Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Nový 3D laparoskopický trenažér LapSim

redakce Braunovin

30. Duben 2013

Laparoskopie

Skupina B. Braun a společnost Mivamed jako první v České republice nabízejí možnost výuky ve 3D.

Získávání praktických zkušeností lékařů v chirurgických oborech je specifickou částí jejich vzdělávání, která má mnoho konsekvencí. Už jako medici chodí budoucí lékaři na praxe do nemocnic, kde při kontaktu s běžnými pacienty univerzitních klinik získávají základy svých dovedností. Jistě všichni cítíme etický rozměr této výuky, kdy na jedné straně stojí nemocný člověk se svými starostmi a obavami či studem a na straně druhé budoucí lékař, pro kterého je nutností mít praktické znalosti. Po ukončení studia a příchodu do praxe se situace nijak zásadně nemění - mladý lékař pracuje pod dohledem zkušeného erudovaného kolegy. U chirurgických oborů je situace ještě komplikovanější. Základy anatomie získané na pitevně jsou skutečně jen začátkem. Zručnost, kterou lze získat při studiu medicíny, je velmi omezená. Většinu zkušeností proto musí mladý lékař získávat přímo u operačního stolu, pozorováním a postupným seznamováním se s jednotlivými činnostmi. To je ono slavné držení háků, po kterém paní doktorku Čeňkovou v Nemocnici na kraji města tak bolely ruce…

V laparoskopii je učební křivka ještě složitější o to, že endoskopická laparoskopická věž je velmi drahá, nástroje stojí i desítky tisíc korun a výuka je velmi složitá, její metodika se prakticky stále vyvíjí. Všichni mluví o simulátorech, ale kdysi se začínalo s krabicemi od bot s otvory na vyřazené trokary, kde se mladý adept chirurgie pokoušel nasadit matičku na šroubek, kroužek na kolík apod. Potom se pokračovalo s asistencí, kdy se tzv. držela kamera a posléze kleště s orgánem a hlavním úkolem bylo nerušit operatéra, správně držet a nic neporanit.

V roce 2013 jsme již někde jinde. Dnes existuje celá řada možností a postupů, jak chirurga absolventa naučit základům orientace v prostoru, pohybu s nástroji, bez nutnosti asistence při skutečné operaci.

Mladí lékaři získávají první zkušenosti ve výukovém centru v Hradci Králové

Edukace je v této oblasti velmi důležitá. Přístroje a nástroje jsou vysoce sofistikované a mají řadu funkcí a způsobů ovládání.
Společnost B. Braun Medical je toho názoru, že bez důkladného zaškolení a porozumění problematice nemůže lékař využít všech předností, které mu moderní prostředky dávají. I proto vznikla Aesculap Akademie, která se v chirurgické oblasti zabývá právě endoskopickou operativou. Sharing Expertise, sdílení zkušeností, je v tomto segmentu klíčové, a to nejen pro lékaře, ale i opačným směrem jako zpětná vazba pro další vývoj a vylepšení produktů, přizpůsobování se potřebám a trendům v léčbě.

Aesculap Akademie má velmi propracovanou metodiku výuky práce s laparoskopickou kamerou a nástroji. V našem centru v Hradci Králové již několik let fungují tzv. Základní laparoskopické kurzy, s řadou nástavbových modulů.

Mladí lékaři zde získávají skutečně elementární zkušenosti a dovednosti, které odpovídají desítkám až stovkám odasistovaných operací. Výbava výukového centra Aesculap Akademie je založena na jednoduchých mechanických trenažérech, které jsou ideální pro první krůčky při seznamování se s kamerou, nástroji, jejich funkcí, pohybem apod. Následně přidáváme práci na orgánech, tzv. mokrou laboratoř, kdy mladí lékaři získané dovednosti dále rozvíjejí.

V poslední době, v době počítačových her a technologií, se rozšiřuje poptávka po virtuálních laparoskopických trenažérech. Tyto trenažéry mohou být jednak zařazeny do speciálního kurzu, ale zejména mohou sloužit k pravidelnému tréninku rezidentů přímo na jejich pracovišti.

Nově se mohou chirurgové učit na trenažéru ve 3D

Společnost B. Braun Medical se rozhodla zareagovat na vývoj v dané oblasti a ve spolupráci se společností Mivamed připravila nabídku pro výuková centra laparoskopie, zejména univerzitní nemocnice. Jedná se o jedinečný virtuální laparoskopický trenažér LapSim švédského výrobce Surgical Science AB. Ten jako první přináší na trh možnost výuky ve 3D zobrazení, disponuje širokou nabídkou programů a samozřejmostí je i zpětná vazba nástrojů. Je to vynikající a zatím jediný trenažér, který může připravit lékaře na práci s 3D laparoskopickou věží, a nejen s ní.

Laparoskopický trenažér LapSim je ideální pro doplnění celé učební smyčky laparoskopie. Základem zcela jistě byl a bude laparoskopický kurz, mechanické trenažéry a seznámení se s přístroji a nástroji. Po tomto kurzu je ale velmi dobré nabyté znalosti dále rozvíjet, testovat, uchovávat a porovnávat. A tuto úlohu může velmi dobře zastat právě LapSim. Po návratu z kurzu se chirurg pod vedením svého vyučujícího lékaře zapojí do tréninkového programu na svém pracovišti, je pravidelně hodnocen a srovnáván s ostatními. Tím se plnohodnotně zrychlí jeho vzdělávání, využitelnost při operacích, zkrátí se jeho učební křivka, a tím se i zvýší jeho přínos pro zaměstnavatele.

Společnost B. Braun přináší na trh smysluplná řešení, která se logicky doplňují s potřebami a zvyklostmi chirurgických pracovišť. Pevně věříme, že laparoskopický trenažér LapSim je přesně takovým doplněním do skládačky v rébusu vzdělávání mladého chirurga.

3D trenažér a 3D laparoskopická věž budou základem pro nový koncept 3D center

3D virtuální trenažér a 3D laparoskopická věž EinsteinVision budou základem pro nově vznikající koncept Školicích a referenčních laparoskopických 3D center Aesculap Akademie jako synonymum pro kvalitní výuku ve spojení s nejmodernější technologií. Vzhledem k unikátnosti této konfigurace budou tato certifikovaná školicí centra následně nabídnuta do mezinárodní sítě Aesculap Akademie pro vzdělávání zahraničních lékařů a perioperačních sester.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník