Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Obrat koncernu B. Braun poprvé překročil 4 miliardy EUR

2. Srpen 2010

Obrat koncernu B. Braun poprvé překročil 4 miliardy EUR

Koncern B. Braun dosáhl v roce 2009 i přes celosvětovou hospodářskou krizi vysoce uspokojivých výsledků. Navzdory dočasně utlumené poptávce v celkové bilanci zvýšil svůj obrat o 6,4 procenta, a poprvé tak překonal hranici 4 miliard eur. Také významně vzrostl jeho zisk, a překonal dokonce i cíl, který si stanovil.

„Jako globální poskytovatel zdravotní péče působíme na méně cyklických trzích, nicméně i my jsme
v uplynulém roce museli čelit vlivům celosvětové krize. Fakt, že jsme i za takových podmínek naplnili, nebo dokonce překročili vytyčené cíle, je o to cennější,“ uvedl předseda představenstva koncernu B. Braun Prof. Dr.h.c. Ludwig Georg Braun a doplnil, že na růstu skupiny se významně podílely všechny divize.

Divize Hospital Care (nemocniční péče) zvýšila svůj obrat o 7,9 procenta, přičemž hlavními tahouny
v jejím produktovém portfoliu byly velkoobjemové infuzní roztoky, bezpečnostní intravenózní katetry, intravenózní léčivé přípravky a injekční stříkačky.

Obrat divize OPM (mimonemocniční péče) vzrostl o 6,1 procenta. O tento výsledek se zasloužily zejména hygienické přípravky a anestetika, ovšem důležitý podíl na úspěchu měly také přípravky
z oblasti péče o pokožku a rány a produkty pro parenterální výživu a stomatologickou péči.

Dobře si vedly také zbývající dvě divize - Aesculap i B. Braun Avitum. Přestože se na jejich výkonu negativně odrazily vlivy hospodářské krize, dokázaly si udržet zdravý růst. Divize Aesculap díky příznivému vývoji v endoskopii, chirurgických nástrojích a šicích materiálech zaznamenala pětiprocentní meziroční navýšení. Divize B. Braun Avitum i přes pokles prodejů dialyzačních přístrojů vygenerovala 4,4procentní navýšení. Umožnily ho zejména stabilní prodeje dialyzačních spotřebních produktů
a uspokojivý nárůst obratu v oblasti poskytování dialyzační péče. Vývoj ve světě a na tuzemském trhu.
Z geografického hlediska koncern B. Braun zaznamenal podstatný nárůst obratu v Latinské Americe (+17,1 procenta) a v regionu Asie - Pacifik (+13,9 procenta). Také Severní Amerika vykázala stabilní růst ve výši 8,9 procenta.

Jen o něco málo nižší, přibližně osmiprocentní nárůst obratu vygenerovala i česká skupina B. Braun. Její tržby v uplynulém roce přesáhly 2,7 miliardy korun, což představuje rekordní výsledek.

Na domácím německém trhu společnost zaznamenala středně velký růst 4,5 procenta. Výzkum a vývoj, investiční programy Koncern B. Braun neustále navyšuje své výdaje na výzkum a vývoj. Loni tyto investice vzrostly o 6,8 procenta na bezmála 140 milionů eur a představovaly tak 3,5 procenta obratu skupiny.

Mimo to B. Braun uvolňuje obrovské částky na vlastní globální investiční programy. Aktuálně již čtvrtým rokem pokračuje program v hodnotě 1,4 miliardy eur, v jehož rámci probíhají zejména práce na nových zařízeních v sídle společnosti v německém Melsungenu. Stávající projekty v rámci programu by měly být dokončeny v letošním roce.

Od roku 2011 skupina plánuje další investice v rámci nového investičního programu v hodnotě
1,6 miliardy eur. Podpora bude směřovat do sídla v Melsungenu a do provozů v USA, Malajsii, Indonésii, Brazílii a Argentině. Investiční program bude financován výhradně z cashflow generovaného
v následujících letech.

Na veškerých uvedených úspěších společnosti se významně podílely nejen kvalitní výrobky a služby, jež poskytuje, ale také výkony zaměstnanců, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za jejich podporu a důvěru.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun