Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

O 3D laparoskopii s profesorem Tomášem Hanušem a Květoslavem Novákem

23. Červenec 2012

O 3D laparoskopii s profesorem Tomášem Hanušem a Květoslavem Novákem

První zkušenosti s 3D technologií v laparoskopii nám sdělili lékaři z Kliniky urologie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc. a MUDr. Květoslav Novák.

 

Na konce března se v České republice objevila unikátní 3D laparoskopická technologie od firmy B. Braun, Einstein Vision. Vy jste jako jedno z prvních pracovišť v České republice měli možnost vyzkoušet tuto novinku v praxi. Co na ní říkáte?

Myslím si, že tento rozhovor bude docela krátký, protože zkušenosti s Einstein Vision mohu zhodnotit jedním slovem a sice, vynikající. Bezpochyby se jedná o přístroj, který je obrovským přínosem pro chirurgii a v urologii nám otevírá modernější a bezpečnější možnosti zejména  při operacích karcinomu prostaty. Jak v České republice, tak i ve všude ve světě přibývá pacientů s karcinomem prostaty a tím i vzrůstá poptávka po miniinvazivní chirurgii, tedy laparoskopii a robotické chirurgii.

Dokázal byste tyto dvě metody jednoduše porovnat?

Srovnání je to velmi obtížné, ale obě metody mají své pro i proti. Pro operatéra je velmi pohodlné sedět a provádět operační výkon prostřednictvím počítače, kterým ovládáte robota mimo operační stůl třeba i ve vedlejší místnosti. Je to přesné, bezpečné a méně únavné. Výhodou laparoskopie v urologii je zase to, že miniinvazivně můžete provádět širší spektrum výkonů. Díky 3D přístroji Einstein Vision máme možnost vidět dění uvnitř těla v prostoru a ve vyšším rozlišení, což je v porovnání s klasickou laparoskopií velký pokrok. 

V čem je podle Vás největší výhoda 3D zobrazení?

Největší výhoda je především v plastičnosti a reálnosti obrazu. Operační výkony jsou tedy přesnější, bezpečnější a zkracuje se i délka výkonu. Dalo by se tedy říci, že je to téměř dokonalý přístroj a revoluční pomocník na poli miniinvazivní chirurgie. 

Téměř dokonalý?

Nikdy není nic 100% a ani v tomto případě tomu tak není. Přístroj si bez nejmenších pochyb zaslouží spoustu superlativ a musím říct, že zcela oprávněně. Jako nevýhodu vidím menší komfort pro operatéra. Samotné tělo kamery je totiž relativně těžké a i přes to, že je obsluhováno robotickým ramenem, někdy je potřeba kameru vyjmout a pohybovat s ní manuálně, což je při její hmotnosti obtížnější. Další nevýhodou oproti  2D laparoskopii je trochu pracnější nastavení kamery, adjustace, apod. Jsou to však spíše uživatelské výhrady, na které si zřejmě operatér a asistenční tým časem zvykne.

Kolik operací jste prostřednictvím Einstein Vision provedli?

Přístroj jsme měli zapůjčen na období přibližně dvou týdnů a kolegou, panem doktorem Květoslavem Novákem byly provedeny tři operace. Dvě radikální prostatektomie a jedna nefrektomie. 

Nestává se mi příliš často, že bych mohl mluvit  s přednostou kliniky a zároveň s operujícím lékařem.

prof. Tomáš Hanuš: Proto zde rád přenechám slovo kolegovi Novákovi, který je u nás specialistou na laparoskopickou operativu a endoskopii.

MUDr. Květoslav Novák: Děkuji za slovo, a abych nějak vtipně kontroval panu profesorovi, ani mě se tak často nestává, aby mi při operacích asistoval přednosta kliniky, jako tomu bylo při operacích s Einstein Vision.

Pane doktore, byl pro vás přechod ze 2D na 3D problematický, nebo jste si zvyknul hned?

Jelikož jde o manuální práci a v ruce jsme měli stejné nástroje jako při konveční 2D laparoskopii, nebylo těžké si na pohled 3D zvyknout.  Jeho nesmírnou výhodou je snadnější manipulace například s jehlou umístěnou v jehelci, kde snáze vnímáte hloubku a dokážete ji přesněji umístit či nastavit si její úhel vůči nástroji.

Jak už zmínil profesor Hanuš, jste expertem na laparoskopii a endoskopii. Jaké byly vaše první pocity při manipulaci s tímto přístrojem?

Především je nutné říci, že u této technologie jde o jiný pohled v operačním poli. Po této „vizuální“ stránce je to pohled shodný s tím, co vidíme při robotických operacích a tedy že pohled je to dokonalý. Naše první operace proběhla nadstandardně dobře, u další jsme narazili na určité limity, které již naznačil profesor Hanuš. Kamera uložená v pohyblivém rameni někdy neumožňuje takový rozsah pohledu jaký bychom potřebovali  a tak jsme ji ovládali i manuálně, což bylo pro asistenta náročnější. Ale vše se samozřejmě mění se získanými zkušenostmi.     

Jako naprostý laik jsem měl možnost vyzkoušet si práci s Einstein Vision na trenažéru ve 2D a 3D prostředí a byl pro mě šok, jak velký rozdíl to je. Dá se tato technologii považovat za revoluční?

Technologie je to již známá, výhodou je ale ta kombinace - 3D zobrazení - vysoké rozlišení, robotické rameno. Já osobně považuji toto vybavení za mezistupeň mezi konveční 2D laparoskopií a roboticky asistovanými operacemi ve 3D zobrazení.

Myslíte si, že je jen otázkou času, kdy současné laparoskopické věže nahradí ty s 3D technologií?

Myslím si, že ano. Vývoj nelze zastavit a za 15 let zkušeností s laparoskopií v urologii jsme toho svědky i na naší klinice.   

       

Děkuji za rozhovor.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory