Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Novinky v intenzivní péči

MUDr. Ladislav Blahut

12. Říjen 2009

Minisympozium věnované intenzivní péči v chirurgických oborech se konalo 10. září 2009 v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce pořádané Oddělením intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc a Spolkem lékařů v Olomouci za podpory Aesculap Akademie se zúčastnilo 137 registrovaných posluchačů z řad lékařů i sester. Během téměř šestihodinového odborného programu zaznělo sedm odborných sdělení, jež na sebe svými tématy plynule navazovala.

V úvodní přednášce autoři MUDr. I. Vágnerová, Ph.D., a prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., z FN Olomouc podali vyčerpávající přehled etiologických mikrobiálních agens, klinických forem a způsobu ATB léčby nejčastějších infekcí na chirurgických pracovištích. Důležité byly především poznámky o narůstající rezistenci mikrobů na antibiotika ovlivňující výběr léčivých přípravků a rozvíjení deeskalačního způsobu ATB léčby.
Společnost B. Braun Medical prezentovala řadu produktů z intenzivní péče
Následující dvě sdělení prim. MUDr. I. Sase z FN Brno
a prim. MUDr. L. Blahuta z FN Olomouc se vzájemně doplňovala
a oba autoři poukázali na úskalí objemové terapie a vyzdvihli současné trendy, především roli poslední generace koloidů
a význam konceptu balancované tekutinové terapie.

Odpolední blok byl uceleně věnován problematice postižení nitrobřišních orgánů u těžce nemocných. Prim. MUDr. J. Neiser
z FN Olomouc zaujal avantgardním náhledem na význam hodnocení nitrobřišní hypertenze a možnosti jejího chirurgického řešení. Prim. MUDr. J. Jahoda z FNsP Ostrava podal ucelené sdělení o způsobu nutriční podpory u kriticky nemocných se zaměřením na léčbu významně postiženého střeva.

MUDr. E. Havel, Ph.D., z FN Hradec Králové ve své přednášce doplněné řadou ukázek zkušeností z vlastního pracoviště vyzdvihl dlouhodobost léčby píštělí zažívacího traktu a nutnost kvalitní rozvahy a přípravy nemocného před případným chirurgickým řešením. Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., z FTN Praha podrobně a poutavě popsal současný stav léčby syndromu krátkého střeva. Poukázal na rostoucí počet nemocných s tímto postižením a význam domácí parenterální výživy při řešení tohoto medicínského problému. Zvláště zajímavá byla vlastní statistika přežívání nemocných po operaci pro cévní ileus.

Diskuze prokázala zájem posluchačů o zvolená témata a z jejího průběhu lze usuzovat na hodnotný přínos celé akce. Vzhledem k ohlasu by bylo podnětné uvažovat o uspořádání podobného setkání
i v budoucnu.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník