Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky v neurochirurgii

30. Listopad 2011

Novinky v neurochirurgii

Je již všeobecně známé, že jedním z hlavních poslání skupiny B. Braun je celosvětově podporovat výzkum a vývoj nových medicínských technologií s důrazem na co nejširší následnou aplikaci do všech oborů medicíny.

Z tohoto směru nijak nevybočuje neurochirurgická divize Aesculap německého koncernu B.  Braun. Velice progresivně pojatý přístup k této problematice navíc slibuje na každé období záplavu novinek a inovací.

Neuroendoskopie v Apple

Příjemné překvapení nás čeká v interaktivním propojení neuroendoskopie a světa Apple. V App Store je zdarma ke stažení aplikace Aesculap neuroendoscopy. Ta přináší velice podrobný a přehledný ucelený program neuroendoskopie. Je členěna do kapitol, ve kterých si uživatel vybere neuroendoskopickou disciplínu podle svého zájmu, například neuroendoskopii báze lební, komor mozku atd. V každé takovéto kapitole jsou uloženy veškeré materiály zahrnující operační postupy a manuály, konzultace s předními světovými odborníky, potřebné technické a nástrojové vybavení, katalogy s danou problematikou a v neposlední řadě také kontakty na akce spojené s daným tématem, například workshopy, kurzy či kongresy. Z každého iPadu, iPodu či iPhonu se tak po stažení aplikace Aesculap neuroendoscopy stává malá učebnice neurochirurgie.

Katetry potažené ionty stříbra

Další novinka přicházející na naše trhy je výsledkem rozšiřující se spolupráce s firmou Spiegelberg. Tato progresivní společnost úspěšně rozšířila výrobní portfolio svých stříbrem potažených katetrů Silverline, mezi odborníky již dobře známých z externích mozkových drenáží. Novinkou v této oblasti je použití nové technologie v terapii hydrocefalu, konkrétně spojení stříbrných katetrů Silverline a hydrocefalového ventilu. Chráněné katetry omezující vznik nežádoucích infekcí nejsou žádnou novinkou, ovšem novinkou je použití iontů stříbra. Dosud používané a jediné dostupné řešení zahrnovalo impregnaci katetrů kombinací antibiotik. Tento postup však přinášel několik významných omezení. Především je to limitovaná délka uvolňování antibiotik z katetrů, kdy je udáván maximální čas působení třicet dnů, oproti minimálně třem rokům, které nabízí technologie Silverline. Také datum exspirace je v případě Silverline několikanásobně delší a odpadá nutnost skladování katetrů v lednici. V neposlední řadě ionty stříbra zajišťují širší účinnost pokrytí bakterií, včetně nozokomiál­ních infekčních agens, jako je např. MRSA. Namátkou můžeme uvést:

  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Staphylococcus aureus methicilin rezistentní (MRSA)
  • E. coli
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Clostridium difficile
  • Acinetobacter baumannii
  • Streptococcus intermedius
  • Candida albicans
  • Candida glabrata

Sterilní katetry jsou baleny samostatně, v setu tedy naleznete zvlášť balený komorový a peritoneální katetr. Lze je použít ke každému běžně dostupnému hydrocefalovému ventilu.

Programovatelné ventily proGAV a proSA

Další novinky jsou také spojeny s použitím týkajícím se hydrocefalu - jedná se o drobnou technickou změnu v produkci nastavitelných ventilů naší řady proGAV, konkrétně o umístění silnějších magnetů do rotoru ventilu. Důvodem je především lehčí ovládání ventilu, konkrétně jeho snazší přeprogramování. Tato změna byla zavedena v červnu letošního roku. V současné době by tedy zákazník měl takto upravený proGAV na základě objednávky obdržet.

Poslední významnou novinkou na příští rok bude uvedení zcela ojedinělé možnosti kontroly nastavení, funkčnosti a lokalizace ventilu v podkoží pacienta . Vylepšení se bude týkat našich programovatelných ventilů proGAV a proSA. Opět půjde o naprosto unikátní spojení medicínské technologie s programy Apple.

Velice jednoduché zařízení, jakýsi převodník, po připojení přes konektor k zařízení Apple a po přiložení čidla nad implantovaný ventil načte jeho aktuálně nastavenou hodnotu tlaku průtoku mozkomíšního moku. Výsledná hodnota se následně ihned zobrazí na LCD v grafické podobě ventilu tak, jako kdyby lékař k vyšetření použil RTG. Pacient a lékař tak ihned získají přehled o nastavení a funkčnosti ventilu. Samozřejmostí je naprostá rezistence ventilu vůči čtečce, lékař nemusí po této kontrole ventil znovu programovat a nastavovat. Tato naprosto revoluční inovace bude dostupná pro všechny mobilní přístroje Apple, tedy iPhone, iPod Touch nebo iPad. Nový produkt očekáváme v průběhu příštího roku a samozřejmě vás o něm budeme ve správný čas informovat.

Daniel Pavlišta
divize Aesculap - neurochirurgie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory