Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky v neurochirurgii

30. Listopad 2011

Novinky v neurochirurgii

Je již všeobecně známé, že jedním z hlavních poslání skupiny B. Braun je celosvětově podporovat výzkum a vývoj nových medicínských technologií s důrazem na co nejširší následnou aplikaci do všech oborů medicíny.

Z tohoto směru nijak nevybočuje neurochirurgická divize Aesculap německého koncernu B.  Braun. Velice progresivně pojatý přístup k této problematice navíc slibuje na každé období záplavu novinek a inovací.

Neuroendoskopie v Apple

Příjemné překvapení nás čeká v interaktivním propojení neuroendoskopie a světa Apple. V App Store je zdarma ke stažení aplikace Aesculap neuroendoscopy. Ta přináší velice podrobný a přehledný ucelený program neuroendoskopie. Je členěna do kapitol, ve kterých si uživatel vybere neuroendoskopickou disciplínu podle svého zájmu, například neuroendoskopii báze lební, komor mozku atd. V každé takovéto kapitole jsou uloženy veškeré materiály zahrnující operační postupy a manuály, konzultace s předními světovými odborníky, potřebné technické a nástrojové vybavení, katalogy s danou problematikou a v neposlední řadě také kontakty na akce spojené s daným tématem, například workshopy, kurzy či kongresy. Z každého iPadu, iPodu či iPhonu se tak po stažení aplikace Aesculap neuroendoscopy stává malá učebnice neurochirurgie.

Katetry potažené ionty stříbra

Další novinka přicházející na naše trhy je výsledkem rozšiřující se spolupráce s firmou Spiegelberg. Tato progresivní společnost úspěšně rozšířila výrobní portfolio svých stříbrem potažených katetrů Silverline, mezi odborníky již dobře známých z externích mozkových drenáží. Novinkou v této oblasti je použití nové technologie v terapii hydrocefalu, konkrétně spojení stříbrných katetrů Silverline a hydrocefalového ventilu. Chráněné katetry omezující vznik nežádoucích infekcí nejsou žádnou novinkou, ovšem novinkou je použití iontů stříbra. Dosud používané a jediné dostupné řešení zahrnovalo impregnaci katetrů kombinací antibiotik. Tento postup však přinášel několik významných omezení. Především je to limitovaná délka uvolňování antibiotik z katetrů, kdy je udáván maximální čas působení třicet dnů, oproti minimálně třem rokům, které nabízí technologie Silverline. Také datum exspirace je v případě Silverline několikanásobně delší a odpadá nutnost skladování katetrů v lednici. V neposlední řadě ionty stříbra zajišťují širší účinnost pokrytí bakterií, včetně nozokomiál­ních infekčních agens, jako je např. MRSA. Namátkou můžeme uvést:

  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Staphylococcus aureus methicilin rezistentní (MRSA)
  • E. coli
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Clostridium difficile
  • Acinetobacter baumannii
  • Streptococcus intermedius
  • Candida albicans
  • Candida glabrata

Sterilní katetry jsou baleny samostatně, v setu tedy naleznete zvlášť balený komorový a peritoneální katetr. Lze je použít ke každému běžně dostupnému hydrocefalovému ventilu.

Programovatelné ventily proGAV a proSA

Další novinky jsou také spojeny s použitím týkajícím se hydrocefalu - jedná se o drobnou technickou změnu v produkci nastavitelných ventilů naší řady proGAV, konkrétně o umístění silnějších magnetů do rotoru ventilu. Důvodem je především lehčí ovládání ventilu, konkrétně jeho snazší přeprogramování. Tato změna byla zavedena v červnu letošního roku. V současné době by tedy zákazník měl takto upravený proGAV na základě objednávky obdržet.

Poslední významnou novinkou na příští rok bude uvedení zcela ojedinělé možnosti kontroly nastavení, funkčnosti a lokalizace ventilu v podkoží pacienta . Vylepšení se bude týkat našich programovatelných ventilů proGAV a proSA. Opět půjde o naprosto unikátní spojení medicínské technologie s programy Apple.

Velice jednoduché zařízení, jakýsi převodník, po připojení přes konektor k zařízení Apple a po přiložení čidla nad implantovaný ventil načte jeho aktuálně nastavenou hodnotu tlaku průtoku mozkomíšního moku. Výsledná hodnota se následně ihned zobrazí na LCD v grafické podobě ventilu tak, jako kdyby lékař k vyšetření použil RTG. Pacient a lékař tak ihned získají přehled o nastavení a funkčnosti ventilu. Samozřejmostí je naprostá rezistence ventilu vůči čtečce, lékař nemusí po této kontrole ventil znovu programovat a nastavovat. Tato naprosto revoluční inovace bude dostupná pro všechny mobilní přístroje Apple, tedy iPhone, iPod Touch nebo iPad. Nový produkt očekáváme v průběhu příštího roku a samozřejmě vás o něm budeme ve správný čas informovat.

Daniel Pavlišta
divize Aesculap - neurochirurgie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory