Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Novinky v oblasti epidurálnej anestézie

Ing. Pavol Faix

1. září 2008

Anestezie

Regionálna anestézia má už svoje pevné miesto pri zvládaní veľkého spektra operatívnych výkonov v každodennej praxi. Okrem výhod a praktického významu má však aj svoje čaro. Je predsa len zmyselnejšie pracovať s hodinárskou precíznosťou a delikátnymi pohybmi s tenučkou ihlou alebo katétrom nájsť ten správny priestor či nerv. Ale ako každý umelec, aj anestéziológ si vyberá optimálny nástroj, svoje stradivárky.

Víťaz nosí žlté tričko - Perifix® ONE

Podiel epidurálnej anestézie v jednotlivých krajinách či konkrétnych nemocniciach je veľmi odlišný a je okrem iného závislý aj od rozsahu operačných výkonov a od skúseností odborného personálu. Stretávame sa tak s podielom od 5 do 50 % zo spektra regionálnej anestézie. Oblasť použitia tejto metódy, okrem samotnej anestézie počas operačného výkonu, rozširuje aj tlmenie pooperačnej alebo chronickej bolesti. Práve „pain service“ má výrazne rastúci trend aj v našich nemocniciach. V rámci zvyšujúcej sa konkurencie poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti je aj komfort pacienta a jeho spokojnosť viac ako dôležitá.

Samozrejme, ako každá invazívna metóda, aj epidurálna anestézia prináša určitú mieru rizika a komplikácií. Líšia sa mierou závažnosti a incidenciou.

Komplikácie:

 • poškodenie cievy a intravaskulárne umiestnenie (2 - 10 %)
 • perforácia dura mater, migrácia (< 2 %)
 • vyvolanie parestézie (10 - 40 %)
 • vybočenie katétra pri narazení na odpor, zauzlenie
 • problémy pri zavádzaní / vyťahovaní katétra

Výrazný vplyv na mieru a závažnosť komplikácií má samotný epidurálny set, hlavne vlastnosti katétra. Spoločnosť B. Braun je v oblasti regionálnej anestézie dlhodobo lídrom na trhu, a preto ustavične pracuje na nových technológiách a prináša na trh nové výrobky, ktoré posúvajú možnosti stále ďalej. Najväčší pokrok sa v posledných rokoch dosiahol práve v oblasti vlastností katétra. No a že vôbec nejde o jednoduchú vec, to predurčujú už samotné často protichodné
požiadavky na katéter:

 • dostatočná tuhosť - ľahké zasúvanie a vyťahovanie katétra
 • flexibilita - ľahký východ z ohnutého hrotu Tuohy ihly, vyhnutie sa prípadným prekážkam
 • odolnosť proti zalomeniu
 • odolnosť proti pretrhnutiu
 • atraumatický hrot - eliminácia poškodenia cievy, redukcia parestézií
 • možnosť kontroly pomocou RTG
 • jasné dĺžkové značenie
 • dobrá distribúcia a rozptyl anestetika, dobrý prietok
 • jednoduchá fixácia konektora
 • eliminácia možnej zámeny s i.v. linkou

Štruktúra katétra s tromi žltými pruhmi Zaoblený koniec katétra

Tieto požiadavky sa stali podkladom pri vývoji nového katétra. Zrodil sa Perifix® ONE. Katéter bol uvedený aj na český a slovenský trh v predošlých mesiacoch. Asociácia so žltým tričkom vedúceho jazdca v Tour de France sa na základe ohlasu od lekárov ukázala ako opodstatnená. Samozrejme, nielen pre žltú farbu, ale hlavne pre nové vlastnosti, ktoré katéter prináša. Zameriame sa na tie najdôležitejšie.

Materiál katétra
Použité sú dva materiály, polyamid a polyuretán. Ich rozumnou kombináciou sa dosahujú nové možnosti. Polyamid, ktorý je dobre overený z predošlých verzií katétrov, poskytuje dostatočnú tuhosť a oporu. Dobrá ovládateľnosť pri zasúvaní a vyťahovaní ostáva zachovaná. Polyuretán nanesený na vonkajšej strane oproti tomu prináša nový rozmer. Je hladký, mäkší a navyše termoelastický. V telesnej teplote sa stáva katéter ešte flexibilnejším. Nedržte preto katéter zbytočne dlho v zatvorenej dlani a dodržujte všeobecné odporúčania na pomalé vyťahovanie katétra bez zbytočnej sily.

Porovnanie vychýlenia membrány (charakteru dury). Podstatne menšie vychýlenie u Perifix® ONE (vľavo) oproti bežnému katétru.

Tri žlté pruhy
V stene katétra sú implementované tri žlté pruhy (materiál - bárium sulfát). Pruhy sú RTG kontrastné, čo umožňuje prípadnú kontrolu katétra na snímke. Pruhy nebránia dobrej viditeľnosti krvi aj čírej tekutiny. Zároveň sa zvýraznilo žlté kódovanie epidurálnej linky - žltý je katéter, konektor, filter aj nálepka. Je to výrazná pomoc pri eliminácii rizika zámeny s i.v. linkou.

Atraumatická špička
Vzhľadom na voľbu bočných otvorov sa dala realizovať zaoblená mäkká atraumatická špička. Pre malý priemer katétra je tvar dobre viditeľný pri zväčšení. Spomínaná flexibilita materiálu zvýraznená telesnou teplotou a tvar špičky umožňujú atraumatické správanie katétra aj pri prípadnom kontakte s prekážkou.

Zmena priemeru katétra
Úplnou novinkou je zmena profilu katétra v distálnej časti. Posledných 40 mm katétra má zúžený priemer o niečo viac ako 0,2 mm (u katétra G20 je to z 0,84 mm na 0,6 mm). Stenčuje sa iba stena katétra, nie vnútorný priemer. Tým sa dosiahli dve veci. Katéter má na konci Tuohy ihly malú vôľu a koniec katétra je ohybnejší ako telo katétra. Laboratórne merania potvrdili ľahšie zasúvanie a rýchlejšie ohnutie katétra pri výstupe z ihly (menší tlak na duru). To je jeden z kľúčových momentov procedúry. Keďže vnútorný priemer ostáva nezmenený, neovplyvňuje to prietok tekutiny.

Optimálna priestorová distribúcia tekutinyOptimálna priestorová distribúcia tekutiny Odolnosť proti zalomeniu
Tuhší polyamid vo vnútornej časti steny katétra a tri žlté pruhy poskytujú veľkú odolnosť proti oklúzii katétra pri prípadnom ohnutí alebo zauzlení. Katéter ostáva priechodný aj pri najťažších podmienkach a stále je možné aplikovať roztok.

Otvory, distribúcia anestetika
Na vytvorenie otvorov sa použila najnovšia technológia precízneho lasera. Tri páry postranných otvorov na konci katétra smerujú do troch strán, pričom zabezpečujú optimálnu distribúciu anestetika/analgetika.

Dĺžkové značenie a identifikačné značky
Na proximálnom konci bola pridaná značka, ktorá identifikuje správnu polohu dostatočného zavedenia katétra do konektora typu krokodíl. Nedostatočné zavedenie katétra môže spôsobiť až jeho nepriechodnosť. Dodatočná značka bola pridaná vo vzdialenosti 25 cm od špičky katétra.

Žlté identifikačné nálepky
Hovorí sa, že na maličkostiach stojí svet. V setoch Perifix® ONE ako novinku nájdete štyri žlté nálepky s výrazným nápisom EPIDURAL. Do voľnej časti môžete napísať dôležité údaje - meno pacienta, názov a dávku lieku, a pod.). Maličkosť, ktorá však vie výrazne ovplyvniť manažment a bezpečnosť výkonu.

Žlté identifikačné nálepkyVzhľadom na množstvo zmien, ktoré prináša katéter Perifix® ONE sa dá konštatovať, že nejde len o inováciu, ale o nový štandard katétra. Práve slovo „ONE“ v názve katétra znamená, že už nemusíte podľa aplikácie voliť medzi štandardným alebo mäkkým katétrom, vystačíte si s jedným. To zjednoduší aj logistiku na operačných sálach. Keďže práca s katétrom je veľmi delikátna a pocitová záležitosť, je pravdepodobné, že začiatky používania prinesú odlišný „feeling“. Dá sa to prirovnať k výmene auta; odlišná spojka, posilňovač riadenia, výhľad. Tak to má byť. Po chvíli ste však už skutoční majstri.

Ponuka rozličných setov postupne narastá. Dnes sú už na výber sety s rôznym priemerom katétra a vybavením. Obľúbené sú aj tie, ktoré majú PinPad - samolepiacu fixačnú podložku pod filter. Novinkou je aj set s dlhšou Tuohy ihlou (12 cm). Postupne bude nový katéter súčasťou aj setov na periférne blokády Contiplex®, na kombinovanú techniku spinál/epidurál Espocan® a na kontinuálny spinál Spinocath®.Ak chcete získať bližšie informácie, obráťte sa na príslušného obchodného zástupcu. Nemenej dôležitá je aj spoľahlivá fixácia katétra po zavedení. Aj v tejto oblasti pripravujeme novinky, podrobnejšie informácie vám poskytneme v samostatnom príspevku.

Ing. Pavol Faix
divízia Hospital Care

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník