědčivé výsledky byly prezentovány z Německa (Dr. Rittger, Erlangen). Profesor Woehrle z Ulmu pojednal o výsledcích současného největšího světového registru DEB (2 095 pacientů), zaměřeného na bezpečnost a účinnost lékového PTCA katetru SeQuent® Please (DES-ISR, BMS-ISR, de-novo leze), které předčily všechny konkurenční výrobky.

Tyto skvělé výsledky potvrzují dosud publikované studie v ISR (ISRI/II, PEPCADII, PEPCAD DES, Habara), v de-novo (PEPCADI, PEPCADIV, PEPCADV, PEPCAD-CTO, INDICOR, PERFECT). Díky prokazatelným výsledkům SeQuent® Please se tak léčba in-stent restenózy v DES/BMS stala metodou první volby a SVD (malé tepny do 2,75   mm) metodou volby k DES. Tyto postupy jsou součástí doporučení německé kardiologické společnosti i evropských guidelines.

San Francisco nabídlo účastníkům vedle moderního kongresového centra přímo ve středu města také nádherné slunečné počasí, pro Evropany s překvapivě chladnými večery a občas s nečekanými mraky přicházejícími od oceánu. Na slavný Golden Gate Bridge, hlavní dominantu města, byl tak krásný pohled zejména po poledni, kdy byl nasvícen sluncem, a my jsme tak měli štěstí vidět tento most v celé jeho kráse. Účastníci kongresu si nenechali ujít ani další známé atrakce - pověstný ostrov-vězení Alcatraz, projeli se historickou kabelovou tramvají, prošli se po proslulém přístavišti Fishermans Wharf nebo navštívili největší China Town v USA. Příští rok se všichni zase sejdou na kongresu TCT 2012 v Miami na Floridě.

Mgr. Vladimír Ženčák, MBA
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory