Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový operační stůl Cmax T

13. Květen 2010

Nový operační stůl Cmax T

Ergonomie a snadné užití pro personál operačních sálů už nejsou jen pouhou možností, ale samozřejmostí.

Operační stůl Cmax T společnosti STERIS byl poprvé představen v roce 2006 a okamžitě si získal přízeň díky svému unikátnímu konceptu na poli motorizovaného přesunu pacienta. STERIS se tímto stal globálním hráčem v oblasti lékařské péče a má významné jméno na americkém trhu s operačními stoly. STERIS dokázal mnohem více než pouze vyrobit operační stůl - naprosto změnil pojetí přesunu pacienta a otevřel nové možnosti v organizaci operačních sálů.

STERIS rozhodně neusnul na vavřínech a stůl Cmax T ještě vylepšil. Nová generace tohoto stolu nabízí doposud nevídanou jednoduchost užití. Při jeho navrhování bylo zohledněno mnoho faktorů, a stůl tak poskytuje výjimečné ergonomické výhody, ze kterých těží všichni - nejen pacienti, ale i operační tým.

Navržen pro pacienty

Nový Cmax T zaručuje dokonalou bezpečnost během přesunu pacienta tím, že eliminuje potřebu použití transportních vozíků. Pacient může být navíc udržován v žádané poloze i při přesunu na operační sál i z něj. Dalším přínosem je nosnost stolu - až 270 kg ve všech polohách (až 500 kg v „nulové poloze“) - která umožňuje jeho použití i u nejtěžších pacientů.

Nadšení uživatelé

Cmax T je průlomový proto, že v plném rozsahu zjednodušuje řízení přesunu pacientů. Přesun pacientů už není nebezpečný a chodby v operačním traktu už nemusejí být plné operačních desek a vozíků. Cmax T nabízí automatickou detekci směru transportu, nouzové zastavení a ochranu proti kolizi. Nové dálkové Bluetooth™ ovládání s barevnou obrazovkou a podsvícenými piktogramy umožňuje intuitivní výběr funkcí i v přítmí operačního sálu při laparoskopických výkonech a nabízí možnost uložení nejpoužívanějších poloh do paměti. Cmax T netlačíte, vy jej řídíte! Díky lehkým řídítkům je přesun pacientů jednoduchý, snadný a lze jej zvládnout zcela beze stresu. Cmax T umožňuje lékařským týmům, aby se koncentrovaly na to, k čemu jsou povolaní - naslouchat pacientům a pečovat o ně.

Ergonomie pro chirurgy

Díky své pozoruhodné univerzálnosti nabízí Cmax T pohodlné polohy pro libovolný chirurgický obor. Lze jej umístit do nejlepší možné pozice vhodné pro jakýkoli zákrok, proto také umožňuje, aby byly operační sály pro každý zákrok snadno rekonfigurovány.

Stůl Cmax T je možné i dále upravovat na základě přání uživatelů. Extrémně dlouhý podélný posuv operační desky (454 mm) nabízí skvělou přístupnost pro C-rameno i pro chirurgický tým. Je také možné snížit operační desku do výšky 37 cm nad podlahou, což umožňuje pracovat v přirozené poloze i při laparoskopických výkonech bariatrické chirurgie.

Duální záložní systém umožňuje polohování stolu prostřednictvím kontrolního panelu na noze stolu i při poruše elektromotorů nebo elektroinstalace během zákroku. „Malá sestřička“ stolu Cmax T se nazývá Cmax S. Nabízí stejné výhody polohování a funkčnosti, ale bez motorizovaného přesunu, který je možno formou upgrade doplnit. Možnost vyzkoušení V případě, že vás operační stůl Cmax T zaujal, rádi vám ho předvedeme přímo na vašem pracovišti.

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory