Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Nové stomické pomůcky pomáhají pacientům k lepší kvalitě života

Jakub Havlíček

2. leden 2013

Stomické pomůcky Stomie

Program pracovního setkání mapoval historii urostomií, základní operační techniky i nové trendy v operačních a ošetřovatelských postupech.

Ve dnech 8.-9. listopadu 2012 uspořádala divize OPM ve spolupráci s Aesculap Akademií pracovní setkání. S našimi partnery jsme se sešli v konferenčních prostorách Resortu Svatá Kateřina v Počátkách. Cílem setkání bylo představení nového produktu uvedeného na český trh - Flexima® Key Uro. Hovořilo se o přínosech této novinky, mezi něž patří výborná okamžitá lepivost, diskrétnost a flexibilita. Flexima® Key Uro výborně spojuje vlastnosti jednodílného a dvoudílného stomického systému a napomáhá k lepší kvalitě života urostomiků. Uživatelé vysoce hodnotí spolehlivost a bezpečnost pomůcky.

Do panelové diskuse a odborného programu se s přednáškami aktivně zapojili odborníci z významných urologických pracovišť a klinik z celé České republiky.

MUDr. Martin Sutorý, Ph.D., z urologického oddělení Úrazové nemocnice Brno, přednesl přednášku s názvem „Historie urostomií“, která mapovala počátky operačních výkonů vedoucích k vytvoření urostomií. Zazněla také jména operatérů podílejících se na vytvoření operačních metod, v mnoha případech používaných i v dnešní moderní medicíně.

Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., přednosta Urologické kliniky FN Hradec Králové, rozpracoval téma „Základní operační techniky urostomií (nefrostomie, epicystomie, ureterostomie)“. V rámci přednášky pan přednosta prezentoval indikace a nejčastější operační postupy, které vedou k vytvoření některých typů stomií uvedených v názvu přednášky.

„Moderní operační postupy - robotická chirurgie“ byl název přednášky MUDr. Jiřího Kočárka, Ph.D., z urologického oddělení ÚVN Praha, jenž nám představil současnost i blízkou budoucnost oblasti těchto operačních výkonů. Pro kvalitu života pacientů je zásadní využití moderní techniky jdoucí ruku v ruce s kvalitou operatéra. Česká republika v tomto ohledu patří ke světové špičce.

O tématu „Neurogenních poruch po pánevních operacích“ pojednal primář MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, z Urologické kliniky VFN v Praze. Tato problematika je úzce spojená s operačními výkony v pánevní oblasti. Diagnostika a řešení těchto poruch jsou součástí následné péče o urologického pacienta a tato oblast tak byla nedílnou součástí pracovního programu.

Následná přednáška paní Milady Karlovské z urologického oddělení Nemocnice na Bulovce byla nazvána „Předoperační příprava a péče o pacienta s urostomií“. Paní Milada Karlovská v ní mapovala a popisovala zásady péče o urostomika. V přednášce zaznělo, že pro následnou kvalitu života stomika je zásadní spolupráce mezi operatérem, proktologem a stomasestrou. Nedílnou součástí této péče je také správný výběr stomické pomůcky.

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., z B. Braun Medical, navázal na paní Miladu Karlovskou a v rámci přednášky „Novinky v ošetřovatelské péči o urostomika“ představil novinku v péči o urostomie - pomůcku Flexima® Key Uro. Dvoudílná pomůcka s adhezivní technologií je produkt, který v sobě spojuje flexibilitu a diskrétnost jednodílného systému. Výhodou je pocit bezpečí a snadné použití, což jsou benefity kladně hodnocené u dvoudílného systému. MUDr. Kojecký také prezentoval zkušenosti pacientů dokazující extrémní spolehlivost pomůcky. Tyto poznatky jsou podloženy testy, které se uskutečnily u uživatelů v zahraničí.

Při závěrečné diskusi se všichni účastníci vyjádřili o celé akci pozitivně. Velmi kladně byl hodnocen zvolený program a témata navzájem na sebe navazujících přednášek. Komplexně pojatá problematika péče o urostomii byla všemi účastníky vyhodnocena jako přínosná a zásadní pro kvalitu péče o pacienty. Proto se již dnes těšíme na další podobná setkání.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník