Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky v intenzivní péči v chirurgických oborech

23. Červenec 2010

Novinky v intenzivní péči v chirurgických oborech

Ve čtvrtek 10. června 2010 proběhlo již 2. minisympozium Novinky v intenzivní péči v chirurgických oborech pořádané Oddělením intenzivní péče chirurgických oborů Fakultní nemocnice Olomouc a Spolkem lékařů v Olomouci za podpory Aesculap Akademie.

Přes sto třicet posluchaček a posluchačů z řad lékařů i sester si během téměř šesti hodin vyslechlo celkem sedm přednášek z širokého pole intenzivní péče. Ve skvělé úvodní přednášce
prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., z Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se účastníci dozvěděli leccos nového ze současného pohledu na úlohu antibiotik v léčbě chirurgických nemocných a měli také možnost nahlédnout do trendů dalšího vývoje, především v oblasti boje s rezistencí mikroorganismů na antibiotika a realizace deeskalační antibiotické léčby.

V dalším sdělení se MUDr. Jan Maňák, Ph.D., z interní Jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice
v Hradci Králové zabýval velmi vážným tématem svalové slabosti u kriticky nemocných. Zaujal důkladným popisem klinických projevů, jejich hodnocením a svízelností terapie, kdy vyzdvihl především roli včasné i dlouhodobé rehabilitace těchto pacientů. V přednášce prim. MUDr. Ladislava Blahuta
z IPCHO Fakultní nemocnice Olomouc zazněl přehled historie centrálních žilních katétrů a rozbory
z posledních doporučení o léčbě a prevenci katétrových sepsí s poukazem na nutnost respektování místní mikrobiologické situace při úvodní empirické terapii.

Odpolední blok zahájil MUDr. František Novák ze IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha vysoce erudovanou přednáškou o přínosu tuků ve výživě chirurgických nemocných. Vyzdvihl roli rybího tuku v současné umělé výživě, význam složení tukových emulzí a poměru ω-3 a ω-6 mastných kyselin jako součástí farmakonutrice zvláště u zánětlivých procesů, včetně těžké sepse, komplikované pankreatitidy a dále u sekundární jaterní dysfunkce.

Důležitá byla též zmínka o roli takto pojaté farmakonutrice v rámci předoperační přípravy. V přednášce doc. Karla Urbánka, Ph.D., z Ústavu farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc se objevila velice zajímavá fakta o významu metabolizovatelných aniontů v infuzních roztocích krystaloidů hlavně s ohledem na velké objemy podávané pacientům s nejrůznějšími chirurgicky léčenými stavy, včetně užití vysokoobjemové volumoterapie. Autor rovněž poukázal na důležitost moderního konceptu balancované tekutinové léčby.

MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D., přednesl velmi živou a atraktivní přednášku kolektivu autorů
z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc věnovanou perioperační péči o nemocné po thorakochirurgických výkonech. Prezentace proložená řadou obrázků z vlastní praxe a následná diskuse oživily jinak přísně odborný ráz celé akce.

V posledním sdělení se pak doc. Miroslav Tomíška, CSc., z Interní hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno podrobně zabýval předoperační a perioperační péčí o nemocné s onkologickými chorobami zažívacího traktu z pohledu nutricionisty. Dotkl se stále palčivého problému, jak zajistit odpovídající nutriční podporu těmto pacientům, a tak zvýšit pravděpodobnost jejich úspěšného pooperačního hojení a léčení. Upozornil na to, jak vcelku jednoduchými a nepříliš nákladnými prostředky dosáhnout kýženého cíle i s aktivním zapojením pacienta do procesu terapie. Z uvedeného vyplývá, že se celostátně prakticky jedná především o organizační problém.

Akce byla účastníky přijata velmi dobře a věřím, že i v příštím roce se nám podaří zorganizovat stejně úspěšné minisympozium.

MUDr. Ladislav Blahut
FN Olomouc
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče