Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

NutritionDay odhalí úroveň nutriční péče na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů

16. Listopad 2015

NutritionDay odhalí úroveň nutriční péče na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů

Již ve čtvrtek 19.11.2015 se stovky zdravotnických pracovišť na celém světě zapojí do mezinárodního projektu NutritionDay 2015. Tento den proběhne sběr dat na lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory. Získaná data budou následně využita pro zhodnocení úrovně nutriční péče, kterou poskytují svým pacientům a klientům. Do nutričního auditu se v letošním roce zapojuje nejméně sto zdravotnických zařízení z České republiky. Partnerem projektu NutritionDay je Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, Asociace výrobců klinické výživy, jejíž členem je Skupina B. Braun a Česká onkologická společnost ČLS JEP. 

 

Důvod, proč Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP) mobilizovala letos nemocnice k účasti v nutričním auditu, vysvětluje doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda SKVIMP: „Známe data na evropské úrovni, ale chybí nám aktuální lokální data o výskytu podvýživy v českých nemocnicích. Můžeme je získat z tohoto nutričního auditu. Výsledky využijeme i v realizaci evropského programu Optimální nutriční péče pro všechny (Optimal Nutrition Care for All),ke kterému se naše republika přihlásila v minulém měsíci na konferenci v Berlíně. Jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky pro prevenci a léčbu podvýživy v populaci a zejména podvýživy ve stáří a nemoci.“

 

Nedostatečná výživa je velkým problémem, který se týká všech skupin pacientů, zejména pak dlouhodobě hospitalizovaných nemocných, seniorů a nemocných s onkologickým onemocněním. U všech těchto skupin podvýživa snižuje šanci na uzdravení a vede k zvýšenému výskytu komplikací a ke ztrátě soběstačnosti. Podvýživa a nedostatečná výživová podpora výrazně snižuje až zcela ruší často i velmi nákladnou terapii základního onemocnění. Nedostatečnou výživou také stoupá procento nemocných závislých na cizí pomoci. To vše v konečném důsledku zhoršuje úroveň hospitalizační péče a neúměrně zvyšuje léčebné náklady.

 

NutritionDay je mezinárodní audit nutriční péče zaměřený na sledování, zhodnocení a zlepšování stavu výživy pacientů a klientů, kterého se každoročně v listopadu účastní oddělení nemocnic (bez rozdílu specializace), domovy seniorů a LDN. Umožňuje objektivní zhodnocení stavu poskytované nutriční péče a srovnání s podobnými zařízeními i jinde ve světě. Koordinační centrum sídlí ve Vídni.

Cílem projektu je zlepšovat znalosti a povědomí o podvýživě v zdravotnických a pečovatelských zařízeních a celkově zvyšovat kvalitu nutriční péče.

     

 

 

Další informace:

 

Dr. Marie Hrudková, člen koordinačního týmu nDay 2015 ČR

Tel.: 602 478 359, e-mail: mhrudkova@avkv.cz

 

Doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda SKVIMP

II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

tel.: 267 168 144 e-mail: pavel.tesinsky@fnkv.cz

 

 

www.skvimp.cz

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

„Suplementace vitaminů, která je nezbytnou součástí nutriční podpory zejména u pacientů v malnutrici, se většinou odvíjí od denního doporučeného množství. Navíc se doporučuje hradit jakékoliv známé nebo předpokládané deficity,“ říká internista a nutricionista ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

28.06.2019
Klinická výživa

V Českém rozhlase v pořadu Radioporadna se sešli dva odborníci na malnutrici. Jedním z nich byl předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče doc. MUDr. Pavel Těšínský a druhým specialista na výživu MUDr. František Vojík ze společnosti B. Braun.

16.08.2018
Klinická výživa

Správně indikovaný sipping coby nutričně definovaná kompletní výživa snižuje mortalitu, redukuje komplikace, včetně pooperačních, a zlepšuje svalovou hmotu, hlavně u podvyživených a starších pacientů.

02.07.2018
Klinická výživa