Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nové elastomerické infuzní pumpy Easypump® II

2. Duben 2012

Nové elastomerické infuzní pumpy Easypump® II

Nejlepší terapie pro pacienta je zažívat pohodu domova, a tak i léčba v domácím prostředí přináší největší úspěchy.
Z těchto důvodů vyvinul koncern B. Braun řešení pro léčbu pacientů, kteří potřebují antibiotickou léčbu nebo chemoterapii.

 

Nové elastomerické pumpy Easypump® II jsou určeny k infuzi léčiv pro kontinuální intravenózní, subkutánní nebo epidurální infuzi (podle modelu pumpy) a umožňují lékařům přemístit medicínskou terapii do ambulantní péče.

Mezi obvyklé léčby s možností využití elastomerické pumpy, a to u dospělých i u dětských pacientů, patří především chemoterapie, ale i antibiotická léčba, anestezie či léčba bolesti.

První generace Easypump® byla vyráběna externím dodavatelem. Easypump® II je nyní produkována přímo koncernem B. Braun, který garantuje vysoké kvalitativní standardy.

Vlastnosti a výhody

Easypump® II je nezávislá na hlavním napájení či bateriích, což pacientovi umožňuje ošetření v ambulantních podmínkách. Medikace je postupně aplikována díky pozitivnímu tlaku vyvinutému elastomerickou membránou. Průtoková rychlost je určena zařízením na regulaci průtoku (omezovačem rychlosti) a pozitivním tlakem elastomerické membrány. Tento tlak dodává roztok proti zpětnému tlaku katetrů a tlaku krve v žilách.

Známé a zavedené produkty inovujeme z důvodu větší bezpečnosti, jednodušší manipulace a větší flexibility. To vše Easypump® II splňuje.

Jednoduchost

Easypump® II je daleko snazší naplnit díky silikonové vrstvě, která se natahuje lépe než předchozí latexová vrstva. V důsledku toho se sníží síla plnění o 50% na 100 ml elastomerické pumpy. 
   
Easypump® (I-Flow/KC) = 2,3 bar

Easypump® II (B. Braun) = 1,1 bar

Flexibilita

Easypump® II nabízí využití k širšímu spektru terapeutických možností. Ve srovnání s první generací Easypump® (I-Flow/KC), nové dostupné Easypump® II pokrývají větší škálu plnicích objemů s různými průtokovými rychlostmi. Easypump® II nemají časové limity. Pro infuzory první generace Easypump® ST-LT (I-Flow/KC) existovala tato časová omezení: 
   
Easypump® ST - musela být naplněna 4 ho­diny před začátkem infuze 

   
Easypump® LT - infuze musela být zahájena do 8 hodin po naplnění

Bezpečnost

Easypump® II, elastomerická membrána, ani hadičky Easypump® II neobsahují DEHP ani latex. U Easypump® II byla upřesněna průtoková rychlost. Pokud je naplněna do nominálního objemu, průtoková přesnost je: 
  
Easypump® II ST - ± 15
%Easypump® II LT - ± 10
%

Easypump® II má vyšší odolnost proti zlomu hadiček. Díky vylepšenému materiálu hadiček je více odolná vůči zlomení.

Hlavní výhody Easypump® II:

  • snažší plnění
  • přesnost průtoku ±10%
  • široká škála velikostí
  • snadná manipulace
  • pumpa se po naplnění sama odvzdušní  

Easypump® II jsou navrženy tak, aby daly lékařům a sestrám možnost dodat pacientovi předem stanovené množství léku požadovaným a přesným způsobem, a to buď v nemocnici, nebo v domácích podmínkách.

Věříme, že tento chytrý infuzní systém a jeho jmenovaná vylepšení pomohou ke zlepšení kvality života nemocných. Zatímco pacienti mohou těžit z rychlé mobility, nemocnice mohou profitovat ze zkrácení délky pobytu pacienta. 

 

 

Mgr. Iveta Hermanová
divize Hospital care
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče