Přejít k hlavnímu obsahu

Nový administrační systém Aesculap Akademie

Ing. Jitka Holomková

3. Srpen 2009

Aesculap Akademie

Na základě velkého zájmu o akce organizované Aesculap Akademií (AAK) jsme se rozhodli usnadnit proces při­hlašování na kurzy a zefektivnit zpracovávání přihlášek. Jsme proto velmi rádi, že vás můžeme informovat o spuštění nového administračního systému Aesculap Akademie ERA (Event Registration and Administration), jehož ostrý start proběhl již 31. července 2009.

Systém ERA napojený na naše webové stránky www.aesculap-akademie.cz:

  • usnadní zájemcům o kurzy AAK jejich registraci,
  • zlepší komunikaci mezi přihlášenými na akce a koordinátory AAK,
  • zvýší informovanost účastníků přihlášených na kurzy formou automaticky odesílaných e-mailů,
  • umožní kontrolu zaplacených registračních poplatků,
  • zefektivní práci v rámci Aesculap Akademie.

Na našich webových stránkách je k dispozici manuál k při k přihlášení na kurz, který mohou zájemci o naše vzdělávací akce použít v případě nejasností.

Se svými dotazy se mohou obrátit také na tým Aesculap Akademie na e-mailu aesculap-akademie.cz@bbraun.com.

Věříme, že spuštění administrač­ního systému nejen urychlí, ale také celkově zlepší komunikaci mezi Aesculap Akademií a zájemci o naše kurzy.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník