Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nová úroveň přípravy léčiv - B. Braun Cytocare™

1. Březen 2008

Nová úroveň přípravy léčiv - B. Braun Cytocare™

"B. Braun Cytocare™ znamená pro bezpečnost pacienta a zdravotnického personálu průlomový posun." (Werner Rainer, generální ředitel Health-Robotics)

Umělý dělník či robot - vynálezcem nebo duchovním otcem tohoto dnes stále častěji opakovaného slova byl Josef Čapek, jehož bratr Karel uvedl toto slovo v život ve hře RUR. Tak jak jsme z počátku nevěřícně kroutili hlavami a později uznale přikyvovali, dnes jsme si na humanoidy, nejčastěji z japonské produkce, zvykli. Ti s maximální možnou přesností a citem, které umožňuje dnešní technika, napodobují tak komplikované mechanismy, jakými jsou lidská ruka, chůze či pohyb prstem. Společně s vývojem těchto jemných mechanik, miniaturizací čipů a počítačů jako takových v posledních letech vstupuje robotizace i do medicíny, a tak padají některé další mýty o tom, že tyto „umělé dělníky“ není možné použít například v péči o naše zdraví. Nejedná se samozřejmě o jejich plné a nikým či ničím neřízené nasazení. Tyto přístroje již dnes jsou nápomocny v mikrochirurgii, ortopedii ale i jiných oblastech, kde jejich předem dobře plánovanou činnost řídí a neustále ověřuje člověk, chirurg. Stále je pak na pozadí tohoto koncertu technické dokonalosti připraven kdykoliv operaci převést na klasickou a využít vlastních velmi přesných nástrojů - prstů rukou vedených tak geniálním a nenapodobitelným zařízením, jako je centrální nervová soustava.

Nejnovější oblastí, do níž právě vstupuje robotizace, je příprava léčiv. Uvedením přístroje B. Braun Cytocare™ na světový trh tak jedna z dalších oblastí péče o naše zdraví získává nové rozměry. Jedná se o „křížence přinášejícího temperament a preciznost jižanů, jež se snoubí s pracovním nasazením a organizací Germánů“. Jednoduše si B. Braun Cytocare™ můžeme představit jako uzavřený, plně robotizovaný přístroj, který dokáže manipulovat s tak jemnými zdravotnickými prostředky, jako jsou jehly a aspirační trny, zládne uchopit lékovku či i.v. kontejner, zvážit léčivo, provést jeho kontrolu a následně léčivo naředit do příslušného kontejneru a označit.

Antropomorfické robotické ramenoAntropomorfické robotické ramenoPo „odhození nebezpečného odpadu“ do uzavřeného kontejneru pak ve „výdejové části“ přístroje předá pacientsky specifickou mixturu (tekutou směs několika léčiv) a následně pokračuje ve své práci cyklickým způsobem až do té doby, nežli splní veškeré, obsluhou zadané úkoly. K tomu připočítejme schopnost komunikovat s obsluhou v mateřském jazyce, učit se připravovat nové mixtury a nová léčiva, váhovou kontrolu dávky a v neposlední řadě velmi podstatnou úsporu léčiv. Bezpečnost je u tohoto přístroje opravdu rozhodující, a to jak bezpečnost vztažená k pacientovi (přesnost dávkování, bezpečné označení), tak i zvýšená bezpečnost obsluhujícího personálu. Kdo z nás někdy viděl často úmornou práci laborantů v rukávcích izolátorů či přípravu nebezpečných roztoků pouze v podmínkách laminárních boxů, ten musí jednoznačně tuto novou formu přípravy vnímat jako pokrokovou a pro budoucnost, spojenou s neustálým nárůstem příprav a zvyšujícími se požadavky na bezpečnost, jako jedinou možnou.

Technologická specifikace zařízení B. Braun Cytocare™ je stejně zajímavá jako pohled na práci plně robotizovaného ramena, které je jeho výkonnou „rukou i prsty“: 

  • komora ISO třídy 5 s laminárním prouděním vzduchu, plně izolovaný systém
  • patentované technologie: antropomorfické robotické rameno, laserem naváděný plnič stříkačky, vícerychlostní a víceplánový karusel pro rekonstituci, zobrazovací systém i sofistikovaný software řídící vlastní pracovní proces
  • hmotnost přístroje kolem 1 500 kg (dle vybavení)
  • vzdálená údržba po síti LAN, integrace s nemocničním informačním systémem (komunikační protokoly HL7, XML atd.)
  • manipulace s tekutými i práškovými formami léků, plná flexibilita zapracování nových léků díky softwarovému updatu
  • zpracování urgentních předpisů (rychlá reakce v případě neplánované aktivity)
  • provoz při teplotách 10-25 °C
  • instalace do prostor třídy C dle Vyhlášky č. 255/2003 Sb.

Jsme připraveni Vám kdykoli na vyžádání poskytnout kompletní, širokou specifikaci technických údajů včetně instalačních podmínek.

V oblasti přípravy léčiv (a to nejen cytostatických) představuje B. Braun Cytocare™ zvýšenou bezpečnost pro personál nemocničních lékáren, automatickou kalkulaci dávky, eliminuje možné chyby způsobené lidským faktorem, poskytuje zvýšenou ochranu před kontaminací konečné mixtury potenciálními zdroji (mikrobiální, křížová kontaminace apod.), umožňuje i větší přesnost přípravy dávek, optimalizaci spotřeby léčiv a lepší využití lékárenského personálu jakož i lidských zdrojů obecně. Je vhodným zařízením zejména v místech narůstající potřeby příprav mixtur nebezpečných či zdraví škodlivých látek a dále v místech s plánovanou centralizací této přípravy či tam, kde je nutné uspořit prostor či zastavit nárůst potřeby nového obsluhujícího zdravotnického personálu, který není dostupný.

Identifikace léčiva - párování štítku a ampulky s knihovnou léčivIdentifikace léčiva - párování štítku a ampulky s knihovnou léčivJak postupně uzrávala myšlenka takový projekt podpořit? A v jaké fázi se nyní projekt nachází a co Vám může nabídnout?

Odborníci koncernu B. Braun se dlouhodobě zajímali o oblast ředění léčiv, současných trendů, postupů lege artis i standardních ošetřovatelských postupů v jednotlivých zemích světa a došli k závěru podpořit projekt plně automatického systému pro bezpečnou přípravu toxických či jinak zdraví škodlivých intravenózních mixtur.

Vedení společnosti B. Braun Melsungen AG a společnost Health Robotics GmbH dne 15. ledna 2008 společně zveřejnily prohlášení o tom, že B. Braun s okamžitou platností získává od Health Robotics exkluzivní a dlouhodobý kontrakt na výrobu, distribuci, servis a veškerá podpůrná práva pro B. Braun Cytocare™ v Evropě, Latinské Americe, Africe, Oceánii a na většině asijského kontinentu. Tato strategická dohoda si klade za cíl spolupracovat na bezpečné, přesné a finančně efektivní automatizaci přípravy pacientsky specifických intravenózních mixtur chemoterapie pro poskytovatele zdravotní péče na celém světě.

Vlastní kontrakt umožňuje exkluzivní využití Health Robotics technologie plnoautomatické přípravy intravenózních mixtur v onkologii, terapii bolesti, při přípravě antibiotik či radiofarmak a veškeré intravenózní terapie a klinické výživy. Koncern B. Braun navíc okamžitě nabývá dlouhodobých exkluzivních práv na výrobu, kompletaci, prodej, licencování, zajištění instalace a integrovaného servisu a podpory pro B. Braun Cytocare™ v Evropě, Latinské Americe, Oceánii a na většině asijského kontinentu.

B. Braun Cytocare™ vyvinutý společností Health Robotics představuje první plně automatizovaný systém bezpečné přípravy nebezpečných, pro pacienta specifických intravenózních mixtur. „B. Braun Cytocare™ znamená pro bezpečnost pacienta a zdravotnického personálu průlomový posun,“ říká Werner Rainer, generální ředitel Health-Robotics. „Tato strategická smlouva spojuje současné moderní technologie nezbytné k požadované přesnosti a sterilitě při přípravě pacientsky specifických intravenózních mixtur na straně poskytovatele zdravotní péče, s organizací světové úrovně jakou je B. Braun. Výslednou technologií je výhradně plně automatizovaný systém pro nakládání s nebezpečnými intravenózními mixturami dostupnými na trhu. Navíc B. Braun Cytocare™ představuje jediné zařízení svého druhu, které poskytovatelům zdravotní péče umožňuje celosvětově flexibilně užívat širokou škálu finálních i.v. kontejnerů,“ dodává Werner Rainer, generální ředitel společnosti Health-Robotics. „Každý člen naší společnosti i zákaznické oblasti je nesmírně hrdý na to, že byl vybrán organizací takového významu a pozoruhodné reputace jako B. Braun.

Tato dohoda přesně odpovídá úkolu koncernu B. Braun stát se první volbou zákazníka v infúzní terapii a poskytovat celosvětovou technologii pro intravenózní farmaceutické operace. Markus Strotmann, Senior Vice President strategického marketingu B. Braun Melsungen AG, poznamenal: „Koncern B. Braun je velmi spokojen se ziskem dlouhodobého strategického kontraktu s Health-Robotics. S Health Robotics jsme na marketingových testech konceptu B. Braun Cytocare™ a na vývoji technické povinné péče blízce spolupracovali přibližně jeden rok. Věříme, že tato strategická spolupráce s Health-Robotics časem přeroste v dodávky řešení, které zlepší bezpečnost pacientů i v oblastech nad rámec onkologie. Chceme také pokračovat v integraci Cytocare™, kterou jsme zahájili minulý rok s Ecoflac® a EasyPump® technologiemi, jež vévodí trhu.“

Společnost B. Braun Medical Vám v současné době nabízí komplexní dodávku přístroje B. Braun Cytocare™ včetně lokalizace softwaru v českém jazyce, procesů validace, kalibrace a komplexní servisní podpory poskytnuté vyškoleným lokálním technikem.

MUDr. František Vojík
obchodní a marketingový
manažer divize Hospital Care

 

V případě dotazů týkajících se zmíněných technologií, žádostí o zaslání pre-instalačního manuálu, technických konzultací na místě apod. se prosím obracejte na produktovou specialistku paní Mgr. Ivetu Hermanovou (iveta.hermanova@bbraun.com, tel:+420-604 630 333).

MUDr. František Vojík
manažer divize Hospital care
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče