Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Novinky k péči o stomické pacienty

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.

16. Listopad 2011

Stomie

Dne 22. září 2011 se konalo v Klokočově u Chotěboře sympozium věnované péči o stomické pacienty. Akci organizovala Aesculap Akademie, a navázala tak na dlouholetou tradici pořádání symposií s touto tematikou.

Za krásného počasí ke konci babího léta se sešlo na šedesát účastníků z České republiky i ze Slovenska. Hlavním cílem a přáním pořadatelů bylo uspořádat setkání lékařů, stomických sester a zástupců pacientských organizací (ILCO, SLOVILCO), aby byl pohled na problematiku péče o pacienty se stomií komplexní. Součástí bylo také představení nového produktu v jednodílných systémech Flexima® Active.

Na účastníky čekal bohatý program...

Program symposia byl rozdělen do několika tematicky zaměřených bloků. V první části patřilo slovo nejzkušenějším stomases­trám z České a Slovenské republiky, které se péči o stomické pacienty dlouhodobě věnují - Mgr. Ivě Otradovcové a Mgr. Kateřině Drlíkové z Prahy, Aleně Novotné, DiS., z Liberce, Bc. Monice Antonové z Brna a dalším. Panelová diskuse věnovaná modernímu ošetřování stomií ukázala na současnou problematiku této péče, zejména na edukaci pacienta před a po operaci a v období následné péče. Péče o pacienta se stomií patří do rukou erudované stomické sestry. V současné době mají sestry možnost absolvovat certifikované kurzy IPVZ, z nichž jeden např. proběhl v září v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích a jehož absolventky jsou oprávněny k samostatné práci s pacienty se stomií. Byly také diskutovány současné nároky na kvalitní stomické pomůcky.

V další části patřilo slovo lékařům-chirurgům. Sekci zahájil prof. Jozef Radoňak, CSc., z Košic, který přednášel o moderních operačních technikách založení stomie. Následoval MUDr. Jaroslav Lúčan, Ph.D., z Martina, který pojednal o organizaci péče o stomiky na Slovensku (SLOVILCO), a již tradiční byla účast MUDr. Petra Vávry, Ph.D., z Ostravy, který se věnoval nejmodernějším možnostem léčby karcinomu kolorekta. Diskuse byla obohacena přítomností zástupců pacientských organizací. Za ILCO zde byla paní Marie Dvořáková a za SLOVILCO jeho předseda pan Ján Čačko. Obě organizace slaví letos 20. výročí svého založení. Na diskusi plynule navázala přednáška MUDr. Jany Rejmontové z Prahy o současné úhradové vyhlášce zdravotnických pomůcek a také připomínky k novele zákona č. 48, který byl toho času na programu v Senátu České republiky.

Nakonec MUDr. Tamara Šrámková z Brna podrobně rozebrala sexuologickou problematiku pacientů se stomií. Základní podmínkou jejich plnohodnotného života je nutnost včasné diagnostiky a léčby.

Společenský večer se nesl v duchu soutěže v přípravě pokrmů teplé a studené kuchyně. Zástupkyně něžného pohlaví měly za úkol připravit předkrmy a saláty, zatímco muži obsluhovali lávový gril. Na kvalitu připravených pokrmů dohlížela „odborná porota“ a posléze následovaly kuloární diskuse.

Akce byla hodnocena pozitivně, a to zejména možnost srovnání péče o stomické pacienty v České republice a na Slovensku. Velice oceněna byla přítomnost zástupců pacientských organizací. Přáním pořadatelů byla právě možnost komplexního pohledu na celou problematiku. Poděkování patří nejen organizátorům, ale hlavně všem účastníkům. Těšíme se na setkání v příštím roce, které proběhne na Slovensku.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník