Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nová metoda pro úpravu A-V píštěle s použitím ProVena

2. Leden 2013

Nová metoda pro úpravu A-V píštěle s použitím ProVena

Na programu V. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie bylo i sympozium společnosti B. Braun, které bylo věnováno nové záchovné operaci arteriovenózních
zkratů - aneuryzmorafii.

 

Tuto unikátní metodu zavedl tým cévních chirurgů z Kliniky transplantační chirurgie v IKEM v Praze v roce 2007 a poprvé byla publikována v Journal of Vascular Access v roce 2008. 

Vedení celého workshopu se ujali průkopníci nové metody MUDr. Peter Baláž, Ph.D., a MUDr. Slavomír Rokošný. V první části workshopu byly prezentovány teoretické poznatky a současné možnosti chirurgické léčby aneuryzmaticky změněného zkratu. Následně byla účastníkům workshopu představena ProVena. Jedná se o unikátní výrobek původně indikovaný na varikózně změněné žilní grafty v kardiovaskulární chirurgii a nově i pro léčbu aneuryzmaticky změněného zkratu. Slouží k vnější stabilizaci autologního venózního štěpu při jeho použití v cévních rekonstrukcích. ProVena je speciální síťka, která se velmi dobře adaptuje k vnějšímu povrchu žíly, a zajišťuje tak její ochranu v celé délce. Díky své výborné vnější stabilizaci ProVena minimalizuje vznik intimální hyperplazie u venózního štěpu. ProVena zlepšuje průtok venózním štěpem právě díky minimalizaci hyperplazie intimy a médie.

Aneuryzmorafie s ProVena

Dále byla představena nová technika záchovné operace s využitím ProVena - tedy aneuryzmorafie. Jde o parciální resekci aneuryzmatu odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a u hyperfunkčních zkratů také o redukci anastomózy. Hlavní výhodou tohoto výkonu je zachování nativního zkratu (ProVena je implantována zvenčí) bez přítomností aneuryzmatu s normalizací průtoku, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Pro vlastní resekci aneuryzmat byl týmem cévních chirurgů z Kliniky transplantační a cévní chirurgie v IKEM navržen nový chirurgický nástroj - „Aneurysmorrhaphy clamp“ - který aneuryzmaticky změněnou žílu upravuje na jednotný požadovaný průměr. Vlastní ProVena adekvátní velikosti je poté implantována na upravený zkrat, tím ovlivňuje hemodynamiku a preventivně brání vzniku intimální hyperplazie, a snižuje tak možnost další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle. Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneurazmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, progrese velikosti aneuryzmatu (více než 2 cm za 6 měsíců), bolestivost aneuryzmat při útlaku okolních nervových struktur a steal syndrom.

V rámci workshopu proběhla také praktická část, kdy si jeho účastníci mohli vyzkoušet vlastní aneuryzmorafii na připravených modelech. Jednalo se především o techniku resekce aneuryzmatu pomocí „Aneurysmor­rhaphy clamp“ a následnou implantaci ProVena na upravenou žilní část zkratu. I když je aneuryzmorafie s ProVena relativně mladá metoda, doposud publikované práce udávají v jednom roce až 93procentní asistovanou primární průchodnost a 75procentní úspěšnost při řešení hyperfunkčního aneuryzmatického zkratu. Kanylace během dialýzy je nekomplikovaná a infekční komplikace jsou minimální.

Představení komplexního postupu aneuryzmorafie sklidilo úspěch. Pevně věříme, že se tato metoda postupně rozšíří, a rádi tento workshop zopakujeme. 

Více o aneuryzmorafii s využitím ProVena naleznete na www.aneurysmorrhaphy.eu.

 

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory