Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky v intenzivní péči

12. Říjen 2009

Novinky v intenzivní péči

Minisympozium věnované intenzivní péči v chirurgických oborech se konalo 10. září 2009 v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce pořádané Oddělením intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc a Spolkem lékařů v Olomouci za podpory Aesculap Akademie se zúčastnilo 137 registrovaných posluchačů z řad lékařů i sester. Během téměř šestihodinového odborného programu zaznělo sedm odborných sdělení, jež na sebe svými tématy plynule navazovala.

V úvodní přednášce autoři MUDr. I. Vágnerová, Ph.D., a prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., z FN Olomouc podali vyčerpávající přehled etiologických mikrobiálních agens, klinických forem a způsobu ATB léčby nejčastějších infekcí na chirurgických pracovištích. Důležité byly především poznámky o narůstající rezistenci mikrobů na antibiotika ovlivňující výběr léčivých přípravků a rozvíjení deeskalačního způsobu ATB léčby.
Společnost B. Braun Medical prezentovala řadu produktů z intenzivní péče
Následující dvě sdělení prim. MUDr. I. Sase z FN Brno
a prim. MUDr. L. Blahuta z FN Olomouc se vzájemně doplňovala
a oba autoři poukázali na úskalí objemové terapie a vyzdvihli současné trendy, především roli poslední generace koloidů
a význam konceptu balancované tekutinové terapie.

Odpolední blok byl uceleně věnován problematice postižení nitrobřišních orgánů u těžce nemocných. Prim. MUDr. J. Neiser
z FN Olomouc zaujal avantgardním náhledem na význam hodnocení nitrobřišní hypertenze a možnosti jejího chirurgického řešení. Prim. MUDr. J. Jahoda z FNsP Ostrava podal ucelené sdělení o způsobu nutriční podpory u kriticky nemocných se zaměřením na léčbu významně postiženého střeva.

MUDr. E. Havel, Ph.D., z FN Hradec Králové ve své přednášce doplněné řadou ukázek zkušeností z vlastního pracoviště vyzdvihl dlouhodobost léčby píštělí zažívacího traktu a nutnost kvalitní rozvahy a přípravy nemocného před případným chirurgickým řešením. Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., z FTN Praha podrobně a poutavě popsal současný stav léčby syndromu krátkého střeva. Poukázal na rostoucí počet nemocných s tímto postižením a význam domácí parenterální výživy při řešení tohoto medicínského problému. Zvláště zajímavá byla vlastní statistika přežívání nemocných po operaci pro cévní ileus.

Diskuze prokázala zájem posluchačů o zvolená témata a z jejího průběhu lze usuzovat na hodnotný přínos celé akce. Vzhledem k ohlasu by bylo podnětné uvažovat o uspořádání podobného setkání
i v budoucnu.

MUDr. Ladislav Blahut
FN Olomouc
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče