Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový výkonný ředitel B. Braun Avitum

19. Červen 2008

Nový výkonný ředitel B. Braun Avitum

Koncern B. Braun jmenoval na pozici ředitele společností B. Braun Avitum v České a Slovenské republice MUDr. Martina Kuncka. MUDr. Martin Kuncek v nové pozici nahradil MUDr. Lubomíra Klepáče, MBA, který byl jmenován viceprezidentem divize Aesculap pro východní Evropu koncernu B. Braun

Praha, 19. června 2008 - Společnost B. Braun si ve svých zaměstnancích pečlivě vychovává ty nejlepší odborníky a MUDr. Martin Kuncek je toho tím nejživějším příkladem. Po tříleté zkušenosti ve strategic-kém marketingu koncernu B. Braun v německém Melsungenu, kam odešel po sedmiletém působení v české pobočce, se nyní vrací zpět do českého B. Braun.

MUDr. Martin Kuncek přistupuje ke své kariéře přesně v duchu filozofie koncernu B. Braun jako rodinné firmy. Během tří let v Německu se vypracoval až na pozici viceprezidenta strategického marketingu - Business Unit Drug Admixture, kterou nyní opustil, aby se zhostil nových úkolů. V pozici výkonného ředitele bude zodpovídat především za oblast řízení externích vztahů, veškerých medicínských záležitostí, rozvoje a rozšiřování dialyzačních středisek a prodej produktového portfolia B. Braun Avitum.

Martin Kuncek k návratu do českého B. Braun říká: „Tři roky jsem se sice neúčastnil dění ve společnos-tech skupiny B. Braun v Čechách ani na Slovensku, nicméně vody koncernu jsem naštěstí neopustil, a tak jsem měl možnost sledovat místní události z mezinárodního pohledu. Je více než potěšitelné, že image B. Braun v České a Slovenské republice rozhodně obstojí v ostré mezinárodní konkurenci a ve většině oblastí patří dokonce k těm nejlepším.“

Divize B. Braun Avitum se zaměřuje na problematiku mimotělního ošetření krve, především pak na oblast technologií a přístrojového vybavení určeného k akutní a chronické dialýze a terapeutické aferéze. Martin Kuncek k tomu říká: „B. Braun Avitum provozuje širokou síť dialyzačních středisek v Čechách a na Slovensku splňujících i ta nejnáročnější kvalitativní kritéria, což dává společně se širokým portfoliem kvalitního dialyzačního spotřebního materiálu a příslušných technologií velmi solidní základ našim ambicím být předním poskytovatelem komplexních řešení pro dialýzu na českém a slovenském trhu.“


O MUDr. Martinu Kunckovi

MUDr. Martin Kuncek vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a působil v Univerzitní nemocnici v Brně na dětském oddělení. Do společnosti B. Braun přišel v roce 1998 a nyní v ní zastává pozici výkonného ředitele B. Braun Avitum v České republice a na Slovensku a zároveň je členem nejvyššího vedení společnosti B. Braun.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun