Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nová řada kyselých dialyzačních koncentrátů

22. Červenec 2021

Nová řada kyselých dialyzačních koncentrátů

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

Mezi klíčové benefity nové produktové řady v ředicím poměru 1 + 44 patří např. široký výběr složení pro zajištění individuální péče o pacienta, cca o 20 % nižší hmotnost kanystru (v porovnání s 6l kanystem 1 + 34), zvýšení bezpečnosti – přehledná etiketa a bezpečnostní uzávěr – a další. Pro bezpečné provedení všech standardních hemodialyzačních a hemodiafiltračních terapií nově vystačí koncentrát v ředicím poměru 1 + 44 a objemu 4,7 l, a to včetně přibližně 10% rezervy množství pro proplach a plnění. 

Šetrnější k životnímu prostředí

Dialyzační střediska dříve používala kanystry o objemu 6 l a v ředicím poměru 1 + 34. Díky nižšímu objemu – 4,7 l koncentrátů s ředicím poměrem 1 + 44 – a nižší hmotnosti lze umístit na paletu více kusů kanystrů, což umožňuje také optimalizovat logistické procesy, včetně dopravy a uskladnění. „Přechod na tento typ koncentrátů považuji za velmi rozumný krok, který má ekonomický i ekologický přínos,“ komentuje změnu MUDr. Igor Máčel z hemodialyzačního střediska Nemocnice Nové Město na Moravě a dodává: „Osobně mě těší, že šetrnost k životnímu prostředí v medicíně pomalu nachází své pevné místo a stává se standardem.“

Praktické balení zjednodušuje práci 

Při použití ředicího poměru 1 + 44 se ve výsledku spotřebuje cca o 20 % méně koncentrátu než při poměru 1 + 34 na stejný počet dialýz. Zdravotnická zařízení efektivněji využijí skladovací prostory a personál má až o třetinu méně práce s objednávkami. Mezi další výhody patří ergonomický tvar kanystrů a praktický šroubovací uzávěr s jednorázovou prstencovou pojistkou. Ty usnadňují manipulaci s nádobami a zjednodušují proces přípravy terapie. 

Koncentráty vhodné pro všechny dialyzační přístroje

Harmonizovaná řada koncentrátů je kompatibilní s nejnovějšími dialyzačními přístroji Dialog iQ, ale také s přístroji ostatních výrobců. Všechny kyselé dialyzační koncentráty B. Braun se vyrábějí jako zdravotnické prostředky podle lékopisu EU a splňují také nové regulativy EU, tzn. MDR.  

 

*Pro zajištění bezpečného použití dodržujte návod k použití koncentrátů a návod k použití dialyzačního přístroje od výrobce.

Kyselé koncentráty pro bikarbonátovou hemodialýzu jsou zdravotnickým prostředkem. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další 
důležité informace.
redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Zkratka ECCO2R (extracorporeal CO2 removal) označuje relativně novou terapeutickou metodu zajišťující minimálně invazivní mimotělní eliminaci oxidu uhličitého z krve pacienta. 

22.09.2022

Bezpečnost je jedno z nejdůležitějších kritérií při uvádění nových dialyzačních přístrojů do provozu. „Umělá ledvina“ Dialog iQ je v českých dialyzačních centrech B. Braun Avitum k dispozici od roku 2018 a splňuje ty nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní požadavky. 

11.04.2022

Většina dialyzovaných pacientů chápe docházení na dialyzační středisko jako nutnost, se kterou se dříve či později musí smířit a musí se naučit plánovat si svůj životní rytmus mezi dny, kdy na dialýzu jezdí a mezi dny, kdy mají „volno“. Ke klasické hemodialýze prováděné na dialyzačním středisku, existují, kromě transplantace ledviny, také další dvě alternativy.

12.01.2022